Sterke daling aantal zedendelicten in Midden-Nederland

Sterke daling aantal zedendelicten in Midden-Nederland

In het eerste kwartaal van 2024 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 2% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij negen gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan negen gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijging in type criminaliteit in desbetreffende periode zien we wederom bij zakkenrollen (+49%). De grootste daling betreft wederom zedendelicten (-23%). 


Publiciteit over #metoo affaires zichtbaar in aangiftecijfers zedendelicten
Het aantal meldingen van zedendelicten kende landelijk altijd een dalende lijn, totdat er in 2022 sprake was van een stijging. Deze stijging is toe te schrijven aan meer ruimte en aandacht om deze misdrijven bespreekbaar te maken door de publiciteit rond The Voice of Holland, waardoor de aangiftebereidheid steeg. Deze landelijke stijging lijkt eenmalig, want in 2023 daalde het aantal meldingen weer. Het aantal registraties van zedenmisdrijven ligt nog altijd hoger dan vóór corona, maar ten opzichte van een jaar eerder is er wel sprake van een duidelijke daling. Ook in Midden-Nederland is deze daling herkenbaar. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling in zedendelicten weer in het eerste kwartaal in afgelopen vijf jaar. 

In het eerste kwartaal van 2022 en 2023 steeg het aantal zedendelicten ten opzichte van 2020 en 2021. In achterliggend kwartaal van 2024 lijkt het echter weer gedaald te zijn naar het niveau vóór corona.

Meer actuele informatie vind je in de overzichtstabel (beschikbaar na inlog) 


Project Veiligheid in beeld (ViB)

De veiligheidsbeelden-online is een onderdeel van het project Veiligheid in Beeld (ViB). Naast cijfers over de geregistreerde criminaliteit die maandelijks worden geactualiseerd, zijn ook gegevens over bevolking, vastgoed, werk en inkomen, KvK-handelsregister, etc. op minimaal gemeentelijk niveau opgenomen. Wilt u meer informatie over het ViB project, neem dan contact op met Henk van den Driessche en/of Myrthe de Bruin.