Geregistreerde criminaliteit in eerste kwartaal gestegen met 3%

Geregistreerde criminaliteit in eerste kwartaal gestegen met 3%

Het eerste kwartaal laat in de geregistreerde criminaliteit een stijging zien van 3%. Het aantal woninginbraken piekt hierin met +24%. Verder laat het jaar 2021 een sterke stijging van activiteiten in de transportsector zien voor Midden-Nederland. 

In het eerste kwartaal van 2022 stijgt in Midden-Nederland de totaal geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de huidige 38* gemeenten is bij negen de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan ook negen gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. Door een forse toename in maart steeg het aantal geregistreerde woninginbraken in het eerste kwartaal met 24%. In vergelijking met dezelfde periode in 2020 is er echter nog altijd sprake van een daling.

 * In maart van dit jaar is de gemeente Weesp overgegaan naar Amsterdam en maakt dus geen deel meer uit van de regio Midden-Nederland.    

Meer actuele informatie vind je hier in de overzichtstabel.

 

Transportbranche sterk gestegen in 2021

Uit een analyse van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel waarin gekeken is naar de ontwikkeling van geregistreerde economische activiteiten (zowel hoofd- als nevenactiviteiten van een onderneming),  blijkt dat in Midden-Nederland in 2021de transportsector per saldo het sterkst gestegen is (ruim 22%). De in 2020 ingezette stijging van internethandel heeft zich in 2021 voortgezet (toename: 15,4%).  In de staafdiagram de top 10 van sterkste stijgers van economische activiteiten in de regio.

Het kaartje toont aan dat de toename van de transportsector in 2021 sterk verschilt per district.  In Flevoland is met ruim 31% de toename het sterkst. Op de voet gevolgd door Utrecht Stad en Gooi en Vechtstreek. In het district West-Utrecht is de toename veel minder, maar nog altijd ruim 12%. 

Bovenstaande gegevens komen uit het dashboard Veiligheidsbeelden-online. Dit is onderdeel van het project ViB (Veiligheid in Beeld). Naast cijfers over de geregistreerde criminaliteit en de Kamer van Koophandel, zijn ook gegevens over bevolking, werk en inkomen, Meld Misdaad Anoniem, etc. op minimaal gemeentelijk niveau opgenomen. Een apart ViB-dashboard presenteert dagelijks de door de politie geregistreerde incidenten.

Wilt u meer informatie over het ViB project, neem dan contact op met Henk van den Driessche of Arjen van Geffen.