PGA 5 jaar webinar - "Oh jee, de WZD!"

De Wet Zorg en Dwang voor mensen met een verstandelijke beperking en risicovol gedrag. (Hoe) Werkt dat? Hoor er alles over op 25 juni!  

Pilot onderwijsprogramma Kapot Sterk afgerond (Jeugdjournaal en EenVandaag)

Deze week is de pilot van onderwijsprogramma Kapot Sterk afgerond. Met het programma willen gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM) de jonge jeugd een begin maken met het bouwen aan weerbaarheid tegen de invloed van drugscriminaliteit. Leerlingen van groep 7 en 8 van de Ariënsschool en de Maaspleinschool uit Utrecht hebben meegedaan aan de pilot. Stadion Galgenwaard was het decor voor deze laatste les, waarin dromen en ambities van de leerlingen centraal stonden.

Straatwaarde(n) - Straatsjablonen geplaatst in Woerden

Er is in Woerden begonnen met het plaatsen van tekstsjablonen op straat om het onderwerp drugsgebruik onder jongeren onder de aandacht te brengen. De tekst luidt: ‘drugs is geen talent, een diploma op zak wel’. De gemeente Woerden is hiervoor een samenwerking aangegaan met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum dat zich bezig houdt met de strijd tegen georganiseerde criminaliteit.

7e Q College Straatwaarde(n)

Het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ organiseert elk kwartaal Q colleges voor professionals uit onder meer de regio Midden-Nederland. Het zevende Q College vindt plaats op: dinsdag 6 juli 2021 van 10.00 uur tot 11.30 uur. Het Q college vindt weer plaats middels een webinar. Voor het programma en aanmelden. 

Jong geleerd is ..... oud gedaan!

- Digitale Veiligheid - In Leusden weten ze dat als geen ander. Hier wonen namelijk de meeste Hackshield cyber agents van Nederland! Benieuwd naar de top drie gemeenten? Lees dan vooral verder. Dan delen we ook gelijk een mooi aanbod aan (interne) lezingen en kennisquizzen door Maria Genova, schrijfster van ‘Komt een vrouw bij de h@cker’.

Aanpak huiselijk geweld: een lange adem?

- Veiligheid & Zorg -In deze nieuwsbrief veel aandacht voor het webinar over de aanpak van huiselijk geweld van 11 mei jl. Dat de aanpak van huiselijk geweld niet eenvoudig is en een lange adem kent, werd tijdens dit webinar al snel duidelijk. Zo spraken deelnemers hun zorgen over regie en wachtlijsten uit. Verder lees je in deze nieuwsbrief meer over de aanpak van jeugdcriminaliteit: hoe kunnen gemeenten (nalatige) ouders aanspreken en wat doe je aan wapenbezit? Verder heeft de regionale update van de Aanvulling problematische jeugdgroepen bij het privacyreglement lokale PGA de warme aandacht getrokken van 'het land'. Lees wat dat betekent voor Midden-Nederland.

“Toen werd ik gezocht voor moord…”

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit - “Mijn business loopt lekker. Tot de politie me pakt…. Ze verdenken me van een brute liquidatie. Ik was het niet en moet nu kiezen. Onschuldig zitten of hem erbij lappen. En leven als wandelende schietschijf.” De kracht van een verhaal...... Wat gebeurt er met je als je dit leest?

Veilig Werken - Een checklist voor gemeenten

Ambtenaren en politieke ambtsdragers moeten hun werk veilig kunnen uitvoeren. De versterkte aanpak van ondermijning brengt mogelijk nieuwe risico's voor hun veiligheid met zich mee. Veel gemeenten hebben onvoldoende zicht op de maatregelen die ze wel of nog niet hebben genomen om de veiligheid van hun medewerkers te waarborgen. Daarom hebben we samen met enkele gemeenten een checklist Veilig Werken ontwikkeld. Benieuwd naar de checklist?

Komende maand op de agenda

- Digitale ondermijnjngsavond Ondernemers - Op 1 juni 2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur organiseert de gemeente Dronten, politie, RIEC, ondernemersvereniging, het CCV en PVO een digitale Ondermijningsavond voor ondernemers in de gemeente Dronten. Ondernemers of geïnteresseerden buiten de gemeente Dronten zijn ook van harte welkom om mee te kijken. Aanmelden kan via de digitale uitnodiging. - CCV Webinar -Online oproepen tot bijvoorbeeld rellen, vetes tussen drillrapgroepen en onaangekondigde demonstraties kunnen leiden tot verstoringen van de openbare orde. Gemeentes hebben er dagelijks mee te maken. Maar hoe krijgen zij zicht op deze online oproer? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert op woensdag 9 juni 2021 om 15.00 uur het gratis webinar ‘Monitoring van online aangejaagde ordeverstoringen’- Webinarreeks ‘Open bronnen onderzoek’ - (account vereist)Op verzoek van gemeenteambtenaren heeft het RIEC Midden-Nederland een webinar ‘Open bronnen onderzoek’ ontwikkeld voor gemeenten. Hierin zullen de (on)mogelijkheden van open bronnen onderzoek aan bod komen. Het laatste in een reeks van drie vindt plaats op 10 juni. Er is een maximum aantal deelnemers per keer, dus wacht niet te lang met aanmelden! (account vereist)- Webinar: Pak uitbuiting aan!Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen meer risico om als slachtoffer en/of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting. Op 15 juni 2021 geven Noord Holland Samen Veilig en het Landelijk Kenniscentrum LVB een webinar over het signaleren en het aanpakken van de uitbuiting. Bekijk hier de flyer. - Seminar: Rijker Verantwoorden - Vanuit het Landelijk Programmateam Ondermijning start een nieuw actieonderzoek. Waarbij de spotlights op de horizontale werking van Rijker Verantwoorden liggen. De focus ligt op de aanpak van ondermijning. Als aftrap organiseert de politie een seminar (via Teams) op vrijdag 25 juni van 10.00 – 12.30 uur. Voor de uitnodiging en aamelden.Organiseer je zelf of jouw organisatie een interessant webinar, (online) evenement of training voor collegaprofessionals binnen de regio en/of daarbuiten? Welke in de nieuwsbrief en op de (website)agenda moet staan, zodat we samen Midden-Nederland effectief veilig kunnen maken? Laat het weten via de mail! 

Bedrijventerreinen; bekend als de eigen broekzak of blinde vlek?

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit- “Het primaire doel van een integrale controle is voor mij niet drugslabs of andere ondermijnende activiteiten op te sporen. Dat is weliswaar mooie bijvangst, maar des te minder we van dat soort zaken tegenkomen, des te geslaagder voor mij het plan van aanpak Ondermijning is. Ons belangrijkste doel is een gezond ondernemersklimaat”.Bedrijventerreinen is in het actieplan ‘Wie praat, die gaat’ benoemd als geprioriteerd thema. In dat licht is voorgaande uitspraak van Beleidsadviseur veiligheid en ondermijning Wessel Groot van de gemeente Dronten wellicht opmerkelijk te noemen. De aanpak van ondermijning is immers gebaat bij een gedegen integrale aanpak, waaronder integrale controles. Toch is dat niet het enige waar het plan van aanpak Bedrijventerreinen dat het Districtelijk Team Ondermijning Flevoland (onderdeel van RIEC Midden-Nederland) samen met de integrale partners heeft ontwikkeld, zich op richt. Want vitale, veilige bedrijventerreinen zijn gebaat bij een bredere aanpak.