Bekijk het kennisdocument: hoe houden we onze evenementen digitaal veilig

Bekijk het kennisdocument: hoe houden we onze evenementen digitaal veilig

Welke digitale dreigingen zijn er voor evenementen? Wat kunnen we daaraan doen? En wie zijn daarvoor verantwoordelijk? Over die vragen ontfermde een brede groep experts zich recent bij de kennisdeelsessie Afgehackt. Het leverde een kennisdocument op met praktische handvatten. Ook in dit nieuwsartikel: de politie stelt les- en educatiematerialen cybercrime voor scholen beschikbaar.

Hoe houden we onze evenementen digitaal veilig? 
De kennissessie werd georganiseerd door Scherp in Veiligheid, NHL Stenden Hogeschool/Thorbecke Academie en de werkgroep Cyberveiligheid (o.a. RIEC) van RBPO Noord-Nederland. De deskundigen kwamen vanuit de evenementenbranche, het onderwijs, de overheid en de cybersecuritybranche. Een ding werd duidelijk: er is nog heel wat te doen. Voor ons in Midden-Nederland wellicht ook een aandachtspunt! Dit kennisdocument biedt voldoende handvatten om op lokaal niveau hierover het gesprek aan te gaan.

Les- en educatiematerialen cybercrime beschikbaar voor scholen
Jongeren hebben vaak geen idee wat online precies strafbaar is. Mede daarom stijgt het aantal jonge cybercrimedaders de laatste jaren fors. De politie heeft verschillende les- en educatiematerialen ontwikkeld om leerlingen online bewuster te maken en cybercrime te voorkomen. Deze materialen zijn gratis te gebruiken voor docenten en jongerenwerkers en vind je op de site van de politie.

Bied dit aanbod dus actief aan op de scholen in jouw gemeente!