LIEC - Landelijk minisymposium drugscriminaliteit

Volgt
afbeelding

Op woensdag 6 oktober aanstaande in de ochtend vindt het jaarlijkse landelijk minisymposium drugscriminaliteit plaats.

De hoop is deze editie weer fysiek bij elkaar te kunnen komen. Mocht blijken dat een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, dan wordt het symposium online georganiseerd.

Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC). Het symposium ‘van professionals, voor professionals’ is voor iedereen die werkzaam is bij de (semi)overheid en zich bezighoudt met de aanpak van drugscriminaliteit. Centraal in het minisymposium staat het delen van kennis vanuit verschillende disciplines en het informeren over nieuw opgedane kennis en initiatieven op het gebied van de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit. 

De uitgebreide uitnodiging voor het symposium en het programma wordt aan het einde van de zomer toegestuurd. Na ontvangst van die uitnodiging is aanmelden voor het symposium en de workshops mogelijk.

Voor meer informatie en om aan te melden voor de uitnodiging stuur een mail aan LIEC via Evenementen-LIEC@liec.nl.