Digitale veiligheid en cybercrime

Wat is er aan de hand?
De geregistreerde criminaliteit in Nederland neemt al jaren af. Toch zijn er vormen van criminaliteit die toenemen en minder zichtbaar zijn in deze cijfers. Digitale criminaliteit en cybercrime is daar een voorbeeld van. Daarom investeren we in de digitale veiligheid van Midden-Nederland. De aankomende jaren gaan we aan de slag om slachtoffer- en daderschap te voorkomen en daders te pakken. Goede samenwerking tussen publiek-private partijen is hierin belangrijk. Gezamenlijk zetten we in op bewustwording, preventie (gericht op daders en slachtoffers), opsporing en vervolging.

 

Hoe gaan we hieraan werken?
Het Programma Digitale Veiligheid en Cybercrime bestaat uit vijf sporen waarmee gewerkt wordt om de doelen voor de komende jaren te bereiken:

1. In actie komen!  Gemeenten, politie en OM komen gezamenlijk in actie om potentieel slachtoffer- en daderschap te voorkomen en daders te pakken.
2. Info, intelligence en sturing  We zetten ons in op het verbeteren van de zicht op (de grootte van) de problematiek, zodat er gericht kan worden gestuurd op acties die aansluiten op (lokale) problemen.
3. Kennis- en expertiseoverdracht  We vormen (kennis)netwerken die professionals input bieden om aan de slag te gaan met de opgave die er voor Midden-Nederland ligt.
4. Innovatie en verandering  'Digitaal is normaal'. We werken samen om deze boodschap binnen gemeenten, OM en politie te laten landen.
5. Communicatie  We zetten in op gedragsverandering bij (potentiële) slachtoffers en daders, maar ook bij veiligheidspartners. Een goede communicatiestrategie is essentieel.

 

Wat vind je in de lade Digitale Veiligheid en Cybercrime?

De lade is opgebouwd aan de hand van de vier wegen die door het CCV onderscheiden zijn op de cyberwegenkaart:

  1. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
  2. Eigen huis op orde
  3. Cyberincidenten en -crisis
  4. (Online) ordeverstoringen

 

Mis je informatie of staat er informatie in de apothekerskast die gedateerd is? Je kunt dit melden bij Tineke Hendrikse. 

Documenten en links

Een woordenboek voor de technische en digitale terminologie.

Datum:

Auteur:

Cybersecurity Alliantie en Cyberveilig Nederland

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

115

Download bestand

Agenda

7 dec. 2023
09:00 - 17:00 UUR | Antropia, Driebergen

Congres Datasturing in het gemeentelijk beleid

Meer informatie

Nieuws

Achtergrondinfo | 20 nov. 2023

Behoefte aan meer kennis over digitale veiligheid en cybercrime? Kijk hier eens naar.

Heb jij behoefte aan meer kennis op het gebied van de lokale kant van cybercrime in jouw gemeente? Of ben je net nieuw als OOV-er met aandachtsgebied cyber en kan je wel wat extra kennis gebruiken? Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om die kennis bij te spijkeren. Bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie van Henrique van Huisstede of door een online cyberintroductie te volgen. Hoe je dat regelt? 

Lees artikel

Campagnes | 20 nov. 2023

Campagnematerialen ‘Laat je niet interneppen’ beschikbaar

Al enkele malen hebben we de meerjarige overheidscampagne ‘Laat je niet interneppen’ aangekondigd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben deze gezamenlijk ontwikkeld. De ministeries zetten de campagne o.a. uit via sociale media advertenties. Om een groter bereik te creëren, worden ook gemeenten gevraagd de campagne uit te zetten in hun regio. De bijbehorende toolkit met campagnematerialen is nu beschikbaar voor gebruik.

Lees artikel

Campagnes | 24 okt. 2023

Rijksoverheid start meerjarige campagne ‘Laat je niet interneppen’

‘Laat je niet interneppen’ is de nieuwe campagne van de Rijksoverheid om Nederlanders bewust te maken van online criminaliteit. Een veelgebruikte manier van criminelen is om mensen online te misleiden. Door in te spelen op persoonlijke situaties en zich voor te doen als iemand anders krijgen criminelen het voor elkaar om mensen op het verkeerde been te zetten. De campagne ‘Laat je niet interneppen’ is gericht op herkennen en voorkomen van online criminaliteit. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 24 okt. 2023

Oktober cybersecuritymaand: laat je inspireren door de activiteiten in de regio

De maand oktober is traditiegetrouw cybersecuritymaand. Gedurende de hele maand vinden verschillende activiteiten plaats zoals events en trainingen om cybersecure gedrag te stimuleren. Ook in Midden-Nederland hebben verschillende gemeenten activiteiten georganiseerd. We hebben deze overzichtelijk voor je in een infographic geplaatst. Laat je vooral inspireren. Ook in deze nieuwsbrief: een impressie van de cyberweerbaarheidstraining voor senioren die jij ook in jouw gemeente kan (laten) organiseren.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Overheid lanceert meerjarige publiekscampagne in strijd tegen digitale criminaliteit

De komende vier jaar is de aanpak van digitale criminaliteit en cybercrime een speerpunt in de veiligheidsstrategie van Midden-Nederland. Hoe partners -gemeenten, politie- hierop inspelen lees je in deze nieuwsbrief. Maar ook voor de landelijke overheid is het een belangrijk aandachtspunt. Daarom lanceert de overheid dit najaar drie verschillende publiekscampagnes, op zowel nationaal als lokaal niveau.

Lees artikel