Begint de bal te rollen bij drugscriminaliteit?

Begint de bal te rollen bij drugscriminaliteit?

Een onderzoek naar de rol van voetbalverenigingen als voedingsbodem voor jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Uitgevoerd door Jelle van Middelaar, stagiair bij DTO Gooi & Vecht en Straatwaarde(n). Het rapport biedt voldoende aanknopingspunten om aan de slag te gaan met een aanpak voor sportverenigingen.

Jelle: “De belangrijkste conclusie is dat een amateurvoetbalvereniging een kwetsbare omgeving is voor jongeren om in de drugscriminaliteit terecht te kunnen komen, maar dat die omgeving juist ook veel kansen biedt om jongeren het juiste pad te houden. Verrassend hierbij was dat de parkeerplaats hierbij dé hotspot was om drugs te verkrijgen.” Jelle geeft ook een aantal aanbevelingen. “Er valt veel winst te behalen op het kennis- en bewustwordingsniveau van voetbalverenigingen over signalen (van jonge aanwas), ondermijning en drugscriminaliteit. Ook ligt de sleutel bij de (integrale) samenwerkingsverbanden met voetbalverenigingen. Deze bestaan momenteel niet. Voetbalverenigingen bezitten waardevolle informatie over jongeren die lokale partners kan helpen in de aanpak om jonge aanwas te voorkomen.”

Het volledige onderzoek lees je hier.