Hulp gemeentesecretarissen broodnodig in versterken weerbare overheid

Hulp gemeentesecretarissen broodnodig in versterken weerbare overheid

In november en december zijn burgemeesters Niek Meijer van Huizen en Rob Metz van Soest in gesprek gegaan met de gemeentesecretarissen van resp. Gooi en Vechtstreek en de provincie Utrecht over hun rol in een weerbare overheid. Na een presentatie van de directeur van de Rijksrecherche Arthur van Baaren over “Dijken ophogen tegen ondermijning” zijn de schellen iedereen echt wel van de ogen gevallen: de problematiek is fors en urgent. 


Hulp gemeentesecretarissen gevraagd
De districtelijk programmamanagers die samen met de programmamanager Weerbare overheid de bijeenkomst hebben voorbereid, rekenen nu op de hulp van de gemeentesecretarissen bij het vervolgtraject. Want de ambtenaren OOV kunnen dit niet alleen binnen de organisatie. Het gaat immers om organisatiebrede maatregelen variërend van bijvoorbeeld screening van medewerkers tot het bespreekbaar maken van dilemma’s rond integriteit en kwetsbaarheid tot de inrichting van kwetsbare bedrijfsprocessen en de informatiehuishouding. 


Beschermen tegen criminele beïnvloeding
Zorgen maakten de gemeentesecretarissen zich over hoe zij kwetsbare collega-ambtenaren kunnen herkennen om hen te kunnen beschermen tegen mogelijke criminele beïnvloeding. Denk aan ambtenaren met bijvoorbeeld gokproblemen, schulden of middelengebruik. Zij zullen erover door spreken om te zien hoe en waar zij zelf hun rol goed kunnen pakken en hoe gemeenten elkaar hierin kunnen versterken, waar wenselijk met de nodige ondersteuning van bureau RIEC. In januari volgt een vergelijkbare bijeenkomst in Flevoland.