Themabeeld horeca: welke elementen bepalen kwetsbaarheid voor ondermijnende criminaliteit?

Themabeeld horeca: welke elementen bepalen kwetsbaarheid voor ondermijnende criminaliteit?

Wist je dat Koninklijke Horeca Nederland al in 1992 voor het eerst groot alarm sloeg over criminaliteit in de horeca? En dat banken terughoudend zijn om horecaondernemingen te financieren? Ondernemers zijn mede daardoor vaker aangewezen op alternatieve –al dan niet schimmige – manieren van financiering.

Het RIEC Midden-Nederland heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar horeca en elementen die bepalend zijn voor de vatbaarheid voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Hiervoor is onder ander gesproken met overheidsprofessionals en professionals uit de private sector, is casuïstiek geanalyseerd en zijn literatuur en open bronnen geanalyseerd. 

Het rapport gaat in op de ontwikkelingen in de horeca van de afgelopen jaren, maar werpt ook een blik op de geschiedenis. Daarnaast komen de kenmerken aan bod die de kwetsbaarheid voor ondermijning beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de sociale functie waarbij de horeca een rol vervult als ontmoetingsplek voor criminelen. Ook het gegeven dat de horeca een kapitaalbehoeftige branche is, speelt een rol bij de kwetsbaarheid.  De verschillende verschijningsvormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit komen aan de orde, waarbij het rapport dieper ingaat op o.a. witwassen, drugscriminaliteit, afpersing en arbeidsuitbuiting. Ten slotte besteedt het rapport aandacht aan voorkomen, signaleren en interveniëren en bevat het aanbevelingen om de huidige aanpak te verbeteren.

Er is een openbare samenvatting beschikbaar via het Kennisplatform Ondermijning. Het volledige vertrouwelijke rapport is voor RIEC convenantpartners na inlog beschikbaar op het Kennisplatform Ondermijning(Let op: als je niet ingelogd bent op het Kennisplatform Ondermijning, geeft de link een onterechte foutmelding. Na inloggen kom je direct uit bij het rapport).