Campagnes | 17 mrt. 2023

Grip krijgen op digitale ontwrichting? Ga aan de slag met het interactieve oefenpakket!

Om gemeenten te helpen zich voor te bereiden op een digitale crisis hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) een cyberoefenpakket ontwikkeld. Regelmatig oefenen is niet alleen wenselijk, maar bij de toenemende digitale dreiging ook noodzakelijk. Want wie doet wat in het geval van een crisis?  

Lees artikel

Tips | 17 mrt. 2023

Leren van elkaar: Lessen uit de praktijk over jeugdcriminaliteit

Professionals uit verschillende vakgebieden, zoals veiligheid, onderwijs of het sociaal domein, kijken met verschillende brillen naar jeugdcriminaliteit. Dat maakt samenwerking soms zo lastig. In het digitale magazine Jeugdcriminaliteit – Lessen uit de praktijk deelt het NJi zeven geleerde lessen. Deze kunnen helpen om samen met partners te werken aan een veilige omgeving voor kinderen en jongeren. De professionals die aan het woord komen, werken dagelijks met kinderen en jongeren, en zoeken daarin de samenwerking op. Naast inspiratie vanuit de verhalen, bevat het magazine ook tips van ervaringsdeskundige Berry en praktische adviezen en handvatten voor de eigen dagelijkse praktijk.

Lees artikel

17 mrt. 2023

Webinar op- en afschaling 18 april: meld je nu aan

Wat maakt het moeilijk om op te schalen? Wanneer durf je af te schalen of los te laten? En hoe draag je dit eigenlijk over? De zoektocht naar antwoorden op deze vragen begint door het gesprek hierover aan te gaan tijdens een webinar op 18 april. Met elkaar en met enkele professionals uit het veld.  De webinar vindt plaats van 15.00 – 16.30 uur, via MS Teams.

Lees artikel

17 mrt. 2023

Conferentie Schakelen in Zorg en Veiligheid op 20 april

Na het succes van vorig jaar vindt opnieuw een conferentie plaats op de Hogeschool Utrecht. Doel is om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en antwoord te krijgen op vragen als: Wat moeten opleidingen bieden op het gebied van zorg en veiligheid? Welke thema’s spelen er in het brede veld van zorg en veiligheid? Begin april is het volledige programma bekend.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 17 mrt. 2023

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 4%

In februari 2023 is de totaal geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 4% gestegen ten opzichte van februari 2022. Van de 38 gemeenten in de regio is bij achttien gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan elf gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De grootste stijgingen in type criminaliteit in februari zien we bij zakkenrollen (34%), overlast van jongeren (23%), brom-, snor- en fietsdiefstal (20%) in vergelijking met 2022. Bekijk voor gedetailleerde informatie de tabel. Naast cijfers over geregistreerde criminaliteit zoomt Veiligheid in beeld ook in op ontwikkelingen op het gebied van werk- en inkomen, het handelsregister etc.. Deze maand: de ontwikkeling van het aantal eenmanszaken.

Lees artikel

17 mrt. 2023

Werkbijeenkomst “Hoe maak je effectief preventiebeleid radicalisering?”

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt jou uit voor een werkbijeenkomst over de preventie van radicalisering. Op donderdag 20 april van 9.00 tot 17.00 uur ben je van harte welkom in Den Haag. Deze bijeenkomst is bedoeld voor gemeentelijke beleidsmedewerkers OOV en uit het sociaal domein

Lees artikel

20 feb. 2023

Campagne ‘Word geen geldezel’ beschikbaar voor gemeenten in Midden-Nederland

Een van de manieren voor internetoplichters en cybercriminelen om hun illegale vermogen wit te wassen is met behulp van geldezels. De gemeente Amersfoort ontwikkelde een snel inzetbare campagne die inwoners wijst op de gevaren zich hiervoor te lenen. Andere gemeenten mogen de campagne ook gebruiken. Een tweede onderwerp in dit nieuwsartikel is een door de VNG ontwikkelde checklist digitale veiligheid voor raadsleden.

Lees artikel

20 feb. 2023

RIEC Caribisch Nederland nieuwe loot aan de stam van het RIEC-LIEC bestel

Met het symbolisch digitaal doorknippen van een lint hebben de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz-Zegerius en de Gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, in zijn rol als voorzitter van de stuurgroep RIEC CN, het startsein gegeven voor de verdere doorontwikkeling van de bestuurlijke en integrale bestrijding van ondermijnende criminaliteit binnen Caribisch Nederland. Het RIEC-LIEC bestel is sinds die datum uitgebreid met het RIEC CN.

Lees artikel

20 feb. 2023

Gemeenten: ga aan de slag met aanpak mensenhandel

Alle gemeenten in Nederland moeten sinds 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel hebben. De Veiligheidscoalitie ondersteunt gemeenten in Midden-Nederland bij het opstellen van een dergelijk beleid, onder andere met verschillende beleidsmodellen. En loop jij in je dagelijkse praktijk aan tegen Bibob-vraagstukken? Neem dan deel aan de Bibob-leerkring op 10 maart.

Lees artikel

20 feb. 2023

Martijn Simons nieuwe regioadviseur samenwerkingsplatform sociaal domein

In deze nieuwsbrief lees je over het samenwerkingsplatform sociaal domein. Dit samenwerkingsplatform wil de lokale overheid versterken en de uitvoeringskracht van gemeenten naar een hoger plan brengen. Ook vind je meer informatie over de Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams) die recent is ingediend bij de Tweede Kamer. 

Lees artikel

20 feb. 2023

Eerste ster voor werkgroep Veilig buitengebied in Bunnik

Op 25 januari heeft de werkgroep veilig buitengebied uit Bunnik de eerste ster van het KIWA in ontvangst genomen. Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid Marc van Kooten nam namens de hele werkgroep de ster in ontvangst. Robert Snel –de auditor van KIWA– beoordeelde de uitslag van de audit positief en benoemde dat de samenwerking werkt. Het keurmerk Veilig Buitengebied brengt publieke en private partijen bij elkaar om gezamenlijk criminaliteit aan te pakken en de veiligheid in het buitengebied te verbeteren.

Lees artikel

20 feb. 2023

Update PGA-Lab

Noteer alvast in je agenda: het webinar op- en afschalen op 18 april. En we gaan van start met intervisie. De data en onderwerpen per datum zijn bekend.

Lees artikel

20 feb. 2023

Kijk- lees en luistertips

Deze maand een uitgebreid aanbod aan tips; van podcast tot talkshow waarin de hoofdcommissaris van de politie Midden-Nederland zijn zorgen uitspreekt over de toenemende betrokkenheid van jonge kinderen bij heftige geweldsincidenten. 

Lees artikel

20 feb. 2023

Forse stijging aantal ongevallen op de weg

In januari 2023 stijgt de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 13% ten opzichte van januari 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij negentien gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan tien gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De grootste stijgingen in type criminaliteit in de maand januari, in vergelijking met 2022, zien we bij zakkenrollen (115%), ongevallen op de weg (33%) en winkeldiefstal (30%). 

Lees artikel

20 feb. 2023

Leermodule RIEC convenant en privacyprotocol beschikbaar op Kennisplatform Ondermijning

Om de kennis van iedereen binnen de RIEC-samenwerking up-to-date te houden, is de leermodule ‘RIEC-convenant en Privacyprotocol’ ontwikkeld. Deze module helpt je om het RIEC samenwerkingsverband (nog) beter te leren kennen. 

Lees artikel

26 jan. 2023

Mail bijwerken? Even geduld.

Als je gistermorgen om 08.00 je laptop opende om je mail te beantwoorden, had je waarschijnlijk pech. Microsoft 365 kampte wereldwijd met problemen, waardoor duizenden storingsmeldingen uit alleen al Nederland binnenkwamen. Microsoft liet weten de oorzaak van het probleem te onderzoeken. Mail bijwerken? Even geduld a.u.b.

Lees artikel

23 jan. 2023

Rapport WODC ‘Koers bepalen’ evalueert versterkingsbeweging

Eind december verscheen het rapport ‘Koers bepalen: over de lessen van de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit’. De afgelopen jaren zijn met extra inzet financiële middelen van het kabinet lokale, regionale en landelijke programma’s en projecten gestart om georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

Lees artikel

23 jan. 2023

Nieuwe programmamanager Digitale veiligheid en cybercriminaliteit Jeroen Hamers stelt zichzelf -en zijn kijk op de aanpak- voor

Meer slachtoffers van online criminaliteit dan van offline criminaliteit!

Diverse vormen van veel voorkomende criminaliteit, High Impact Crimes en (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit worden gepleegd via de online wereld. De veiligheidspartners in Midden-Nederland voelen dan ook de enorme urgentie om hiertegen een gezamenlijke vuist te maken. In de nieuwe regionale veiligheidsstrategie 2023-2026 heeft de aanpak van digitale veiligheid en cybercriminaliteit dan ook hoge prioriteit gekregen. Een uitdaging die Jeroen Hamers graag aangaat.

Lees artikel

23 jan. 2023

PGA-Lab ontwikkelt kickstart voor nieuwe professionals

Binnen het PGA-Lab werken we momenteel aan een tool die nieuwe professionals een vliegende start moet geven in ons complexe werkveld. Denk je mee? Ook in deze nieuwsbrief: Lieke Brouwer stelt zich voor en ‘heuglijk’ nieuws: de lokale PGA-aanpak in Urk gaat (eindelijk) van start!

Lees artikel

23 jan. 2023

Lees-, kijk en luistertips

Podcast: Geboeid
Nieuwe podcast serie van drie afleveringen, gemaakt in opdracht van het CCV over de aanpak van jeugdcriminaliteit. In de podcast praten jongeren uit de doelgroep en professionals openhartig over onder meer de rol van school, beleid en samenwerking.

Lees artikel