Deelnemers gezocht voor leergang: "Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!"

Deelnemers gezocht voor leergang: "Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!"

Start half september. Deadline aanmelden 3 juni!

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling kan hierbij in de weg staan.

De VNG heeft een leergang ontwikkeld voor medewerkers van gemeenten, ketenpartners en het Rijk. De doelgroep zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van gegevensverwerking (denk aan: privacy officers, juristen en beleidsadviseurs).  In de bijlage lees je meer over de leergang die in september van start gaat en bestaat uit zeven dagdelen.

Meer informatie >>