Een succesvol ontwikkelplein in Almere, interessant interview en nieuws over inzet huisverbod

Een succesvol ontwikkelplein in Almere, interessant interview en nieuws over inzet huisverbod

Een drukte van jewelste was het op donderdag 9 juni bij het Ontwikkelplein in Almere. We lanceerden de video over de samenwerking tussen Zorg- en Veiligheidshuizen, ZSM en lokale PGA in Midden-Nederland. Lees ook het interview met Willem Karsemeijer (Top X regio Utrecht-Oost) over complexe casuïstiek en lees de aanbevelingen in het eindadvies tijdelijk huisverbod.

Ontwikkelplein ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’

Zo’n 50 collega’s van de Zorg- en Veiligheidshuizen, lokale PGA en ZSM-partners van Midden-Nederland kwamen op 9 juni bijeen in het zogeheten Ontwikkelplein. De deelnemers kregen onder andere de gloednieuwe video te zien over de samenwerking tussen PGA en ZSM (voor én door ketenpartners in Midden-Nederland). Want hoe zorgen we ervoor dat in het korte tijdsbestek tussen aanhouding en afdoening, er ook aandacht is voor de lopende zorgen en/of plannen in de persoonsgerichte aanpak? Meer informatie hierover lees je op de site van de Veiligheidscoalitie (lade ‘praktische hulp’).

Na enkele korte presentaties uit het veld, zoals van Impact Nederland, spraken kleinere groepen verder over complexe thema’s als huiselijk geweld, jeugdcriminaliteit, trends en ontwikkelingen op het snijvlak van Veiligheid en Zorg en over de PGA in Midden-Nederland. De middag leverde interessante input en leerzame gesprekken op en was daarmee een mooie, gezellige middag om op terug te kijken!


Aanpak criminaliteit binnen gezinnen: Willem Karsemeijer ZVHrU vertelt

In dit interview neemt Willem Karsemeijer (procesregisseur ZVH regio Utrecht) je mee in de wereld van de aanpak van complexe problematiek binnen gezinnen. Hij deelt zijn inzichten over dadergerichte aanpak met slachtoffergerichte zorg. Hoe ingewikkeld het kan zijn om de neuzen van de ketenpartners dezelfde kant op te krijgen en dat succes een lange adem vraagt.
Lees hier het interview.


Behulpzaam interactief overzicht van partners rond een gezin

Wil jij als beleidsmedewerker sociaal domein/OOV of PGA-expert bij een gemeente of ketenpartner betere onderlinge samenwerking van ketenpartners bevorderen? Of ben je hulpverlener en wil je leren het eigen sociale netwerk van een gezin in te zetten en te versterken?

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een interactief overzicht gemaakt dat laat zien wie er allemaal bij een gezin betrokken kunnen zijn en daardoor voor het gezin verschil kunnen maken. Die informatie maakt duidelijk op wie gezinnen een beroep kunnen doen rond opgroeien en opvoeden. Welke mensen zijn dat in hun vertrouwde omgeving? En welke professionals en voorzieningen zijn beschikbaar als een gezin meer hulp en ondersteuning nodig heeft?  

De voorbeelden van drie verschillende opvoedsituaties (casus 1 tot en met 3) illustreren hoe het netwerk van een gezin door de omstandigheden kan veranderen en zich kan uitbreiden. Ook laten ze zien hoe complex de hulp voor gezinnen kan worden en waarom het belangrijk is dat alle betrokkenen goed samenwerken, met het gezin en met elkaar. Ook staan er gegevens over:

  • de voorzieningen waarvan gezinnen gebruik kunnen maken
  • de wetten en regels die gelden voor deze voorzieningen

Om direct naar het overzicht te gaan: klik hier


Eindadvies draagt bij aan effectievere inzet tijdelijk huisverbod

De politie en andere partners die samenwerken tegen huiselijk geweld hebben onlangs een verkennende analyse uitgevoerd naar de mogelijkheden en oplossingsrichtingen om huisverboden effectiever in te zetten. Zij hebben daarvoor concrete oplossingsrichtingen en werkzame elementen gevonden die kunnen bijdragen aan directe veiligheid en het stoppen of doorbreken van huiselijk geweld.

Lees meer over de verbeterpunten in het Eindadvies Tijdelijk huisverbod.