Tussenrapportage pilots met aanpak MDA++

Tussenrapportage pilots met aanpak MDA++

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar MDA++, een methode waarbij professionals samenwerken rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderzoek richt zich op de werkzame elementen van de aanpak. In een tussenrapport lees je over een aantal voorlopige resultaten. Hierin staan de werkzame elementen genoemd, de resultaten van de effectmeting in de regio Friesland en zijn de eerste bevindingen uit de casestudies te lezen.