Forse stijging aantal ongevallen op de weg

Forse stijging aantal ongevallen op de weg

In januari 2023 stijgt de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 13% ten opzichte van januari 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij negentien gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan tien gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De grootste stijgingen in type criminaliteit in de maand januari, in vergelijking met 2022, zien we bij zakkenrollen (115%), ongevallen op de weg (33%) en winkeldiefstal (30%). 

Meer actuele informatie is opgenomen in de overzichtstabel.

Recordaantal ongevallen op de weg in januari
In januari 2023 zijn 1.630 ongevallen op de weg geregistreerd. Dit is een recordaantal sinds 2015 in deze maand (1.714 registraties).Bovenstaande grafiek geeft het aantal ongevallen op de weg in de maand januari in de jaren 2020 tot en met 2023 weer. De grafiek toont duidelijk dat het aantal ongevallen in januari de laatste jaren fors is gestegen. Ten opzichte van 2022 is dit aantal in januari 2023 met 33% gestegen.

Meeste ongevallen op de weg in Utrecht, Almere en Amersfoort. Lopik, Dronten en Urk vertonen grootste stijging in absolute aantallen
Kijken we naar de het verschil tussen januari 2023 en januari 2022 dan zien we bij 30 gemeenten een stijging in de aantal ongevallen op de weg. De grootste stijging zien we in de gemeenten Lopik (600%), Dronten (209%) en Urk (200%). Ondanks deze hoge stijgingspercentages zijn de absolute aantallen erg laag. 

Mogelijke oorzaken stijging ongevallen op de weg
De maand januari 2023 is een maand geweest met veel temperatuurwisselingen die regelmatig gladheid veroorzaakten. Omdat gladheid de kans op ongelukken vergroot, is dit een mogelijke verklaring. Een andere mogelijke verklaring is het feit dat het weggebruik is toegenomen en veranderd. Ofwel simpel gezegd: het is drukker op de weg. Aanleiding hiervoor – in vergelijking met de afgelopen 2,5 jaar coronaperiode – is dat men weer vaker naar kantoor gaat.

Veiligheid in Beeld
Bovenstaande gegevens komen uit het dashboard Veiligheidsbeelden-online als onderdeel van het project ViB (Veiligheid in Beeld). Naast cijfers over de geregistreerde criminaliteit die maandelijks worden geactualiseerd, zijn ook gegevens over bevolking, werk en inkomen, Meld Misdaad Anoniem, Handelsregister, etc. op minimaal gemeentelijk niveau opgenomen.

Wilt u meer informatie over het ViB project, neem dan contact op met Henk van den Driessche, Arjen van Geffen of Sterre Roelofs.