Agenda verbinding Veiligheid en Zorg: vier interessante bijeenkomsten eind juni

Agenda verbinding Veiligheid en Zorg: vier interessante bijeenkomsten eind juni

Op 27 juni vindt een online event plaats over de aanpak van voetbalincidenten en voetbalgeweld. Op 28 juni organiseert de Hogeschool Utrecht een kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid en is er een webinar van Justis over hoe de VOG-screening in z’n werk gaat. Tot slot vindt op 30 juni het symposium ‘Ervaringsdeskundigheid in de forensische sector plaats. Lees verder voor meer informatie en hoe je je kunt aanmelden.

27 juni: Online evenement Aanpak voetbalincidenten en voetbalgeweld

Racisme, discriminatie en vechtpartijen in en rondom het stadion worden voetbalincidenten en voetbalgeweld genoemd. De KNVB, de Rijksoverheid, gemeenten, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie hebben de gezamenlijke ambitie om racisme en discriminatie uit het voetbal te weren. De aanpak is drieledig: voorkomen, signaleren en sanctioneren. Daders van racistisch en discriminerend gedrag moeten worden aangepakt. Er wordt ingezet op straffen die leiden tot een gedachten- en gedragsverandering en op de uitbreiding van de toepassing van het tuchtrecht. Het strafrecht kan daarnaast ingezet worden als een ultimum remedium.

Op 27 juni a.s. vindt een online evenement plaats op initiatief van het Platform Openbare Orde & Veiligheid. Hier leer je meer over de aanpak van ordeverstoringen maar vooral ook over de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) in de wereld van voetbalgeweld, om de repressieve en preventieve interventies hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken.

Schrijf je hier gratis in.


28 juni: Conferentie vanuit kenniswerkplaats Hogeschool Utrecht ‘Zorg en Veiligheid’

Hogeschool Utrecht organiseert op dinsdag 28 juni een interessante bijeenkomst voor mensen die werken op het snijvlak Veiligheid en Zorg: Mensen met complexe problemen zoals schulden, verslaving of dakloosheid zijn kwetsbaar. Soms komen deze mensen daardoor of daarnaast in aanraking met politie en justitie. In de Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid van de Hogeschool Utrecht werken professionals, cliënten, docenten, onderzoekers en studenten aan passende hulpverlening voor deze specifieke groep. In deze conferentie op dinsdag 28 juni delen we onze kennis en inzichten uit recent onderzoek.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Hogeschool Utrecht. Hoewel de uitnodiging mogelijk anders doet vermoeden, staat deze middag wel los van de onlangs aangevraagde subsidie bij ZonMw voor het ‘PGA-lab’.

Meer info en aanmelding:  Conferentie Kenniswerkplaats Zorg en Veiligheid Midden NL | Hogeschool Utrecht (hu.nl)


28 juni Webinar over de VOG voor jongeren

Speciaal voor PGA-experts en voor professionals die met jongeren werken is er dit gratis webinar. Jongeren hebben vaak voor hun stage of werk een VOG nodig. Ze denken vaak ten onrechte dat ze deze niet krijgen, terwijl er vaak meer mogelijk is dan ze denken. Met een paar casussen laat Justis zien hoe de VOG-screening in zijn werk gaat en waar zij naar kijken. Er is volop ruimte voor vragen. Het is 28 juni van 10-12.30 uur.

Meer info en aanmelden: https://t.co/MnH3YqQFfd


30 juni: symposium ‘Ervaringsdeskundigheid in de forensische sector

Op donderdag 30 juni vindt het symposium ‘Ervaringsdeskundigheid in de forensische sector’ plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort. De dag staat in het teken van initiatieven en lopende ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid in de forensische psychiatrie. De dag is geschikt voor ervaringsdeskundigen of andere zorgprofessionals die met ervaringsdeskundigheid in hun organisatie (willen gaan) werken. In het kader van meer uitwisseling laten plaatsvinden tussen forensische klinieken, studenten en opleidingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid en social work zijn ook verschillend opleidingen uitgenodigd. Deze kunnen gratis deelnemen aan het programma maar ook een plekje innemen op de informatiemarkt. De dag is bedoeld om te netwerken, het gesprek te voeren, te inspireren en kennis op te doen. Studenten uit de leerteams zijn ook van harte welkom.

Via deze link kun je je opgeven.