Podcast zesde Q College Straatwaarde(n) ‘De logistieke keten van cocaïnehandel’

Afgelopen 15 maart vond het 6e Q College van Straatwaarde(n) plaats. Tijdens het Webinar namen Maikel Dop (operationeel specialist Landelijke Eenheid) en Marco Veldhuis (gebiedsagent) 214 deelnemers mee in de logistieke cocaïneketen: van import tot indruk in de wijk. Kon je niet aanwezig zijn of wil de hoogtepunten van het Webinar nogmaals horen? Bekijk de opties om deze terug te luisteren.

Lobby Wet Zorg & Dwang: brief staatssecretaris Blokhuis

De Taskforce Verbinding Veiligheid en Zorg is een lobby gestart om de uitvoeringsproblemen rond de Wet Zorg en Dwang te helpen oplossen. Zo is er een brief aan onder meer staatssecretaris Blokhuis verzonden. Lees deze brief hier terug.  

Gebruik data belangrijk bij zicht op ondermijningsproblematiek

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit - De Veiligheidscoalitie ondersteunt de veiligheidspartners in Midden-Nederland bij de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit. Data kan ons helpen om het zicht op en de kennis van de problematiek te vergroten en daarmee een betere aanpak op de geprioriteerde thema’s genereren. Daarvoor blijkt het noodzakelijk data aan elkaar te koppelen en hieraan gezamenlijk duiding te geven. In dit artikel besteden we aandacht aan een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data, namelijk op Veiligheid in Beeld (VIB), Zicht op Ondermijning (ZoO), netwerkanalyses en geo-informatie. We vertellen over onze ambities op het gebruik van data, hoe je via een kennissessie binnenkort meer leert over het combineren van data op ZoO en hoe netwerk- en geo-analyses ons een unieke inkijk kunnen geven in de drugswereld.

Verbinding ZSM en PGA: nog veel te winnen

- Veiligheid & Zorg - Een jubileumjaar komt met cadeautjes. We blikken in deze editie terug op het 1e webinar van hele reeks webinars in het kader van 5 jaar lokale PGA in Midden-Nederland. OM, reclassering en politie namen de kijkers mee in de wereld van ZSM en de verbinding met de PGA. De Taskforce Zorg en Veiligheid stuurde bovendien een feestelijke verrassingsbox aan de PGA-experts. Ook bracht de Taskforce met veel plezier en trots het interactieve document ‘Inspiratie door intervisie’ uit. Tot slot gaan we apart in deze nieuwsbrief uitgebreid in op de toename van jongerenoverlast in 2020 en op voor de PGA belangrijke nieuwe beleidsregels vanuit het OM. 

Op welke manier social media de verkiezingen beïnvloedt

- Digitale Veiligheid - Deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de afgelopen verkiezingen. We gaan in op de invloed van sociale media op de campagnes, de dreiging van deepfake video’s én hoe ondernemers zichzelf weerbaarder kunnen maken tegen cybercriminelen.

Jongerenoverlast: de publieke ruimte als schaars goed

- Zorg & Veiligheid - In 2020 is er regionaal een grote stijging te zien van het aantal registraties in jongerenoverlast. In dit artikel gaan we in op twee (mogelijke) oorzaken hiervan, namelijk de stijging van de jongerenpopulatie en de afnemende verdraagzaamheid richting jongeren. Met de lente op komst en de nog steeds geldende coronamaatregelen, kijken we samen met de gemeente Houten naar 2021: wat zijn mogelijkheden om deze overlast terug te dringen? En om efficiënter gebruik te maken van de publieke ruimte die steeds schaarser lijkt te worden?

Agenda

- Cyber talkshow: De Ondernemer Draait Door - Maandag 22 maart 2021 is het zover: van 19:30 uur tot 20:30 uur vindt de volgende editie plaats van de cybertalkshow ‘De Ondernemer Draait Door’. Onder leiding van presentator Ewout Genemans, bekend van ‘Verslaafd!’, ‘Bureau Burgwallen’ en ‘Bureau 040’, gaan we in op deze vragen. Experts van VNO NCW en Northwave gaan onder andere in op het belang van preventie. En we praten onder meer met ondernemer Sander de Ridder die het meemaakte. Wat heeft hij ervan geleerd? Ga naar De Ondernemer Draait Door om je direct aan te melden. - Een introductie in de wereld van de aanpak van ondermijning - Ben je nieuw in de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland of wil je meer weten over de belangrijkste werkprocessen van het RIEC, ook al zit je daar niet dagelijks in? Meld je, als nieuwe RIEC-medewerker of partner, dan aan voor de digitale bijeenkomst op 23 maart. Meer info en om je aan te aanmelden, klik hier.- Conferentie Ernstige feiten op het vlak van (huiselijk) geweld, zeden en belaging -Op 25 maart a.s. organiseert het ministerie van Justitie en Veiligheid een conferentie met als thema voorkomen daderschap bij jongeren en jongvolwassenen. De conferentie wordt live uitgezonden van 13.30 tot 15:45 uur. Aanmelden kan via deze link.- Online training Leefstijlen - Veiligheid is belangrijk voor iedereen, maar niet iedereen is hetzelfde. Waar de één warmloopt voor een informatieavond over inbraken met buurtgenoten in het buurthuis, dopt de ander liever zijn eigen boontjes. De aanpak van veiligheidsproblemen is het meest effectief als er maatwerk wordt toegepast. Leefstijlgerichte communicatie is een manier om maatwerk toe te passen bij het benaderen en betrekken van inwoners en ondernemers bij veiligheid. Maar hoe weten we wat onze inwoners drijft, wat hun motieven zijn? In dit webinar op 1 april willen we jullie meenemen in de theorie en toepasbaarheid van leefstijlgerichte communicatie. Meld je nu hier aan. - De impact van de coronacrisis op radicalisering & extremisme -Aankomende maand organiseert de regionale werkgroep Radicalisering & Extremisme 3 webinars. Deze webinars gaan over hoe radicale groepen omgaan met de coronacrisis, toenemend complotdenken ten tijde van crisis en anti-coronabeleid activisme. Deze reeks webinars wordt georganiseerd om professionals binnen het zorg- en veiligheidsdomein te helpen om de gebeurtenissen van het afgelopen jaar te begrijpen en daarop te reflecteren. Daarnaast handvatten aan te reiken voor het toepassen van deze kennis binnen de dagelijkse praktijk. 31 maart 2021 - Webinar 1: De coronacrisis gezien door radicale bril 14 april 2021 - Webinar 2: Complotdenken als wereldbeeld 28 april 2021 - Webinar 3: De overheid als dictatuur; anti-coronabeleid activisme

Webinar ZSM van 16 maart 2021 gemist?

Afgelopen dinsdag was het eerste webinar in een reeks van zes, georganiseerd door de Taskforce Effectieve Verbinding Veiligheid en Zorg. Deze reeks van webinars vinden plaats ter viering van het 5-jarig bestaan van de PGA in Midden-Nederland. Het eerste webinar stond in het teken van ZSM, Zorgvuldig Snel en op Maat. Het was met 119 deelnemers een groot online succes! Heb je het webinar over ZSM van afgelopen dinsdag gemist? Niet getreurd, via de PGA 5 jaar actiepagina kun je het webinar terug kijken. 

‘Toolkit Straatsjablonen’

Het regioprogramma Straatwaarde(n) heeft in de zomer van 2020 de ‘Toolkit Straatsjablonen’ beschikbaar gesteld voor gemeenten. Deze toolkit is een innovatief & preventiegericht instrument en bestaat uit een zestal sjablonen die met milieu vriendelijke krijtspray in de openbare ruimte kan worden gespoten, vooral op locaties waar (risico)jongeren zich begeven. Het doel van de sjablonen is jongeren bereiken met de boodschap dat (drugs)misdaad niet loont.  De eerste sjablonen zijn op straat aangebracht. Hoe dit heeft uitgepakt is terug te vinden in een handreiking met de eerste resultaten.

Algortimes en jouw kijkgedrag op Youtube?

- Digitale Veiligheid - In januari hadden we aandacht voor online veiligheid, privacy en het voorkomen van online fraude. Deze maand focussen we op algoritmes en je privacy op Youtube. Verder vind je in deze nieuwsbrief het meeste recente cyberbeeld Midden-Nederland en de resultaten van een onderzoek naar de invloed van de coronapandemie op de online-wereld van kinderen en jongeren.