Hoe leer je seksuele uitbuiting herkennen en wat zijn de regels omtrent gegevensdeling?

Hoe leer je seksuele uitbuiting herkennen en wat zijn de regels omtrent gegevensdeling?

Informatiedeling tussen (overheids)partners om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Logisch toch? Hiervoor gelden echter wel verschillende regels en richtlijnen. Hou hierbij wel de geldende regels en richtlijnen. De infographic informatiedeling legt exact uit hoe het zit. En weet jij hoe je seksuele uitbuiting herkent? Een door de Nationaal Rapporteur ontwikkelde animatie bevordert deze herkenning.

Informatiedeling met persoonsgegevens; wat mag wel en niet?

Het bestrijden van georganiseerde criminaliteit wordt gezien als zwaarwegend belang waardoor er tussen overheidsorganisaties informatie gedeeld mag worden. Maar ook met een zwaarwegend belang mag je niet zómaar informatie delen. Informatiedeling zonder persoonsgegevens mag altijd. Met persoonsgegevens? Dan heb je je aan bepaalde voorwaarden te houden. Welke voorwaarden dit zijn, is overzichtelijk verwerkt in een infographic. Je vindt de infographic (na inlog) op de site van de Veiligheidscoalitie.


Animatie draagt bij aan herkennen uitbuiting

Uitbuiting bestrijden begint met het herkennen ervan. Binnenlandse seksuele uitbuiting is een vorm van mensenhandel die moeilijk te doorgronden is. Om tot een effectievere aanpak te komen, moeten we verder kijken dan het stereotiepe beeld. Om die reden heeft de Nationaal Rapporteur een animatie ontwikkeld met als doel om de complexe dynamiek tussen dader en slachtoffer inzichtelijk te maken. Binnenlandse seksuele uitbuiting is vaak veel ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. De boodschap is daarom: wees bewust van eigen aannames, hou ogen en oren open voor de niet-stereotiepe situaties en blijf vragen stellen.

Verschillende soorten daders en werkwijzen
Het té eenzijdige beeld kan leiden tot het niet (h)erkennen van binnenlandse seksuele uitbuiting. Daders ervan worden in de volksmond vaak ‘loverboys’ genoemd, maar dekt de lading niet. De dadergroep is namelijk heterogeen; daders kunnen bijvoorbeeld zowel man als vrouw zijn en gaan op verschillende manieren te werk. Sommigen werven hun slachtoffers via een (valse) liefdesrelatie en soms gebruiken daders fysiek geweld om slachtoffers te dwingen tot seksuele diensten. Misbruik van kwetsbaarheid is altijd het geval. Soms zijn daders onderdeel van een crimineel netwerk, soms werken ze solistisch. Tot slot kan de grens tussen dader en slachtofferschap vaag zijn, waarbij beide onder druk dadergedrag kunnen vertonen.

Bestrijding van binnenlandse seksuele uitbuiting
Om deze vorm van mensenhandel beter te bestrijden, is het belangrijk de complexe dynamiek tussen dader en slachtoffer verder te ontrafelen. Zonder daders vrij te pleiten of slachtoffers te beschuldigen. Alleen door meer inzicht kunnen we daderschap, slachtofferschap en de herhaling daarvan beter voorkomen.

Bekijk de animatie hier:  Animatie voorkomen stereotypen van binnenlandse seksuele uitbuiting | Video | Nationaal Rapporteur.

Neem voor meer informatie over mensenhandel contact op met Romy Timmer.