Strategisch beeld ondermijning in vastgoedketen opgeleverd

Strategisch beeld ondermijning in vastgoedketen opgeleverd

Op de Landelijke Fenomeentafel (LFT) ondermijning in de vastgoedketen werken publieke en private partijen samen aan het weerbaarder maken van de overheid en de vastgoedsector tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Gezamenlijk en vanuit ieders eigen expertise adresseren de deelnemers knelpunten en werpen ze barrières op. Eén van de actiepunten van de LFT-vastgoed was het maken van een strategisch beeld van ondermijning in de vastgoedketen. Dit beeld is in oktober 2023 opgeleverd.


Geen ‘one size fits all’

Belangrijke conclusie is dat er geen ‘one size fits all’ aanpak voor het thema vastgoed bestaat. Maatwerk in de aanpak van ondermijning in de vastgoedketen is en blijft daarom noodzakelijk. Er zijn nog genoeg knelpunten te slechten maar tegelijk ook mogelijkheden om barrières op te werpen. Voorbeelden zijn:

  • Het gaat in de aanpak van vastgoed en ondermijning niet alleen om het plegen van interventies en straffen, maar ook om het betrekken van het gehele netwerk en de betrokkenen in de aanpak. Denk hierbij niet alleen aan de reguliere en bekende partijen, maar bijvoorbeeld ook aan (woning)bouwverenigingen.
  • De aanpak is gebaat bij meer vrijheid en (structurele) mogelijkheden om publiekprivaat en privaatprivaat gegevens en kennis uit te wisselen. Denk hierbij aan woningcorporaties, het bedrijfsleven, brancheorganisaties, banken, tussen gemeenten etc.
  • Regulering van het beroep van makelaar is wenselijk.
  • Investeer meer in meldingsbereidheid. Zowel van Wwft-plichtigen als van bewoners, ondernemers en niet Wwft-plichtige organisaties.
  • Laat alle financiële tussenpersonen en bemiddelaars onder de Wwft vallen omdat ook zij een poortwachtersfunctie hebben. 

Je vindt het Strategisch beeld ondermijning in de vastgoedketen op het Kennisplatform Ondermijning (alleen beschikbaar na inlog)

Bijeenkomst ondermijning en vastgoed ‘Lessons learned’
Op 4 maart organiseert district Gooi en Vechtstreek een bijeenkomst over de lessons learned in de integrale aanpak van ondermijning in het vastgoed in district Gooi en Vechtstreek. Meer informatie over deze bijeenkomst en de mogelijkheid om je aan te melden vind je in de agenda. Wil je meer weten over deze bijeenkomst of over het Strategisch beeld ondermijning in de vastgoedketen, neem dan contactpersoon op met Elly Kamerling, projectleider vastgoed regio Midden-Nederland.