Drugshandel, -vervaardiging en -bezit stijgt in april met 48%

Drugshandel, -vervaardiging en -bezit stijgt in april met 48%

In de eerste vier maanden van 2024 stijgt de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Van de 38 gemeenten in de regio is bij acht gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan elf gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijging in type criminaliteit in desbetreffende periode zien we deze maand niet bij zakkenrollen, maar bij de drugshandel, -vervaardiging en -bezit (+48%). De grootste daling betreft wederom zedendelicten (-23%).  

Stijging van registraties in drugshandel, -vervaardiging en -bezit  
Het cijfer van drugshandel, -vervaardiging en -bezit is een combinatiecijfer van verschillende maatschappelijke klassen van de politie. In het grafiekje hieronder is te zien welke zes verschillende delictsvormen hier deel uit van maken. 

De stijging van drugshandel, -vervaardiging en -bezit in afgelopen maand komt vooral door de stijging in bezit van softdrugs. Ook het aantal registraties van handel in, het maken en bezit van harddrugs en de handel in softdrugs zijn gestegen afgelopen maand. Het maken van softdrugs is de enige categorie die gedaald is afgelopen maand. Een oorzaak voor de stijging is momenteel (nog) niet bekend.  

Meer actuele informatie vind je in de overzichtstabel (achter de inlog).  


Veiligheid in Beeld

De veiligheidsbeelden-online is een onderdeel van het project Veiligheid in Beeld (ViB). Naast cijfers over de geregistreerde criminaliteit die maandelijks worden geactualiseerd, zijn ook gegevens over bevolking, vastgoed, werk en inkomen, KvK-handelsregister, etc. op minimaal gemeentelijk niveau opgenomen.  

Wil je meer informatie over het ViB project, neem dan contact op met Henk van den Driessche en/of Myrthe de Bruin.