Los op of schaal op!  Handreiking regionale doorzettingsmacht GGZ

Los op of schaal op!  Handreiking regionale doorzettingsmacht GGZ

Op 1 mei is de handreiking regionale doorzettingsmacht (RDM) van kracht geworden.

De kern van de regionale doorzettingsmacht is, dat als een persoon met een specialistische zorgvraag aan de ggz tussen wal en dreigt te vallen omdat er geen passend aanbod is, professionals de hulp kunnen inroepen van verschillende regionale en bovenregionale structuren, om samen tot oplossingen te komen. Los op of schaal op!

Het opschalingsmodel bestaat uit vier treden:

  • Trede 1 = regionaal(in aansluiting op de bestaande transfermechanismen), zodat voor cliënten waar nog geen passende zorg voor is, alsnog elders (in de regio of landelijk) een passend zorgaanbod wordt gevonden.
  • Trede 2 = bovenregionaal(in aansluiting op de acht reeds bestaande bovenregionale tafels hoog-complexe ggz), zodat voor mensen met hoog complexe ggz-vragen, die niet al in een eerdere fase geholpen konden worden, alsnog de behandeling en ondersteuning die ze nodig hebben, kan worden geboden. Vind hier meer informatie.
  • Trede 3 = bestuurlijk(een ‘whole system in the room’ met de partijen die betrokken zijn bij een passende oplossing voor de behandeling van de cliënt). In dit bijeen te roepen bestuurlijk overleg wordt gezocht naar een oplossing binnen de grenzen van bestaande systemen, als trede 1 en/of trede 2 niet tot oplossingen hebben geleid.
  • Trede 4 = de bewindspersoon van VWS. Als trede 3 ook niet tot een oplossing leidt, wordt de bewindspersoon van VWS (minister Helder) gevraagd een bindend besluit te nemen voor die situatie.

 Wil je meer weten? Kijk dan op Handreiking regionale doorzettingsmacht of neem contact op met Ineke Jenniskens.