Omgaan met maatschappelijke onrust

Hoe gaan gemeenten om met maatschappelijke onrust, zoals onrust door media-aandacht voor een groep jongeren in een wijk of onrust vanwege de aanwezigheid van een chemisch bedrijf? Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft in het kader van het Kennisprogramma Bevolkingszorg onderzocht wat dit soort lokale mini-crises van een gemeentelijke organisatie vergen. Vanuit het Ministerie van Algemene Zaken is de publicatie ‘Moet dat nou zo?!' geschreven  over communicatie in tijden van onbehagen. Ook DenkWerk heeft hierover een rapport uitgebracht: 'Onrust in voorspoed'.

Bureau RVS brengt binnenkort een nieuwe versie van de 'Handreiking aanpak maatschappelijke onrust in Midden-Nederland' uit (opgesteld in samenwerking met diverse partners).

Lees meer

Aanbod Week van de Veiligheid 2019

De week van de Veiligheid is een initiatief van publieke en private partijen om Midden-Nederland veiliger te maken. Tijdens deze week brengen de partners het thema veiligheid onder de aandacht bij ondernemers en inwoners in de regio. De week vindt plaats van 7 tot en met 13 oktober (week 41). Zoals ieder jaar bieden wij jullie ook nu weer een overzicht aan van producten die jullie in kunnen zetten tijdens deze week. De activiteiten vergroten de weerbaarheid van inwoners en ondernemers. Zo zijn we samen effectief tegen criminaliteit in Midden-Nederland! In dit document vind je bruikbare ideeën en producten voor onder meer de Donkere dagenperiode, de aanpak heling en de aanpak van ondermijning.

Lees meer

Wat-kan-wél-festival Dwang & Drang wordt verplaatst

Wil jij je handelingsperspectief vergroten en ontdekken wat er allemaal wél mogelijk is bij complexe PGA-casuïstiek? Dat was de bedoeling op 19 september. We hebben met een beetje pijn in het hart besloten dit festival te verzetten. De aanmeldingen zijn namelijk echt overweldigend, nu al ruim 150 mensen willen deelnemen. Om nu niet de helft van deze mensen teleur te stellen, zien we ons genoodzaakt de locatie en het programma hierop aan te passen. Zo geven we meer belangstellenden de kans om te komen en plezier te hebben van het programma. We willen het goed doen. Om in termen van de uitnodiging te blijven: wat in het vaatje zit, verzuurt niet! We gaan op zoek naar een nieuwe meer geschikte locatie en laten jou de nieuwe datum en plek zo snel mogelijk weten. We hopen dat we je op een later moment alsnog te mogen ontmoeten voor deze mooie bijeenkomst. Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten!

Lees meer

Intervisiesessies lokale PGA gaan los!

Vanuit de langgekoesterde wens van PGA-experts en ketenpartners om vaker te willen sparren met collega’s en te leren van elkaar, organiseert Bureau RVS samen met de Hogeschool Utrecht intervisiesessies. De gemeenten Zeewolde, Dronten, Utrecht (voor de 2e keer) en Huizen gaan komende week het spits afbijten! Zij hebben het lef om zich kwetsbaar op te stellen en zo extra snel stevige stappen vooruit te maken. Wil jij jouw lastige PGA-casus ook eens voorleggen aan een andere gemeente en hun reflectie horen, en vice versa? Samen met enkele ketenpartners en onder kundige, neutrale gespreksleiding. Je krijg nieuwe inspiratie voor regie en interventies in die complexe casus. En ook over hoe je de samenwerking tussen zorg en veiligheid verder kunt versterken. Tips en tops, do’s en don’ts. Interesse: meer info of aanmelding bij programmamanager myriam.kooij@rvs-mn.nl.

Lees meer

Helpende handen bij de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en extremisme

Afgelopen 26 augustus kwam de nieuwe medewerkerspool, bestaande uit drie voorzitters casusoverleg (procesregisseurs) en drie ondersteuners casusoverleg (procesondersteuners), voor het eerst bij elkaar bij de Startbijeenkomst in Utrecht. Als team gaan zij de partners in de persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme ondersteunen. De pool levert voorzitters en ondersteuners voor de lopende casusoverleggen radicalisering, en investeert de komende jaren ook in expertise en netwerk. Gemeenten blijven nadrukkelijk dossierhouder op dit onderwerp en zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering ervan. Met de inzet van de nieuwe medewerkerspool willen de (Zorg- en) Veiligheidshuizen gemeenten en hun partners faciliteren en bovendien bijdragen aan een meer afgestemde werkwijze in de Regio Midden Nederland.

Lees meer

Nieuwe districtelijke contactpersonen van Bureau RVS

Vanwege personele veranderingen binnen Bureau RVS is er met ingang van september een nieuwe indeling van de contactpersonen voor de districten. De contactpersonen zijn als volgt verdeeld:

De districtelijke contactpersonen zijn namens Bureau RVS relatiebeheerder en eerste algemene aanspreekpunt voor vragen van collega’s uit de districten.  Daarnaast nemen ze deel aan de voorbereidende ambtelijke overleggen voor het Districtsveiligheidscollege (AVO).

Lees meer

Eerste TV item voor het programma Straatwaarde(n)

RTL nieuws heeft een nieuwsreportage uitgezonden over het programma Straatwaarde(n). Buiten toelichting op de geplande aanpak van de cocaïne-problematiek in Midden-Nederland heeft RTL komt een moeder aan het woord laten die twee jaar geleden haar zoon heeft verloren. Hij was jaren actief in de lokale drugshandel in de omgeving Hoevelaken/Bunschoten/Amersfoort, stond onder invloed van een lokale ‘buurtprins’, kon er ondanks verwoede pogingen niet uitstappen en heeft in 2017 zelfmoord gepleegd. Deze moeder wil andere moeders weerbaarder maken en een ander perspectief bieden. Het verhaal van deze moeder lees je hier. Ook heeft RTL een achtergrond artikel geschreven over jonge aanwas. Benieuwd naar dit artikel? Lees het hier.

 

Lees meer

Het programma Straatwaarde (n)

Straatwaarde(n) luidt de naam van het programma dat de regio Midden-Nederland gaat uitvoeren op het thema cocaïne in relatie tot de aanwas van jeugd in de handel ervan. Straatwaarde(n): de straatwaarde van de drugs is zo hoog, dat hier lucratieve verdienmodellen achter zitten die jonge volwassenen moeilijk kunnen weerstaan. Daarnaast lijken de inwoners van de regio de productie, de handel en het gebruik van drugs – en zelfs het buitensporige geweld – normaal te vinden. Niemand slaat echt alarm. Wat is er aan de hand? Ligt dit aan de normvervaging, aan de straatwaarden?

Lees meer

Aanbod kennisbijeenkomsten en trainingen op komst

We zijn van plan om vanaf na de zomer de kennis- en leerbijeenkomsten die in het gebied van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland worden georganiseerd, beter in beeld te brengen. Een paar maanden vooruit, waardoor ze beter in te plannen zijn voor de medewerkers van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en andere relevante ketenpartners. En ook fijn als we elkaar qua onderwerp en qua datum niet beconcurreren maar juist de krachten bundelen. Heb je ook bijeenkomsten die ook open mogen staan voor partners, laat het weten via myriam.kooij@rvs-mn.nl. Lees verder voor alvast een voorproefje…

Lees meer

Factsheet stand van zaken Ondermijningswetgeving

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een overzichtelijke factsheet opgesteld, over de stand van zaken van de Ondermijningswetgeving per 1 juli 2019. Interessant voor professionals om kennis van te nemen!

Het overzicht zal periodiek worden uitgegeven. Als je vragen hebt dan kun je contact opnemen met Sterre Boom van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,  s.m.boom@minjenv.nl.

Lees meer