Geregistreerde criminaliteit verder gestegen met 5%

Geregistreerde criminaliteit verder gestegen met 5%

In de eerste vijf maanden van 2022 stijgt de totaal geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 5% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten in de regio is bij acht gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. 

Daar staan negen gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. Met name het aantal geregistreerde (geslaagde) woninginbraken is in de afgelopen drie maanden gestegen. Daarmee is de stijging van woninginbraken 27% in de periode januari tot en met mei 2022. In vergelijking met dezelfde periode in 2020 is er echter nog altijd sprake van een daling. Naast woninginbraken is er een (zeer) sterke stijging van zakkenrollen en winkeldiefstal.
Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel (achter de inlog).


Bijna 10% van de geregistreerde criminaliteit vindt plaats in het buitengebied

In de periode januari tot en met mei van dit jaar vond gemiddeld een op de tien geregistreerde misdrijven plaats in het buitengebied van Midden-Nederland. De verschillen per gemeente zijn groot, wat uiteraard voor een deel afhankelijk is van de aanwezigheid van buitengebied binnen de gemeentegrenzen. In de gemeenten Rhenen, Renswoude en Wijdemeren vindt meer dan de helft van de geregistreerde criminaliteit plaats in het buitengebied. In Veenendaal, Utrecht en Nieuwegein ligt dat rond de twee procent.Bovenstaande gegevens komen uit het dashboard Veiligheidsbeelden-online, waar ook het buitengebied per gemeente is gedefinieerd. Dit is onderdeel van het project ViB (Veiligheid in Beeld). Naast maandelijks geactualiseerde cijfers over de geregistreerde criminaliteit, zijn ook gegevens over bevolking, werk en inkomen, Meld Misdaad Anoniem, Handelsregister, etc. op minimaal gemeentelijk niveau opgenomen. Een apart ViB-dashboard presenteert dagelijks de door de politie geregistreerde incidenten.

Wilt u meer informatie over het ViB project, neem dan contact op met Henk van den Driessche of Arjen van Geffen.