TNO webinar en inloopspreekuur Ondermijning - Oktober

Online
afbeelding

Elke derde donderdag van de maand vindt het TNO Inloopspreekuur Ondermijning plaats. Dit Inloopspreekuur is toegankelijk voor medewerkers van deelnemende RIEC’s en hun convenantpartners. Experts van TNO denken graag out of the box mee met kwesties in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

9.00-10.00 uur: Webinar Fenomeenanalyse met MARVEL
Bas Keijser en Eefje Smits, consultants en analisten
Bas en Eefje bespreken hoe de TNO-methode MARVEL kan worden toegepast in de analyse van criminele fenomenen in de RIEC-context. MARVEL wordt gebruikt voor de analyse van complexe maatschappelijke problemen zoals ondermijnende criminaliteit. De methode maakt gebruik van kwalitatieve causale modellen en gestructureerde groepsdiscussie voor het modelleren van die problemen.

In het webinar worden de volgende vragen beantwoord: Hoe kan fenomeenanalyse met MARVEL helpen aard en omvang van criminele fenomenen en misbruikte gelegenheidsstructuren te analyseren? Hoe kom je vervolgens tot effectieve, integrale interventies? En: wat is er voor nodig om de methode toe te passen in de RIEC-context? Daarbij wordt vooruit gekeken naar de begin-2022 te geven MARVEL-cursus voor RIEC-analisten.

10.00-12.00 uur: Inloopspreekuur
Na het webinar is er ruimte voor vragen die in de groep besproken worden, gerelateerd aan het webinar, of over een kwestie uit een van uw lopende zaken.

Heeft u een overvolle agenda? U bent helemaal vrij om te kiezen wanneer u aansluit in deze meeting. U bent ook welkom om alleen naar het webinar te komen luisteren, of alleen naar het inloopspreekuur te komen.

Deelnamelink voor het webinar.