Informatiemarkt nieuwe raadsleden provincie Utrecht

Woensdag 11 april vond de informatiemarkt van de provincie Utrecht plaats voor de nieuwe raadsleden. De Veiligheidscoalitie (RIEC, Bureau RVS, Burgernet, Veiligheidshuis regio Utrecht, politie) was ook aanwezig.

Klik hier voor de presentatie van Myriam Kooij, programma manager PGA van Bureau RVS of bekijk de presentatie van Ad van Breukelen en Hannah Graaf over georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Wisseling voorzitterschap Dagelijks Bestuur Bureau RVS/RIEC

Het DB RVS/RIEC heeft een nieuwe voorzitter! Lees hier wie burgemeester Van de Groep zal opvolgen.

Burgemeester Van Zanen heeft tijdens de bestuursconferentie in Amersfoort namens het Regionaal Veiligheidscollege een dankwoord uitgesproken richting burgemeester Van de Groep.

Donderdag 19 april draagt Van de Groep namelijk de voorzittershamer van het Dagelijks Bestuur van Bureau RVS/RIEC over aan de nieuwe voorzitter,  burgemeester Bouwmeester van Leusden.

Van Zanen: “Melis van de Groep heeft de afgelopen jaren aan de wieg gestaan van de huidige samenwerking in Midden-Nederland, met een voorzitterschap dat zich heeft gekenmerkt door enorme betrokkenheid, een moot Bunschotense nuchterheid en humor.

Dit alles met oog voor het grotere geheel: samen slagvaardig voor een Veilig Midden-Nederland.” De voorbereiding van de nieuwe Veiligheidsstrategie vormde voor Van de Groep een natuurlijk moment om het stokje over te dragen.

 

Succes in aanpak PGB fraude

Twee broers in Utrecht zijn aangehouden door de ISZW omdat zij voor meer dan 6 miljoen euro gefraudeerd zouden hebben met PGB-geld. Lees hier wat de rol van het RIEC was bij het signaleren en aanpakken hiervan.

De omvang van de fraude kwam voor het eerst in beeld bij het RIEC door informatie van politie en Belastingdienst te combineren. De zaak is hierna opgepakt door ISZW, zorgkantoor, gemeente en OM, met een mooi resultaat.

Bekijk het artikel dat verscheen in het Algemeen Dagblad voor meer informatie over deze zaak.

Stabiliteit van leven

Vorige week maandag vond de Bestuursconferentie plaats. Het thema van de bijeenkomst was Zorg en Veiligheid. Lees hier een kort verslag over de bijeenkomst.

“Om stabiliteit van leven te realiseren, is het van groot belang een brug te slaan tussen veiligheid en zorg.” Deze oproep deed Sjef Czyzewski, oud GGZ bestuurder en lid aanjaagteam verwarde personen op maandag 9 april tijdens de bestuursconferentie van het Regionaal Veiligheidscollege (RVC) Midden-Nederland. Naast de leden van het RVC waren vertegenwoordigers van diverse zorginstellingen aanwezig, zoals GGZ centraal, GGD, Altrecht, Kwintes, Raad voor de Kinderbescherming en de Veiligheidshuizen. Sjef presenteerde drie leidende principes waarmee de lokale overheid (nog) beter kan presteren in de zorg in onze samenleving. Klik hier voor de presentatie.

Benieuwd naar het volledige verslag van deze conferentie? Houd de website in de gaten!

Voor meer informatie over de Bestuursconferentie neem contact op George Spier

Overig nieuws