Campagne Senioren en Veiligheid van start

Campagne Senioren en Veiligheid van start

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is op 5 april 2022 vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met vele andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid gestart. In deze campagne krijgen senioren concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Met de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: babbeltrucs, spoofing, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

Verschuiving in criminaliteit sinds coronacrisis
Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen, is ieder slachtoffer er een te veel. Daarnaast zien politie en de Fraudehelpdesk sinds de coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude fors toegenomen. Maar ook spoofing, babbeltrucs en phishing nemen hand over hand toe.

Slachtoffer worden van deze vaak gewiekste praktijken kan iedereen overkomen, en dus ook elke oudere. Daarom krijgen senioren via de campagne concrete handelingsperspectieven mee die hen weerbaarder maken tegen criminelen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het belangrijk om aangifte te doen en de gebeurtenis bespreekbaar te maken. Hiervoor geeft de campagne ook tips. Net als voorgaande campagne treedt ook dit jaar acteur Kees Hulst op als ambassadeur van de campagne.

Veel deelnemende organisaties
In de maand april staat iedere week in het teken van een bepaalde vorm van criminaliteit. Phishing en spoofing zijn al aan de orde geweest. In de week van 19 t/m 25 april komt hulpvraagfraude aan bod en in de week van 26 t/m 30 april het onderwerp babbeltrucs.
Via de websites en social media kanalen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en betrokken partijen worden wekelijks nieuwe voorlichtingsfilmpjes geplaatst. Vele partijen sluiten bij de campagne aan door het campagnemateriaal te verspreiden via hun kanalen: ouderenbonden, politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken, de telecomsector en vele gemeenten. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het verspreiden van informatie via niet-digitale kanalen, zoals via de magazines van de ouderenbonden KBO-PCOB, ANBO, Seniorweb en KBO-Brabant en informatieposters voor gemeenten.