Nationale Contraterrorisme Strategie vastgesteld

Nationale Contraterrorisme Strategie vastgesteld

De Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026 (NCTS) is vastgesteld door de Ministerraad. Het document is tot stand gekomen onder de coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), met betrokkenheid van alle partners. De nieuwe strategie is een voortzetting van de al bestaande goede samenwerking tussen lokale en landelijke partners om terroristisch geweld tegen te gaan. De lokale aanpak is het fundament van de Nederlandse contraterrorisme strategie en onderscheidend in Europa.

Naast behoud van de opgebouwde succesvolle samenwerking worden ook nieuwe accenten gelegd om zo aan te sluiten op nieuwe dreigingen. Het gaat onder andere om potentieel gewelddadige extremistische eenlingen, online innovaties en veilige re-integratie na detentie.

Klik hier om het document te downloaden.