Zorgelijk gebrek aan daadkracht bij bestrijding zorgfraude

Zorgelijk gebrek aan daadkracht bij bestrijding zorgfraude

De bestrijding van fraude met publiek zorggeld werkt in de praktijk niet of nauwelijks. Dit concludeert de Algemene Rekenkamer. Zelfs in gevallen waar de signalen van fraude zeer sterk zijn, worden nauwelijks resultaten geboekt. De Algemene Rekenkamer spreekt van een zorgelijk gebrek aan daadkracht.

Factsheet en signalenkaart zorgfraude beschikbaar
RIEC Oost-Nederland heeft samen met RIEC Limburg, RIEC Noord en RIEC Noord-Holland een factsheet gemaakt over zorgcriminaliteit (zorgfraude met een link naar criminaliteit) met daarin praktische informatie en een handelingsperspectief voor gemeenten. Nieuw is ook de bijbehorende signalenkaart, waarmee medewerkers van gemeenten en andere partners zorgcriminaliteit makkelijker kunnen herkennen. Bijgevoegd vind je beide producten.