Nieuwe website demonstratierecht online

Nieuwe website demonstratierecht online

Als gemeente online onderzoek uitvoeren om de openbare orde en veiligheid te bewaken of herstellen. Mag dat zomaar? En welke juridische kaders gelden voor dit onderzoek? De VNG publiceerde hierover een nieuw protocol online onderzoek. Ook in dit nieuwsitem: bekijk de nieuwe website met alles wat je wil weten over het demonstratierecht. En heb jij een goed idee voor een project dat zich richt op online aangejaagde ordeverstoringen? Via City Deal/CVV kunnen gemeenten, private partijen etc. een subsidieaanvraag indienen. 


VNG publiceert nieuw protocol online onderzoek

Eind mei publiceerde de VNG een nieuw protocol dat gemeenten moet helpen bij het uitvoeren van online onderzoek om de openbare orde en veiligheid te bewaken of te herstellen. Dit protocol is ontwikkeld door de VNG en Noord-Holland Veilig (NHVeilig), met input van een aantal gemeenten.

Onduidelijkheden bij gemeenten over juridische kaders
In oktober 2023 publiceerden het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid de handreiking ‘Online onderzoek door gemeenten’. Uit eerder onderzoek was gebleken dat er bij gemeenten onduidelijkheden bestaan over de juridische kaders die gelden voor dit soort onderzoek. In deze handreiking en het juridisch kader staat wat wel en niet is toegestaan. Gemeenten kunnen zelf beoordelen of het nodig is om online onderzoek verrichten. Als ze daarvoor kiezen, kunnen ze de handreiking toepassen.  

Ondersteunende documenten beschikbaar
Om gemeenten te helpen de handreiking in de praktijk te brengen zijn twee documenten ontwikkeld:
•    Het protocol online onderzoek zelf, waarin staat hoe gemeenten de werkwijze rondom online onderzoek kunnen vastleggen.
•    Een ondersteunende visuele gebruiksaanwijzing die uitlegt hoe het protocol bij een concrete casus toepasbaar is.


Website ‘Demonstratierecht.nl’ online

Dankzij een initiatief van onderzoekers van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen is er met subsidie van het ministerie van BZK een zeer informatieve website gebouwd over het demonstratierecht, die recent gelanceerd is.

Antwoord op veelgestelde vragen
Op de website tref je antwoorden op 144 veelgestelde vragen aan, samenvattingen van recente gerechtelijke uitspraken en een adviestool waarmee je advies op maat kunt inwinnen over een specifieke demonstratie. Daarnaast bevat de website de belangrijkste demonstratierechtelijke regelgeving en een bibliotheek met vrij toegankelijke artikelen, boeken en rapporten voor diegenen die op zoek zijn naar alle ins en outs rondom het demonstratierecht.

Vervolg op kennissessie 1 februari
Tot slot, na de succesvolle kennissessie op 1 februari over complexe demonstraties is bureau RVS bezig met de voorbereidingen van een vervolgsessie na de zomervakantie. Houd de nieuwsbrief en de mail in de gaten!


Aanvraag subsidiegelden City Deal online aangejaagde ordeverstoringen (via CCV)

Vanuit de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime zijn er nieuwe subsidiegelden beschikbaar voor innovatieve lokale projecten die gericht zijn op het versterken van de cyberweerbaarheid van kwetsbare doelgroepen. De uitvraag voor het thema Online aangejaagde ordeverstoringen staat inmiddels online op de website van het CCV. Er heeft een ‘witten-vlekken analyse’ plaatsgevonden die in kaart heeft gebracht waar er nog mogelijkheden liggen voor nieuwe projecten. 

Heb jij een goed idee voor een project? Dien je aanvraag in
Het CCV nodigt net als voorgaande City Deal tranches ook deze keer lokale en regionale overheden, regionale samenwerkingsverbanden veiligheid, onderwijsinstellingen en private partijen uit om met creatieve en innovatieve projectvoorstellen te komen, gericht op online aangejaagde ordeverstoringen. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 3 september 2024. 

Ondersteuning Bureau RVS bij aanvraag 
Wil jij een aanvraag voor de City Deal indienen en wil je hierbij advies of ondersteuning? Neem dan contact op met programmamanager Paul van Beijnum via paul.van.beijnum@rvs-mn.nl of programmamedewerker Juliette Hamers via juliette.hamers@rvs-mn.nl. Zij vernemen graag welke gemeenten een aanvraag willen indienen.