PGA en ZSM: belangrijk weetje over de bestandenpostbus

PGA en ZSM: belangrijk weetje over de bestandenpostbus

In de communicatie tussen PGA-lokaal en het Openbaar Ministerie wordt op twee momenten en manieren gebruik gemaakt van de bestandenpostbus. Het zijn twee verschillende en van elkaar gescheiden omgevingen. In beide gevallen is een wachtwoord nodig en deze verschillen van elkaar. Let daar goed op.

Dit zijn de twee communicatieroutes:
1. Opvragen strafrechtelijke informatie bij het PGA-loket: alleen pga-experts van de gemeente kunnen dit doen vanuit hun pga-mailbox, via de link die zij van het pga-loket hebben gekregen. Via die link komt elke gemeente in de omgeving van de bestandenpostbus waar alleen zij in kunnen. In deze omgeving worden de informatieverzoeken via het sjabloon geüpload en kan de verstrekte informatie worden ingezien. Het wachtwoord staat beschreven in het document ‘Strafrechtelijke informatie OM voor PGA-lokaal’. Dit document staat in jullie map op de bestandenpostbus en natuurlijk ook in de apothekerskast.

2. Inzien terugkoppeling afdoening op ZSM: als een pga-lokaal persoon een strafbaar feit heeft gepleegd en is besproken op ZSM, volgt vanuit de ketenprocescoördinatoren van het OM een beknopte terugkoppeling aan de gemeente. Dit doen zij via de bestandenpostbus aan de pga-mailbox van de gemeente. In deze pga-mailbox verschijnt dan een tekst met een link die aangeeft dat een document is gedeeld. Als je op de link klikt, moet je een wachtwoord invullen. Als deze is ingevuld, kan het document worden gedownload. Het wachtwoord staat beschreven in een e-mail die in oktober 2021 aan de pga-experts is verstuurd. Let op dat je steeds het jaartal invult waarin we nu leven.

Vragen hierover? Neem contact op met Ruben Visscher (Bureau RVS) of met Yvette Groenhart (OM).