Nieuwe programmamanager Digitale veiligheid en cybercriminaliteit Jeroen Hamers stelt zichzelf -en zijn kijk op de aanpak- voor

Nieuwe programmamanager Digitale veiligheid en cybercriminaliteit Jeroen Hamers stelt zichzelf -en zijn kijk op de aanpak- voor

Meer slachtoffers van online criminaliteit dan van offline criminaliteit!

Diverse vormen van veel voorkomende criminaliteit, High Impact Crimes en (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit worden gepleegd via de online wereld. De veiligheidspartners in Midden-Nederland voelen dan ook de enorme urgentie om hiertegen een gezamenlijke vuist te maken. In de nieuwe regionale veiligheidsstrategie 2023-2026 heeft de aanpak van digitale veiligheid en cybercriminaliteit dan ook hoge prioriteit gekregen. Een uitdaging die Jeroen Hamers graag aangaat.


Online wereld onderdeel van ieders werkpakket

Jeroen: “De uitdaging (in Midden-Nederland) is om de groei van online criminaliteit te remmen en slachtofferschap te voorkomen. Een enorme opgave, zeker omdat er inmiddels méér mensen slachtoffer worden van  online criminaliteit dan van offline criminaliteit. In 2021 bedroeg het percentage slachtoffers van online criminaliteit in Nederland maar liefst 16,9 % (Bron: Veiligheidsmonitor 2021). Het enorme leed dat hierachter schuilt, is vaak niet zichtbaar voor de veiligheidspartners, maar moet worden voorkomen en daders moeten worden aangepakt. De aandacht en capaciteit van de veiligheidspartners gaat veelal nog naar de ‘klassieke criminaliteitsvormen’, met alle gevolgen van dien voor de aandacht voor online criminaliteit.  Idealiter maakt de online wereld straks onderdeel uit van ieders werkpakket; een beweging die we ook hebben gezien bij de aanpak van ondermijning de afgelopen jaren.

Vierledige opgave
Jeroen heeft de afgelopen 10 jaar gewerkt in de integrale aanpak van ondermijning. Hij ziet bij de aanpak van digitale veiligheid en cybercrime veel overeenkomsten. Jeroen: “Zoals ik het nu zie is de opgave voor de komende periode vierledig:

  • Zorgdragen voor Expertise-overdracht om slachtofferschap en daderschap te voorkomen. Hierbij is preventie richting verschillende doelgroepen zoals ondernemers, scholieren, 65+-ers noodzakelijk, net als samenwerking met o.a. Platform Veilig Ondernemen, alle gemeenten in Midden-Nederland en andere relevante organisaties.
  • Daarnaast is veel Actie Het is onze ambitie om als gezamenlijke overheid iedereen die via de digitale wereld slachtoffers maakt keihard aan te pakken. Of het nu gaat over vriend-in-nood fraude, helpdeskfraude, geldezels, phishing of hacken; alle online criminaliteitsvormen krijgen aandacht en de daders dus ook!
  • Zonder een goede informatiepositie/intelligence hebben we geen zicht op trends en kunnen we niet werken aan barrières en andere benodigde inzichten. Delen van informatie/intelligence is noodzaak. Deze inzichten versterken de expertise en actie en maken ook de benodigde innovatie en verandering zichtbaar.
  • Innovatie en verandering is nodig om deze snelgroeiende online wereld te volgen en te begrijpen. Dit vraagt enorme flexibiliteit van ons als overheidsorganisaties, waarbij verandering en aanpassing aan de veranderede wereld noodzakelijk is en focus vereist van alle veiligheidspartners.


Jeroen Hamers is bereikbaar via jeroen.hamers@rvs-mn.nl