Mensenhandel

In iedere gemeente kunnen zich daders, slachtoffers of locaties van uitbuiting bevinden. Bij mensenhandel is er sprake van dwang met het doel personen uit te buiten. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel, waaronder gedwongen prostitutie (o.a. loverboys), arbeidsuitbuiting, handel in organen, gedwongen criminaliteit en gedwongen bedelarij. Een integrale aanpak van mensenhandel is nodig om onderdrukking, uitbuiting en gevaarlijke situaties tegen te gaan. De Veiligheidscoalitie ondersteunt gemeenten bij het opstellen en bijwerken van het gemeentelijk beleid en zorgt met het zorgoverleg mensenhandel voor verbinding tussen de zorg- en veiligheidsketen.

Er is een aantal signalen die erop kunnen wijzen dat iemand slachtoffer is van mensenhandel. Om professionals te helpen bij het herkennen van mensenhandel en de bewustwording van de verschillende vormen van mensenhandel te vergroten, hebben Gemeente Tilburg en Sterk Huis drie signalenkaarten ontwikkeld. Deze signalenkaart is gericht op het herkennen van seksuele uitbuiting.

Datum:
Auteur:
Gemeente Tilburg en Sterk Huis
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Er is een aantal signalen die erop kunnen wijzen dat iemand slachtoffer is van mensenhandel. Om professionals te helpen bij het herkennen van mensenhandel en de bewustwording van de verschillende vormen van mensenhandel te vergroten, hebben Gemeente Tilburg en Sterk Huis drie signalenkaarten ontwikkeld. Deze signalenkaart is gericht op het herkennen van criminele uitbuiting.

Datum:
Auteur:
Gemeente Tilburg en Sterk Huis
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Er is een aantal signalen die erop kunnen wijzen dat iemand slachtoffer is van mensenhandel. Om professionals te helpen bij het herkennen van mensenhandel en de bewustwording van de verschillende vormen van mensenhandel te vergroten, hebben Gemeente Tilburg en Sterk Huis drie signalenkaarten ontwikkeld. Deze signalenkaart is gericht op het herkennen van arbeidsuitbuiting.

Datum:
Auteur:
Gemeente Tilburg en Sterk Huis
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen zeer groot risico op (seksuele) uitbuiting. In Limburg hebben zorgpartners samen met de gemeente Weert een signaleringsinstrument ontwikkeld om (potentiële) loverboyslachtoffers met een LVB op te sporen. Dat heet 11vb. Een nuttig product!

Datum:
Auteur:
Koraalgroep Limburg
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
12
download bestand

Naast een beschrijving van achtergronden en kenmerken moet het onderzoek tevens duidelijk maken wat voor rol vrouwelijke daders hebben bij seksuele uitbuiting en in hoeverre eigen slachtofferervaringen van seksuele uitbuiting een rol spelen bij het daderschap. Ten behoeve van de analyse konden de onderzoekers gebruik maken van een OM-bestand met daarin volwassen vrouwen die in de periode 1991-2016 zijn verdacht en veroordeeld voor mensenhandel. Tevens zijn de strafdossiers van de betreffende daders geanalyseerd. Het gaat dan om 138 respectievelijk 94 zaken.

Datum:
Auteur:
Politie en Wetenschap
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
27
download bestand

Om mensenhandel zo effectief mogelijk te bestrijden is het van belang zo goed mogelijk zicht te hebben op de aard en omvang van mensenhandel: zowel met betrekking tot slachtoffers als tot daders. De monitor mensenhandel draagt hieraan bij door cijfermatig inzicht te verschaffen.

Datum:
Auteur:
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
159
download bestand

In dit document wordt antwoorden gegeven op vragen omtrent mensenhandel. Een handig document voor beleidsmedewerkers bij gemeenten

Datum:
Auteur:
RIEC's en het CCV
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
5
download bestand