Rapport Trends in Veiligheid 2022-2023: digitale veiligheid behoeft aandacht

Rapport Trends in Veiligheid 2022-2023: digitale veiligheid behoeft aandacht

Sinds de coronacrisis is iedereen massaal gaan thuiswerken. Maar ondanks de toenemende digitale risico’s, blijft volgens het trendrapport van Capgemini de digitale veiligheid achter.

Er zijn daarom verschillende initiatieven vanuit het programma Digitale veiligheid om de digitale veiligheid van je medewerkers te vergroten.  

Digitale veiligheid blijft achter

Capgemini brengt jaarlijks een visierapport uit dat de belangrijkste (digitale) ontwikkelingen in het domein van openbare orde en veiligheid schetst. In het rapport vertelt Hans de Vries, directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), over trends in digitale veiligheid. Volgens hem is de dominante trend uit 2021 “dat door de coronacrisis gedistribueerd werken in hoog tempo is doorontwikkeld en dat digitale veiligheid hierbij achterblijft en aandacht behoeft.”


Handelingsperspectief: wat je nu al kunt doen

Om medewerkers bewuster te maken van de gevaren van digitaal werken zijn er verschillende initiatieven vanuit het programma Digitale veiligheid. Er is bijvoorbeeld, in samenwerking met Maria Genova, een leuk interactief programma samengesteld, bestaande uit lezingen en kennisquizzen. Daarnaast staan er diverse documenten op de website die je kunt gebruiken om je organisatie digitaal veiliger te maken.

Klik hier om het hele artikel met Hans de Vries en de samenvatting uit het trendrapport te lezen.