Wijdemeren vliegt tijdelijke ervaring in voor implementatie lokale PGA

De gemeente Wijdemeren heeft tijdelijk collegiale ondersteuning ingevlogen voor het implementeren van de PGA. Els van de Poll (teammanager sociaal wijkteam) en Miranda van de Kamp (senior AOV) vertellen erover. Wijdemeren is sinds medio 2016 aan de slag met de lokale PGA en een jaar later was er behoefte aan versnelling. “We wilden feedback op de inrichting van onze PGA-werkprocessen. Wij hebben daarnaast niet zoveel casussen en doen zo moeilijk ritme op. Daarom hebben wij een beroep gedaan op meer ervaren externe collega’s. Wijdemeren heeft de lokale PGA nu stevig op de rit.” Onze ervaring willen we graag delen om ook andere gemeenten verder te helpen.  Lees hier meer over hun ervaringen.


Wijdemeren vliegt tijdelijk collegiale ervaring in voor implementatie lokale PGA
Wijdemeren hoorde medio 2016 tot de eerste gemeenten die het regionale privacyreglement Lokale PGA ondertekende en ermee aan de slag ging. Medio 2017 bleek er behoefte aan versnelling op de implementatie. “We wilden feedback op de inrichting van onze werkprocessen voor PGA: is het op deze wijze handig? Ook vonden wij het moeilijk ritme op te doen omdat Wijdemeren niet zo veel casussen heeft. Daarom hebben wij een beroep gedaan op externe collega’s die al vaker met dit bijltje hadden gehakt. Dit bleek erg de moeite waard. Onze ervaring willen we graag delen om ook andere gemeenten verder te helpen. Na analyse, advies en training on the job heeft Wijdemeren de lokale PGA nu veel steviger op de rit.” 

Praktijkervaren collega’s uit de regio ingehuurd
We hebben collega’s van de meer ervaren gemeenten Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede, te weten Jenneke van Spaandonk en Wilma Turkstra, voor samen één dag per week ingehuurd. Jenneke is adviseur veiligheidshuis in de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug Veenendaal en Wijk bij Duurstede, , en en voorzitter van lokale PGA-interventieteams. Wilma werkt op het snijvlak van sociaal en veiligheidsdomein in Veenendaal. Beide dames werken als ZZP-er naast hun gemeentelijke dienstverband en zijn als ZZP-er ingehuurd.  Na zich verdiept te hebben in de Wijdemeerse situatie via vooral gesprekken op diverse afdelingen (zoals OOV, wijkteam, werk&inkomen), kwam Wilma tot een goede analyse en advies. En daar bleef het niet bij. Wijdemeren heeft hen gevraagd ook ‘on the job’ te helpen bij de uitvoering van de verbeteringen; daar zijn Jenneke en Wilma samen op ingezet. Miranda: “Het hielp om mensen van buiten ernaar te laten kijken met een frisse blik en met een helicopterview.” 

Wat gaat door het ‘training on the job’-traject beter?
De effecten zijn op allerlei vlakken merkbaar. Zo hebben de ‘collega-consultants’ Wijdemeren geholpen meer structuur aan te brengen en het kennisniveau op te schroeven. De pragmatische manier waarop, sprak Els en Miranda erg aan. “Deze collega’s Wilma en Jenneke weten uit de eerste hand waar ze het over hebben, dat is zo helpend. Ze projecteerden niet hun eigen gemeente op Wijdemeren, maar keken echt ook naar onze lokale situatie met bijv. meerdere dorpskernen, een beperktere formatie en budget dan Veenendaal.” Qua structuur heeft Wijdemeren een periodiek intern kernoverleg van de AOV, de teammanager sociaal wijkteam en de OE wijk PGA ingericht. Zij hanteren daar nu voor casuïstiek goede triage- en weegcriteria, een checklist, standaard format voor aanmeldingen en een standaardagenda. Dit geeft ook veel houvast voor het verslag en de procesregie. Het traject heeft de Wijdemeerse ambtenaren geholpen om betere, gerichtere vragen te stellen aan ketenpartners vanuit de vergrote kennis over wat die ketenpartners kennen, kunnen en mogen. Els: “We weten nu ‘dit mag je van hen verwachten’ en dit kunnen we dus vragen.” In situaties waar het sociaal wijkteam er niet kwam met het vrijwillig kader in de zorg, bijvoorbeeld bij woonoverlast of drugsgerelateerde problematiek, zien zij nu de goede mogelijkheden voor een PGA. Er is meer kennis in de organisatie gekomen over interventiemogelijkheden in het vrijwillig kader én in de dwang- en drangsfeer, zowel bij het sociaal wijkteam als bij de collega’s van werk&inkomen en OOV. Wijdemeren heeft er onlangs voor gekozen om bij 2 zorgaanbieders het uitvoeren van casusregie in te kopen vanuit het Wmo- & participatie-budget. Miranda van de Kamp heeft als AOV’er nu de procesregierol, wat veel beter past. Als kleine organisatie met eenpitters is het ondoenlijk om óók de casusregie allemaal zelf te doen.

Qua cultuur is er ook iets veranderd: “Als wij van anderen, bijvoorbeeld zorginstanties, prioriteit vragen voor een casus, dan moet ons eigen urgentiegevoel ook hoog zijn en moeten we zelf ook niet alleen monitoren maar ons actief opstellen.” De verbeteringen van de lokale PGA staan niet op zichzelf, de adviezen hebben ook impact gehad op de werkprocessen rond de Top-X in het veiligheidshuis en de nazorg van ex-gedetineerden, waar het sociaal wijkteam nu meer betrokken in is.

Goed voorbeeld doet goed volgen…
Miranda en Els adviseren gemeenten die ook een boost voor hun PGA kunnen gebruiken, ook eens een beroep te doen op dergelijke collega-consultants van buiten. “En stel je dan open en ontvankelijk op; zo kom je van fraaie beleidswoorden veel sneller naar brede ervaring in de praktijk.” Ook de politie in district Gooi- en Vechtstreek heeft tijdelijke collegiale hulp van buitenaf ingevlogen, in de vorm van een ervaren PGA-wijkagent uit een basisteam in district Oost-Utrecht. Zij helpt – niet als ZZP-er maar in de vorm van collegiale uitleen - de twee relatief nieuwe operationeel experts wijk (OE-wijk) met hun werkzaamheden in de lokale PGA ‘on the job’. In de gemeente Hilversum is een externe collega van de gemeente Veenendaal en ZZP-er Francoise Falkmann, enige tijd bijgesprongen als PGA-expert en hoofd van het lokaal interventie/expertteam. Met tijdelijke bijstand en ‘training on the job’ kan de implementatie stukken sneller en gerichter verlopen. Bij bureau RVS horen we er positieve verhalen over. De opdrachten in Wijdemeren en Hilversum gaan naar de afronding. Wilma, Jenneke en ook Francoise staan open voor nog eens zo’n tijdelijke klus naast hun eigen gemeentelijke werk. En zo zijn er in de regio vast meer ervaren collega’s die tijdelijk al werkende weg een andere gemeente op praktische wijze zouden kunnen helpen en coachen. Voor meer informatie: Miranda van de Kamp-Kranenburg (mcam.kranenburg@wijdemeren.nl), Wilma Turkstra (wilma.turkstra@veenendaal.nl), Jenneke van Spaandonk (Jenneke.van.Spaandonk@veenendaal.nl), Francoise Falkmann (francoise.falkmann@veenendaal.nl) of programmamanager PGA Myriam Kooij (myriam.kooij@rvs-mn.nl).

Voorbereidingen Week van de Veiligheid van start!

“Ben jij voorbereid op criminaliteit?” Dat is dit jaar de slogan van de Week van de Veiligheid die van 8 t/m 14 oktober (week 41) plaatsvindt. Tijdens deze week organiseren politie, OM en gemeenten activiteiten voor inwoners en ondernemers om hen weerbaarder te “maken” tegen criminaliteit.  

Zoals ieder jaar ondersteunen wij daar graag bij. Daarom hebben wij een voorlopig aanbod van initiatieven en activiteiten samengesteld op de thema’s: cybercrime, ondermijning, Burgernet, Veilig Ondernemen en woninginbraak. Dit aanbod is ook te vinden in de themalades onder het kopje 'goede voorbeelden'. Uiterlijk begin september ontvangt u het definitieve aanbod.


Het mysterie van de verdwenen criminaliteit

Het aantal geregistreerde misdrijven is in de afgelopen jaren fors gedaald. Wat is hier aan de hand? Op maandag 2 juli vond een debat plaats waarin twee deskundigen zijn gevraagd om een antwoord te geven op deze vraag. Benieuwd naar hun antwoord? Lees het volledige bericht.    


Marc Schuilenburg, criminoloog en filosoof (VU) schreef de daling met name toe aan preventieve – en enkele repressieve maatregelen, de vergrijzing en het toegenomen risico-denken. Jaap de Waard, senior onderzoeker bij J&V constateerde dat met name de gelegenheidsbeperkende preventieve maatregelen effectief zijn gebleken. Ook stond hij stil bij interventies die effectief gebleken zijn. Marc ziet voor de toekomst een aantal grote uitdagingen: onzichtbare criminaliteit, en het werken aan vertrouwen in gemeenten en politie in ‘superdiverse’ wijken. Klik hier voor een mini college van Marc Schuilenburg over ‘positieve veiligheid’.   

Het debat werd afgesloten door Paul Frissen, politiek filosoof en hoogleraar bestuurskunde. Frissen ging beschouwend in op het verschijnsel mysterie, wees op de risico’s van toenemende  verschillen in opleidingsniveau en stelde vragen bij de rol van de overheid bij de inzet op positieve veiligheid.

Verhuizing: Veiligheidshuis Regio Utrecht

Wegens een grondige renovatie van het Stadhuis moet het VHRU voor een periode van ongeveer een half jaar naar een andere locatie verhuizen. Die verhuizing vond plaats op maandag 9 juli. Het VHRU zit vanaf nu in het Lumax gebouw, Ondiep Zuidzijde 6, een zijstraatje van de Amsterdamse Straatweg.  In oktober viert het VHRU gelijk dat het Lumax gebouw 100 jaar bestaat. Het VHRU blijft bereikbaar op hetzelfde telefoonnummer: 030-2861159. Voor meer informatie neem contact op met Karel van Duijvenbooden, manager VHRU.


Overig nieuws

Interview in STRAF!