Terugblik: BOA training Huizen

Lees hier de terugblik van de training, aan de handhavers van de gemeente Huizen, in het kader van de aanpak ondermijning:

  • wat signaleer je?
  • wat zijn je bevoegdheden?
  • hoe muteer en rapporteer je?


Van een simpel kenteken naar van het oprollen van een crimineel netwerk

‘Het begint wellicht klein en onbeduidend, maar het kan bijdragen aan het oplossen van grote zaken,’ aldus Louwrens Knulst, coördinatie handhaving gemeente Huizen. 

Ondermijning is complex en wil onder de radar blijven, hoe herken je de signalen? Tijdens de training bleek dat er veel wordt gezien in Huizen, maar dat het lang niet altijd wordt vastgelegd. Terwijl dit van groot belang kan zijn: niet dat je het zelf als handhaver moet oplossen, maar wel de schakel kan zijn naar een andere gemeentelijke afdeling of een partner in de aanpak van ondermijning. Samen slim en effectief werken helpt ons verder in de aanpak. 

Zo gaan de BOA’s in gemeente Huizen nu op stap om met een signaal aan de slag te gaan. Op de terugkomdag na de zomer wordt er besproken wat daar is uitgekomen. De inzichten van deze training werden in ieder geval als zinvol ervaren en geven weer inspiratie om nog beter samen te werken.