Feit of onderbuikgevoel: wat te doen bij drugs op school?

Feit of onderbuikgevoel: wat te doen bij drugs op school?

Ongeoorloofd schoolverzuim, sneller agressief, meerdere telefoons in bezit en enkel dure merkkleding. Er is een vermoeden dat een leerling de criminele ladder beklimt. Maar is dit een feit of een onderbuikgevoel? En wat kun je doen? Om scholen, gemeenten en andere betrokken organisaties hierin te ondersteunen, is door het regioprogramma Straatwaarde(n) de beslisboom ‘Drugs op school’ ontwikkeld.

Nieuw ontwikkelde beslisboom biedt handvatten aan professionals en helpt bij signaleren

Voor onderwijsprofessionals is het lastig om te signaleren wanneer jongeren mogelijk afglijden in de (drugs)criminaliteit. Op verzoek van diverse middelbare scholen en gemeenten, waaronder IJsselstein, is daarom de beslisboom tot stand gekomen. De beslisboom is ontwikkeld in samenwerking met allerlei betrokken partijen om deze optimaal aan te laten sluiten op de hulpvraag vanuit professionals. De eerste beslisboom is overhandigd aan Sofyan Bouyiri van de gemeente IJsselstein en Barry Zwezerijnen, leerlingcoördinator van het Cals College IJsselstein. De tool is bedoeld voor professionals van gemeenten en onderwijsinstellingen, maar biedt ook handvatten aan jeugd- en/of wijkagenten, jongerenwerkers, (jeugd)boa’s en andere betrokken lokale professionals.

Patrick van Domburg, burgemeester IJsselstein: “Het creëren en versterken van de integrale samenwerking in de regio is van groot belang om drugscriminaliteit onder jongeren tegen te gaan. Scholen spelen hierin een belangrijke rol. De beslisboom is een waardevolle tool die betrokken professionals, waaronder docenten en werknemers op scholen, helpt om signalen te herkennen en bij een onderbuikgevoel of feitelijke constatering de juiste stappen te ondernemen. Door met elkaar in verbinding te staan en duidelijke afspraken te maken, komen signalen bij de juiste professionals terecht en kan er tijdig geanticipeerd worden in complexe situaties. Op deze manier krijgen leerlingen de beste zorg.”

Startbijeenkomst ondersteunt start werken met beslisboom 
Straatwaarde(n) adviseert om een bijeenkomst met betrokken professionals te organiseren om de stappen in de tool te bespreken en afspraken te maken over de rollen per professional. Op deze manier kan iedereen zich committeren aan de handelswijze in de tool. Straatwaarde(n) kan ondersteunen bij de bijeenkomst. Hiervoor kun je mailen naar straatwaarden@riec-mn.nl. Uiteraard kun je hier ook met andere vragen terecht.

Ga ook aan de slag
Ben jij de volgende school, gemeente of professional die hiermee aan de slag wil? Laat het ons weten door een mail te sturen naar straatwaarden@riec-mn.nl.
Je kunt de tool hier downloaden.