Een geslaagde burendag Flevoland!

Een geslaagde burendag Flevoland!

Tijdens de PGA-burendag Flevoland ontmoeten PGA-coördinatoren van naburige gemeenten elkaar in een informele setting- passeerden verschillende onderwerpen de revue. Een daarvan was de vraag: ‘Ben ik procescoördinator of procesregisseur? Benieuwd naar de verschillende meningen?

Een greep uit de reacties:

  • Als procescoördinator faciliteer ik dat mensen in gesprek gaan. Maar ben ik niet verantwoordelijk voor de casus op de inhoud. Wel op procescoördinatie: dat het proces verloopt zoals het hoort.
  • Ik heb als procesregisseur regie over de casus. Je controleert of ieder z’n werk doet, je spoort aan en je bent eindverantwoordelijk voor hoe het proces loopt.

Zo passeerden 28 november meerdere onderwerpen de revue in Almere waar PGA-coördinatoren uit de regio Flevoland samenkwamen op hun burendag. Als echte collega’s heerste er al meteen een vertrouwelijke sfeer. Stellingen hielpen onderlinge discussie op gang te brengen. Daaruit volgde automatisch uitwisseling van ervaringen en tips aan elkaar. In 2024 weer een burendag, mét een recreatief gedeelte.

Wil je ook (weer) een burendag organiseren, en denk je dat het PGA-Lab je net dat zetje in de rug kan geven? Stuur dan gerust een mailtje naar pga-lab@rvs-mn.nl