In gesprek met OM over rol strafrecht in de integrale samenwerking

In gesprek met OM over rol strafrecht in de integrale samenwerking

Op 16 juni jl. heeft het Openbaar Ministerie een informele netwerkbijeenkomst georganiseerd op het parket. Een selecte, gemengde groep afgevaardigden uit Zorg- en Veiligheidshuizen, gemeenten, het zorgdomein en justitiële partners was aanwezig om met het OM in gesprek te gaan over de rol van het strafrecht in de integrale samenwerking.

Oplossing voor knelpunten verkend
Het OM heeft veel input opgehaald waar het strafrecht echt helpt en nodig is en waar het vertragend werkt of een negatief effect kan hebben op de integrale aanpak. Ook is verkend wat mogelijk oplossingen zijn voor knelpunten en welke partijen daar dan een rol in kunnen spelen. Het was een open en kritisch, maar zeker constructief en op samenwerking gericht gesprek dat voor herhaling vatbaar is. Het OM gaat met de gegeven input aan de slag en nadenken over een vervolg op deze succesvolle bijeenkomst.
Wil je met het OM meedenken? Neem dan contact op met Yvette Groenhart.