Nieuwe medewerkers RIEC MN en Bureau RVS stellen zich voor

Nieuwe medewerkers RIEC MN en Bureau RVS stellen zich voor

Zowel bij Bureau RVS als het RIEC zijn kortgeleden weer nieuwe medewerkers begonnen. Bij het RIEC verwelkomen we Bibob-adviseur Olga Klooster en bij Bureau RVS Nina van Liere als adviseur digitale veiligheid en cybercrime. Via deze nieuwsbrief stellen ze zich graag aan jullie voor en weet je hoe je hen kan bereiken als jouw gemeente een Bibob of digitale veiligheidsvraagstuk heeft. 


Bibob-adviseur Olga Klooster stelt zich voor (RIEC MN)

Sinds 1 juni heeft het RIEC weer een Bibob-adviseur in de persoon van Olga Klooster. Olga heeft bij de gemeente Veenendaal gewerkt en heeft daar onder andere de toepassing van de wet Bibob verder uitgebouwd. Ze kan dus helpen met allerlei vragen over de toepassing van de wet Bibob in het werk. De wet Bibob is een wet die het voor gemeenten en provincie mogelijk maakt om de integriteit te onderzoeken van iemand die een vergunning of een subsidie aanvraagt of die in beeld komt bij een aanbestedingsprocedure of bijvoorbeeld bij een grondtransactie. Als blijkt dat er een gevaar is dat datgene wat ze van de gemeente of provincie willen, gebruikt zal worden om strafbare feiten mee te plegen of dat er strafbare feiten zijn gepleegd om zaken met de gemeente of provincie te kunnen doen, kan de gemeente of provincie besluiten om te weigeren, in te trekken of voorwaarden te stellen. Best een handig stukje gereedschap dus! 
Wil je er meer van weten of gewoon een keer kennismaken, stuur dan een mail naar o.klooster@riec-mn.nl,  dan plannen we iets in!


Adviseur digitale veiligheid en cybercrime Nina van Liere stelt zich voor (Bureau RVS)

Mijn naam is Nina van Liere en ik ben begin juni gestart bij Bureau RVS als adviseur digitale veiligheid & cybercrime. Ik ben een gedragswetenschapper, met grote interesse voor de impact van digitalisering op de manier waarop we leven, werken, organiseren en besturen.  Als projectleider binnen het openbare bibliotheeknetwerk ben ik afgelopen jaren bezig geweest met digitale inclusie en weerbaarheid: het streven dat iedereen kan meedoen in de digitale samenleving. Deze ervaring neem ik mee naar de RVS, en ik kijk er naar uit om me samen met jullie in te zetten voor een digitaal veilig Midden-Nederland. Onder andere ga ik aan de slag met interventies om slachtoffer- en daderschap te voorkomen.

Dus wil jij in jouw gemeente ook aan de slag met het verhogen van de weerbaarheid van inwoners? Bel of mail me vooral, via 0642074962 of via nina.van.liere@rvs-mn.nl