Veiligheidsmonitor 2023 gepubliceerd

Veiligheidsmonitor 2023 gepubliceerd

Vrijdag 1 maart is de Veiligheidsmonitor 2023 gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode augustus tot en met oktober 2023 in opdracht van het ministerie van Justitie & Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal hebben ruim 182.000 respondenten deelgenomen waarvan 25.539 deelnemers (14%) vanuit Midden-Nederland.

Corona beïnvloedt vergelijkbaarheid met andere jaren
Er is in 2023 een nieuw thema toegevoegd: ervaringen met controle door de politie, het blok discriminatie is uitgebreid en er zijn achtergrondkenmerken toegevoegd. Voor de overige onderwerpen is een goede vergelijking met 2 jaar geleden mogelijk. Waar wel rekening mee moet worden gehouden, is dat de cijfers van 2021 zijn beïnvloed door de voorliggende coronaperiode. Veel mensen waren aan huis gebonden en er waren andere beperkende maatregelen van toepassing. De cijfers van 2023 hebben geheel betrekking op de periode na corona. Dit heeft wel gevolgen voor de vergelijkbaarheid van de onderzoeksuitkomsten. Je vindt de veiligheidsmonitor 2023 hier: Veiligheidsmonitor 2023 | CBS

Bijzonderheden voor Midden-Nederland
Uit een eerste analyse zijn o.a. de volgende bijzonderheden van de regio Midden-Nederland op hoofdlijnen af te leiden, namelijk:

  • Er zijn meer mensen in Midden-Nederland die zich wel eens onveilig voelen in vergelijking met het landelijke gemiddelde, zowel in het algemeen als in de eigen buurt. Bovendien voelen zich nu meer mensen onveilig dan 2 jaar geleden.
  • Slachtofferschap ligt ongeveer op het landelijke gemiddelde, maar is wel toegenomen ten opzichte van 2 jaar geleden. Vooral van vermogensdelicten zijn meer mensen slachtoffer geworden. Daarentegen is het slachtofferschap van online criminaliteit gedaald.
  • De tevredenheid over het functioneren van de politie in Midden-Nederland is in het algemeen hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook zijn nu meer mensen tevreden over het laatste contact met de politie.
  • De cijfers m.b.t. controles door de politie liggen allen op het landelijk gemiddelde. In het algemeen wordt bij controle de reden van controle gemeld (86%), is de reden van controle duidelijk (89%) en voelt met zich respectvol behandeld (81%). Opvallend zijn de positieve scores van West-Utrecht. Zo’n 9% van de ondervraagden in Midden-Nederland denkt dat afkomst, huidskleur of uiterlijk reden was voor controle. Daarmee wijkt Midden-Nederland niet af van de landelijke cijfers.