Doet jouw gemeente al mee aan de VNG competitie Gemeentedelers 2024?

Doet jouw gemeente al mee aan de VNG competitie Gemeentedelers 2024?

Als Veiligheidscoalitie Midden-Nederland hebben wij contact met alle gemeenten in Midden-Nederland. Zo horen we vaak nieuwe ideeën en invalshoeken voor de aanpak van ondermijning, mooie campagnes ter bestrijding van digitale criminaliteit of best practices op het gebied van maatschappelijke onrust. We faciliteren uiteraard de samenwerking binnen (en buiten) de regio en delen zo veel van deze ideeën. Maar jouw idee verdient misschien een groter podium? Doe dan mee aan de VNG-competitie GemeenteDelers 2024. 


Profiteer van de ideeën van anderen
Elke dag worden er nieuwe ideeën bedacht én met goed resultaat uitgevoerd. Er is een schat aan kennis en ervaring die nu vaak niet verder komt dan de gemeentegrenzen. GemeenteDelers is een landelijke competitie om inspirerende initiatieven op te halen vanuit de uitvoeringspraktijk en deze meer aandacht te geven. Andere gemeenten kunnen er hun voordeel mee doen. 

Heeft jouw gemeente een project of initiatief dat andere gemeenten kunnen hergebruiken? Doe dan mee met VNG-competitie GemeenteDelers 2024 en meld je casus aan. Meer informatie lees je op Competitie GemeenteDelers 2024 | VNG.