Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

We werken samen met als gezamenlijk doel om slachtoffer- en daderschap te voorkomen en daders te pakken. De aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime moet net zo normaal worden als de aanpak van andere vormen van criminaliteit.

Binnen de samenwerking in de regionale bestuurlijke werkgroep en de ambtelijke districtelijke werkgroepen is lokaal leidend, regionaal ondersteunend en zijn we landelijk in verbinding. We onderscheiden drie doelgroepen waar we ons met name op richten: jongeren, senioren en het MKB.

Documenten en links

Er zijn 11 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Publieksposter A2-formaat in het kader van de campagne ‘Word geen geldezel’. Aanpasbaar met eigen (gemeente)logo. Neem hiervoor contact op Studio DDO – Grafisch ontwerpbureau Amersfoort via info@studioddo.nl.

Datum:

Auteur:

Gemeente Amersfoort

Documenttype:

Campagnemateriaal

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Publieksfolder in het kader van de campagne ‘Word geen geldezel’. De folder geeft uitleg over het begrip geldezel, de consequenties die het kan hebben als je toch als geldezel opereert en biedt handelingsperspectief. Aanpasbaar met eigen (gemeente)logo. Neem hiervoor contact op Studio DDO – Grafisch ontwerpbureau Amersfoort via info@studioddo.nl.

Datum:

Auteur:

Gemeente Amersfoort

Documenttype:

Flyer

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Kleinkinderen kunnen een belangrijke rol spelen bij het waarschuwen van opa's en oma's (ofwel: senioren) voor bankhelpdeskfraude. Met de tips op deze flyer kunnen zij hun opa en oma weerbaar(der) maken voor deze vorm van online criminaliteit. Verspreid deze onder jongeren!

Datum:

Auteur:

Politie Midden-Nederland

Documenttype:

Flyer

Download bestand

Thuiszorgmedewerkers kunnen een belangrijke rol spelen bij het waarschuwen van ouderen voor bankhelpdeskfraude. Met de tips op deze flyer kunnen thuiszorgmedewerkers ouderen weerbaar(der) maken voor deze vorm van online criminaliteit.

Datum:

Auteur:

Politie Midden-Nederland

Documenttype:

Flyer

Download bestand

Ouderen zijn vaak het doelwit van oplichters. Daarom hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en zes ouderenorganisaties de handen ineen geslagen om voorlichting te geven over de verschillende methodes van deze oplichters. Met deze brochure willen wij u graag inzicht geven in de verschillende methodes en geven wij tips om dergelijke oplichting te voorkomen.

Datum:

Auteur:

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

16

Download bestand

In de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor wordt sinds 2021 slachtofferschap van online criminaliteit uitgebreid bevraagd. Wat zegt de Veiligheidsmonitor 2023 over onze regio? Dat staat omschreven in deze memo.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

7

Download bestand

Zicht op Online is een fysieke tool die zorg- of onderwijsprofessionals kunnen inzetten tijdens persoonlijke begeleiding van jongeren. Het geeft op een speelse en visuele manier inzicht in de online leefwereld van jongeren.

Auteur:

Garage 2020

Documenttype:

Infographic

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Sinds 1 januari 2024 is doxing strafbaar. Dit handelingskader biedt handvatten voor werkgevers om de impact op medewerkers te verminderen

Datum:

Auteur:

F. Bruggeman, W. van Hoof en H. te Brake

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

14

Download bestand

Artikel gepresenteerd tijdens de workshop 'Het ontrafelen van een cybercrimineel jeugdnetwerk' gegeven tijdens de netwerkbijeenkomst op 4 april 2024.

Datum:

Auteur:

Sander Veentra

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

13

Download bestand

De focus van deze handreiking ligt op zorgwekkende dan wel criminele fenomenen binnen de jeugdcultuur om zodoende aan te sluiten op de behoeften in het jeugd- en veiligheidsdomein. Maar in sommige stukken komen de positieve en ondersteunende kanten van de online wereld ook aan bod, evenals (sub)culturele ontwikkelingen en fenomenen in online jeugdcultuur die niet per definitie zorgwekkend of positief zijn.

Datum:

Auteur:

Joran de Jong, Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

47

Download bestand

Ondernemers zijn regelmatig doelwit van cybercriminelen. Hoe zorg je ervoor dat ondernemers maatregelen nemen tegen cybercriminaliteit? In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid deed het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veilig (het CCV) hier onderzoek naar.

Datum:

Auteur:

Het CCV

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

22

Download bestand

Onderzoek naar effectieve interventies die ambtenaren openbare orde en veiligheid kunnen inzetten om de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven binnen hun gemeente te vergroten.

Datum:

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Dit rapport richt zich op het risicobewustzijn en zelfbeschermend gedrag rondom cybercrime onder jongeren en mkb’ers.

Datum:

Auteur:

Saxion & Haagse Hogeschool

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

82

Download bestand

Onderzoek naar kenmerken van en passende interventies voor daders van cybercriminaliteit in enge zin.

Datum:

Auteur:

Veiligheidsalliantie regio Rotterdam & Universiteit Leiden

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

189

Download bestand

Een onderzoek naar de opzet, werking en effecten van interventies gericht op het voorkomen en/of tegengaan van cybercrime onder jongeren.

Datum:

Auteur:

WODC & Erasmus Universiteit Rotterdam

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

81

Download bestand

Welke digitale dreigingen zijn er voor evenementen? Wat kunnen we daaraan doen? En wie zijn daarvoor verantwoordelijk? Over die vragen ontfermde een brede groep experts zich recent bij de kennisdeelsessie Afgehackt, georganiseerd door Scherp in Veiligheid, NHL Stenden Hogeschool/Thorbecke Academie en de werkgroep Cyberveiligheid van RBPO Noord-Nederland. De deskundigen kwamen vanuit de evenementenbranche, het onderwijs, de overheid en de cybersecuritybranche. Een ding werd duidelijk: er is nog heel wat te doen.

Datum:

Auteur:

RBPO Noord-Nederland, Scherp in Veiligheid, NHL Stenden

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

7

Download bestand

In deze memo, geschreven voor de AOV-er en communicatieafdeling, staat uitgewerkt hoe je de rijksoverheid campagne 'Laat je niet interneppen!' kunt uitzetten in je gemeente.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Communicatieplan

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Er zijn heel wat (jaarlijks terugkerende) nationale en internationale themadagen die handig zijn om als inhaakmomenten in je agenda te noteren. Met deze inhaakkalender heb je een overzicht van al deze dagen en weken. Tip: kies enkele dagen/weken uit de inhaakkalender en zet een bijpassende interventie in.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Communicatieplan

Download bestand

Om mensen in Midden-Nederland aan te zetten tot het regelmatig updaten van hun slimme apparaten, kun je sinds dinsdag 4 februari 2020 aansluiten bij de publiekscampagne ‘Doe je updates’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Datum:

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

8

Download bestand

Om de gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) een overzicht gemaakt van recent ontwikkelde interventies die gemeenten kunnen gebruiken. De interventies zijn kort omschreven per doelgroep met een inschatting van de kosten en vermelding van de website of contactpersoon.

Datum:

Auteur:

Veiligheidsalliantie Rotterdam

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

103

Download bestand

In dit document staan allerlei links naar filmpjes die bestuurders kunnen gebruiken ter voorlichting, educatie of met campagnedoeleinden voor digitale veiligheid.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Dit is het actieprogramma aanpak digitale veiligheid van het district Gooi en Vechtstreek. Dit actieprogramma is de leidraad in prioritering voor de Gooise gemeenten in samenwerking met politie en openbaar ministerie in de aanpak van digitale criminaliteit.

Datum:

Auteur:

Districtelijke werkgroep Gooi en Vechtstreek

Documenttype:

Praktijkvoorbeeld

Aantal pagina’s:

5

Download bestand

Flyer met adviezen voor een cyberveilig thuis.

Datum:

Auteur:

Europol

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Een interventie om op een leuke en interactieve manier bewustwording op het gebied van cybercrime te creëren.

Datum:

Auteur:

CCV & Gemeente Almere

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

De gemeente Breda heeft – in samenwerking met politie, bedrijfsleven en de Avans Hogeschool – bewoners opgeleid tot buurtambassadeurs Cybercrime om mensen meer weerbaar te maken op het internet.

Datum:

Auteur:

CCV & Gemeente Breda

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Link naar de website van de Reclassering over Hack_Right: een interventie gericht op recidivevermindering bij jonge hackers.

Naar website

De twee centrale thema's van deze publicatie zijn online veiligheid en online criminaliteit. Naast deze twee centrale thema's komen ook online discriminatie en online oproepen tot openbare-ordeverstoring aan de orde.

Naar website

In deze vijfde editie van de Cybersecuritymonitor schetst het CBS een beeld van de ICT-incidenten waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze ertegen nemen.

Naar website

Het CSBN geeft de trends, incidenten, dreigingen en uitdagingen weer op het gebied van cybersecurity binnen onze nationale veiligheid.

Naar website

Link naar de website van het Digital Trust Center.

Naar website

Een link naar analyses van het NCSC van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid

Naar website

Herken en voorkom fraude: Kruip in de huid van fraudeurs. En ontdek welke trucs ze gebruiken; van babbeltrucs tot nep-webshop. Zo leer je fraude herkennen én voorkomen.

Naar website

Nationale helpdesk voor vragen en meldingen over fraude.

Naar website

Veilig internetten is een website waar mensen tips, tricks en praktische stap voor stap uitleg kunnen vinden over wat zij kunnen doen en laten om veilig te internetten.

Naar website

Link naar de website van het CCV, waarop diverse handreikingen en nieuwswaardigheden over cybercrime/cybersecurity te vinden zijn.

Naar website

Een website met tips om digitale sporen veilig te stellen.

Naar website

Ambities en acties voor een digitaal veilige samenleving.

Naar website

Artikel op de website Sociale Vraagstukken. Digitale surveillancetechnieken kunnen een prima hulpmiddel zijn bij bestrijding van de criminaliteit. Maar alleen als de samenleving meer wordt betrokken bij ontwikkeling en gebruik ervan, vindt de Rotterdamse hoogleraar Digitale Surveillance Marc Schuilenburg.

Naar website

De campagne 'Maak het ze niet te makkelijk' is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie en haar campagnepartners en geeft informatie en tips om de eigen veiligheid te vergroten. Er zijn diverse materialen te downloaden (onder het kopje 'communicatiemiddelen') die je kunt gebruiken om bekendheid te geven aan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ binnen je eigen veiligheidsregio/gemeente.

Naar website