Rapport WODC ‘Koers bepalen’ evalueert versterkingsbeweging

Rapport WODC ‘Koers bepalen’ evalueert versterkingsbeweging

Eind december verscheen het rapport ‘Koers bepalen: over de lessen van de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit’. De afgelopen jaren zijn met extra inzet financiële middelen van het kabinet lokale, regionale en landelijke programma’s en projecten gestart om georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

 In opdracht van het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) volgden onderzoekers van mei 2019 tot en met november 2022 in 13 projecten de ontwikkelingen van deze versterkingsbeweging op de voet (voor nieuwsartikel WODC, klik hier). Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een beleidsreactie opgesteld. 

Overeenkomsten met evaluatie ‘Wie praat, die gaat’
Het rapport laat zien dat er in korte tijd veel in gang gezet is om barrières op te werpen tegen ondermijnende criminaliteit. Partners werken met veel enthousiasme en betrokkenheid samen, bewustwording is vergroot. Maar ook de uitdagingen en dilemma’s komen aan bod. De genoemde lessen en aanbevelingen komen voor een deel overeen met de uitkomsten van de evaluatie van Wie Praat die gaat. Deze zijn meegenomen in Wie praat, die gaat 3.0.