Met fysieke schouw ondermijning in horeca tegen gaan

Hoe doorbreek je de faciliterende rol van de horeca binnen de georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit? Dit is een belangrijk thema binnen het district Gooi & Vechtstreek (G&V). In dit district is veel goede horeca, maar ook horeca die misbruikt wordt door criminelen. Het is vaak dé plek waar de boven- en onderwereld bijeenkomen en waar veelvuldig drugs wordt gebruikt en gedeald. Het RIEC liep mee met een schouw.

Wat verstaan we onder horeca?
“Elk bedrijf waar bedrijfsmatig (fris) dranken en of etenswaren worden verstrekt voor gebruik ter plaatse of elders dan ter plaatse en/of logies en/of shisja worden aangeboden.” Horeca is een vergunningsplichtige branche. In een aantal gemeenten is echter een deel van de horeca vergunningsvrij gemaakt. Bijna alle gemeenten in G&V passen de Wet Bibob toe bij een aanvraag voor een horecavergunning. Dit heeft tot gevolg dat criminelen hun activiteiten verplaatsen naar andere vergunningsvrije horeca, of verkapte horeca in stichtingen of verenigingen, of branches zoals de detailhandel, veelal in kwetsbare gebieden. Stichtingen of verenigingen exploiteren veelal onder de noemer “sociaal- maatschappelijke doeleinden”. In een aantal gevallen blijkt er sprake van ondermijning in de zin van criminele sleutelplaatsen, drugshandel, gokken en eventuele uitbuiting.

Dat vraagt om een aanpak!
Daarom zijn er met de werkgroep Horeca en een bestuurlijke uitvoeringsspecialist vanuit het RIEC 80 indicatoren vastgesteld. Naast online indicatoren, hoe is het bedrijf te vinden, website en social media is er ook een fysieke schouw. Tijdens deze schouw wordt er naar verschillende onderdelen gekeken van de horecaonderneming. Bijvoorbeeld wat voor diensten biedt de horecaonderneming aan? Kun je er afhalen of bezorgen ze? Hoe ziet het pand eruit? Maken ze veel reclame? En; zijn ze zichtbaar in het straatbeeld? Hiermee kunnen signalen worden vastgesteld die vervolgens helpen om in gesprek te gaan met een horecaondernemer om te zien wat er werkelijk speelt.

De fysieke schouw
Twee RIEC collega’s zijn mee geweest tijdens een schouw. Hoe hebben zij het ervaren?

‘De fysieke schouw betrof een lijst met horeca-adressen waarbij de opdracht was: ga eens voor het pand staan en omschrijf wat je ziet. Dit werd gedaan aan de hand van een aantal indicatoren, zoals het scoren op: ‘toegankelijkheid pand’, ‘zichtbaarheid pand’, ‘(overmatig) gebruik van camera’s’ en ‘onderbuikgevoelens’. De fysieke schouw is één van de manieren om inzicht te krijgen in de ‘stand’ van horeca-zaken in G&V. Ik vind het goed dat RIEC-ers aan BOA’s werden gekoppeld om samen de straat op te gaan. Je kan elkaars blikken verrijken, zichtbaar zijn in de buurt (als Handhaver) en je krijgt inzicht in hoe ongelofelijk veel toezicht & handhaving al weet van de buurt.’

 

Hoe was het om in de keuken van een ander district te kijken?

‘Met name omdat ik werkzaam ben in een regionaal team, zie je vaak minder goed wat er nu daadwerkelijk in de districten en ‘op straat’ gebeurt. Ik vond het heel leuk om te zien hoe goed dit van tevoren is uitgedacht en met hoeveel enthousiasme de medewerkers meedoen met de horecascan. Ongelooflijk leerzaam om te zien wat er in een district speelt, hoeveel werk erin gaat zitten en wat een mooie producten er ontwikkeld worden. En ook heel leuk om eens met collega’s van een gemeente te praten en van hen te leren.’

 

Wat was het meest opvallende wat jullie zijn tegengekomen?

‘Bij één pand zei de medewerkster van de gemeente zacht: ‘we lopen even door’. Bij het langslopen zag ik inderdaad een beetje louche onderneming, alles potdicht, totaal niet uitnodigend, en meerdere camera’s aanwezig. De medewerkster vertelde me dat er daar ook vermoedelijk werd afgeluisterd.’

Meer weten over Horeca? Neem dan contact op via: Annemie Remans, a.remans@riec-mn.nl