Cyberincidenten en -crisis

De vervlechting van digitale systemen en maatschappelijke processen zorgt ervoor, dat we als samenleving rekening moeten houden met digitale ontwrichting als crisisscenario. Liggen bij de ‘klassieke’ rampen en crises zowel oorzaak als gevolg in de fysieke omgeving, voor rampen en crises in de toekomst geldt dit steeds minder. Een van meest voorstelbare scenario’s van deze toekomstige rampen is een digitale ontwrichting, waarbij de oorzaak in
de digitale wereld ligt.

 

Documenten en links

Er zijn 2 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Bevoegdheden en interventiemogelijkheden van de burgemeester en/of voorzitters veiligheidsregio bij (dreigende) digitale incidenten.

Datum:

Auteur:

NIPV

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

27

Download bestand

Samenvatting van het WRR-rapport ‘voorbereiden op digitale ontwrichting’.

Datum:

Auteur:

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

12

Download bestand

Het Landelijk Crisisplan Digitaal (LCP-Digitaal) is een leidraad om op hoofdlijnen inzicht en overzicht te creëren in de bestaande afspraken en wetgeving op landelijk niveau over de beheersing van incidenten en (potentiële) crises in de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen met aanzienlijke maatschappelijke gevolgen.

Naar website

Weet jij wat je moet doen als een cyberincident jouw organisatie raakt? Welke stappen je moet zetten en welke hulpmiddelen er zijn? En hoe je je goed op een incident voorbereidt? Deze toolbox neemt je mee in de verschillende stappen die je kan zetten bij een cyberincident.

Naar website

Oefenen met incidenten in het digitale domein blijft van essentieel belang. De oefening is een interactieve crisissimulatie, een werkvorm waarbij deelnemers aan de hand van een scenario een crisis ‘beleven’ en daarop moeten reageren. Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de bestaande crisisstructuur en het crisismanagement van gemeente en partners. Met de inzet van een oefenstaf ('tegenspel') worden de gevolgen van een crisis zo realistisch mogelijk nagebootst.

Naar website

Agenda

3 jul. 2024
09:30 - 10:30 UUR | Online

Webinar Onbewust Onbekwaam: de rol van de OOV-er bij een cybercrisis

Tijdens dit webinar kom je er aan de hand van dilemma’s en voorbeelden achter dat óók klassieke veiligheidsfunctionarissen (OOV-er, bevolkingszorg) een rol hebben ten aanzien van een digitale (interne) crisis.
Meer informatie