17 feb. 2022

Screening gemeenteambtenaren en advies Raad van State evenredigheidstoets Wet Damocles

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit - 

Screening gemeenteambtenaren; handreiking beschikbaar en VOG als optie

 Inmiddels is de in december aangekondigde handreiking met betrekking tot de screening van gemeenteambtenaren beschikbaar.

Lees artikel

17 feb. 2022

Digitaal event casus Courgette groot succes

Die integrale controles? Ga het maar gewoon doen!

Hoe organiseer je in coronatijd een netwerkevent waarbij de integrale partners elkaar op een interactieve manier kunnen ontmoeten én elkaars mogelijkheden beter leren kennen? Door een fictieve integrale controle uit te voeren bij een pizzeria. De controle, op zeker moment gevolgd door ruim 100 partners, bevatte tal van signalen en spoorde de deelnemers aan om gezamenlijk tot de beste interventie(s) te komen. Je leest het in het verslag van casus Courgette.

Lees artikel

17 feb. 2022

Podcastdrieluik en nieuwe ‘Wist-je-dat’

Verdient iemand die veroordeeld wordt voor drugshandel een tweede kans en daarmee hoop op een beter leven? In het podcastdrieluik ‘Misdaad en mededogen in de drugshandel’ hoor je het verhaal van de veroordeelde Mo, zijn vrouw Nora en officier van justitie Bart Nitrauw. Hoe kwam het zo ver met Mo en waarom besloot Bart Nitrauw hem te helpen? En waarom zijn juist Snapchat en Telegram populaire social media om in te zetten voor drugshandel? Je leest het in de ‘Wist-je-dat’ van februari.

Lees artikel

17 feb. 2022

Veiligheid in Beeld-cijfers niet op tijd gereed

Als gevolg van een verandering in de gegevensaanlevering is het noodzakelijk om binnen het ViB-dashboard aanpassingen door te voeren.

Lees artikel

17 feb. 2022

Rapport woninginbraken

Alhoewel we al jaren een daling van het aantal woninginbraken zien, zijn er nog steeds concentraties van woninginbraken. De aanpak van woninginbraken kan beter door deze af te stemmen op de factoren die lokaal samenhangen met het woninginbraakrisico. 

Lees artikel

24 jan. 2022

Podcast drieluik: ‘Misdaad & mededogen in de drugshandel’

-Straatwaarde(n)-

De verdachte, zijn vrouw en de officier aan het woord
Mo wordt in het najaar van 2020 aangehouden. Er ligt zeven ton cash in zijn wagen. Op hetzelfde moment verschaft de politie zich toegang tot zijn woning, waar zijn vrouw Nora wordt aangehouden. In dat huis ligt nog eens twee ton in bankbiljetten, plus een flinke hoeveelheid middelen om cocaïne te versnijden.

Lees artikel

19 jan. 2022

Maak jij het verschil in casus Courgette? Ga (digitaal) mee op pad voor maximale impact!

Herken jij de signalen van ondermijning? En weet jij optimaal gebruik te maken van de (integrale) mogelijkheden in de aanpak van ondermijning?
Ga dan op 3 februari van 15.00 – 16.30 uur (digitaal) mee op pad en laat zien wat je in huis hebt tijdens een integrale controle in casus Courgette.

Na de controle kijken we terug met een integraal panel en geven je (nog meer) inzicht in de moeilijkheden maar uiteraard ook de mogelijkheden.

Lees artikel

19 jan. 2022

Instuif PGA-ZSM, ontwikkelingen privacy en gegevensdeling, lees- en luistertips en meer

- Veiligheid en Zorg - 

Regionale en landelijke actualiteiten op het snijvlak van Veiligheid en Zorg
In deze editie; Praat mee op maandag 31 januari over de werkwijze tussen de Persoonsgerichte aanpak en ZSM. Ook lees je over ontwikkelingen op het vlak van privacy en gegevensdeling, wijzigingen in de Wet BRP en over maatwerkplannen voor huishoudens met multiproblematiek. Tot slot hebben we weer interessante lees- en luistertips.

Lees artikel

19 jan. 2022

Casusproces Gooi en Vechtstreek TNO, nieuwsbrief ‘Veilig buitengebied’ Bunnik en nieuwe wetgeving mensenhandel

- Georganiseerde ondermijnende criminaliteit - 

In deze nieuwsbrief lees je hoe een casusaanpak in district Gooi en Vechtstreek met behulp van door TNO begeleide workshop vlot is getrokken. De begeleiding -waarbij TNO uiteraard niet over inhoudelijke informatie beschikte- resulteerde in voor alle partners concrete doelen en acties. Verder meer over nieuwe wetgeving op het gebied van betaalde seks met slachtoffers van mensenhandel en een goed voorbeeld van hoe de gemeente Bunnik haar inwoners betrekt bij de aanpak van een veilig buitengebied.

Lees artikel

19 jan. 2022

Eerste hulp bij online haat en cybersecurity

- Digitale veiligheid - 

Heb jij wel eens te maken gehad met online haters? Waarschijnlijk was het intimiderend en weet je even niet zo snel wat te doen. Het project ‘Eerste hulp bij online haat’ biedt handvatten hoe hiermee om te gaan. Ook in deze nieuwsbrief een (bundeling van) onderzoek naar cybersecurity in het MKB en antwoord op de vraag: Wat weten we nou eigenlijk over cybersecurity?

Lees artikel

19 jan. 2022

Nieuw jaar, nieuwe Veiligheidsstrategie

2022 wordt onder andere het jaar waarin we als Veiligheidscoalitie Midden-Nederland met de Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026 onze langetermijnvisie in de steigers zetten.

En om het nieuwe gezicht van 2022 alvast wat kleur te geven, starten we met een nieuw gezicht van onze nieuwsbrief.

Lees artikel

19 jan. 2022

Gemeenten moeten colorverbod verboden organisaties schrappen uit APV

- Georganiseerde ondermijnende criminaliteit - 

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 het zogenaamde ‘colorverbod’ in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend verklaard. Het gaat om het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties, zoals het logo van verboden motorclubs, ook wel Outlaw Motorcycle Gangs genoemd (OMG’s). Gemeenten moeten dit verbod uit de APV schrappen, adviseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Lees artikel

23 dec. 2021

Casus Bazooka: het succes van ‘repressie plus’

In oktober en november zijn in verschillende wijken in Utrecht en in Bilthoven in totaal 15 drugsdealers opgepakt. Dit is het resultaat van casus Bazooka; een intensief integraal project waarbij de partners nauw met elkaar hebben samengewerkt én ook Zorg en veiligheid in een vroeg stadium is betrokken. Het resultaat is daarmee niet alleen de veroordeling van een aantal van hen tot gevangenisstraffen, maar óók het snel gericht kunnen bieden van perspectief.

Lees artikel

23 dec. 2021

Nieuwe integriteitsproducten beschikbaar voor gemeenten

Het vergroten van de weerbaarheid van gemeenten is een belangrijk thema in de aanpak van ondermijning. Een relevant onderdeel hierbij is integriteit. Veel gemeenten besteden hier al op verschillende manieren aandacht aan. Toch is er behoefte aan extra handvatten en ondersteuning bij dit thema. Dit is gebleken uit een landelijke uitvraag bij gemeenten door de gezamenlijke RIEC’s. Op basis van de uitkomsten zijn verschillende behulpzame producten ontwikkeld.

Lees artikel

21 dec. 2021

Nieuwe podcast Broodje Blauw: werken aan weerbaarheid wijk

Robin Booltink (basisteam Utrecht-Zuid) en Maryam el Rahmouni (Projectleider maatschappelijke weerbaarheid bij RIEC MN) hebben samen veel geïnvesteerd in de weerbaarheid van de stad Utrecht. Hoewel er nog veel werk te verzetten is, zien ze al wel resultaten...

Lees artikel

21 dec. 2021

‘Streetstories’ gesprekstool voor professionals jonge aanwas is klaar

- Straatwaarde(n)- 
Streetstories’ - een gesprekstool bestaande uit stelling- en dilemmakaarten- ondersteunt professionals om het gesprek aan te gaan met jongeren over het thema drugs. De gesprekstool is ontwikkeld door een samenwerking tussen Straatwaarde(n) van het RIEC Midden-Nederland, William Schrikker jeugdbescherming & jeugdreclassering en Samen Veilig Midden-Nederland. Genoemde partijen hebben stellingen en dilemma’s geformuleerd, deze in een jongerenpanel getest en op basis van de daaruit voortgekomen feedback gefinetuned. Wat het opgeleverd heeft, lees je in dit artikel.

Lees artikel

21 dec. 2021

Team TOV helpt, nieuwe integriteitsproducten en ‘repressie plus’ succesvol

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit - 
In dit artikel: hoe het Team Operationele Versterking gemeenten met mankracht en expertise ondersteunt bij (integrale) controles. Daarnaast een interessante casus in de gemeente Utrecht die het succes van 'repressie plus' weergeeft; niet alleen straffen maar tegelijk perspectief bieden. Tot slot: het RIEC MN biedt gemeenten nieuwe tools en producten op het gebied van bestuurlijke weerbaarheid. In dit artikel lees je welke dat zijn en welke producten in Q1 2022 beschikbaar komen.  

Lees artikel

21 dec. 2021

DVC’s bekrachtigen inzet Burgernet voor burgerparticipatie 

- Burgernet - 
Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein is een opkomend thema, zowel bij gemeenten als bij de politie. Inwoners voelen zich vaak betrokken bij de veiligheid in hun eigen buurt en zijn veelal bereid mee te werken aan het vergroten van deze veiligheid. Een deelname van ruim 15% van alle inwoners van Midden-Nederland aan Burgernet bevestigt dit.

Lees artikel

21 dec. 2021

Verslag regionale netwerkbijeenkomst 7 december AVO-leden

Op dinsdag 7 december vond een online netwerkbijeenkomst plaats voor collega’s van gemeenten, OM en politie uit de regio Midden-Nederland. De bijeenkomst bestond uit drie workshops, in totaal bijgewoond door ongeveer 100 professionals. Benieuwd hoe dat ging? Lees dan gauw verder.

Lees artikel

21 dec. 2021

Mijlpaal in PGA-samenwerking, driehoek+, kijk- en luistertips en meer

- Veiligheid en Zorg - 
Het is nooit saai op het snijvlak van Veiligheid en Zorg. Lees hier over een nieuwe mijlpaal in de PGA samenwerking tussen lokaal en regionaal, over de driehoek+ en over LVB jongeren: hoe worden zij geronseld voor de criminaliteit en wat valt hier tegen te doen door professionals?
Ook krijg je een inkijkje in het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg WvGGZ, lees je over de mogelijkheid voor politie om persoonsgegevens te verstrekken aan meldpunten ‘niet-acuut’ en tippen we jou op een aantal interessante Podcasts, docu’s en artikelen.

Lees artikel