17 mrt. 2022

Aangepaste Wet wapens en munitie verplicht CIZ tot gegevensuitwisseling met politie

Met het oog op potentiële veiligheidsrisico’s is recent artikel 7a Wet wapens en munitie gewijzigd. Het betreft aanvragers en houders van een wapenvergunning. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling zorg, in het kader van de Wet langdurige zorg) is nu verplicht om de korpschef van de nationale politie op de hoogte te stellen van afgegeven rechterlijke machtigingen of inbewaringstellingen in het kader van de Wzd (Wet zorg en dwang). Het CIZ heeft namelijk in het kader van de Wzd het overzicht over afgegeven rechterlijke machtigingen en inbewaringstellingen voor psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Lees hier de kamerbrief over deze wijziging.

Lees artikel

17 mrt. 2022

Interview met twee bekenden uit de regio: Vuistregels over privacy en gegevensdeling

Quizvraag: wat hebben een Privacy officer en een Regionaal projectleider Veiligheid en Zorg met elkaar gemeen? En wat zijn de belangrijkste vuistregels over privacy en gegevensuitwisseling? Lees het antwoord in dit interview met Pascal Nelisse (privacy officer) en Ruben Visscher (Regionaal projectleider). Beide hebben ze recent de masterclass ‘Privacy en gegevensdeling’ gevolgd waarvan ze de kernboodschap ‘Gegevensdeling moet Rechtmatig en zorgvuldig zijn en altijd met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de inwoner’ -mede via dit interview- aan zoveel mogelijk collega’s over willen brengen. Lees hier het hele interview.

Lees artikel

17 mrt. 2022

Nieuwe escalatieladder woonoverlast

De nieuwe escalatieladder van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) geeft gemeenten snel en praktisch overzicht van de stappen die ze kunnen zetten om, met de Wet aanpak woonoverlast, ernstige overlast te stoppen. “Met een duidelijke opbouw, heldere stappen en relevante jurisprudentie hopen we gemeenten nog meer te ondersteunen bij de inzet van dit instrument,” zegt CCV-adviseur Katja Steverink, die de afgelopen jaren landelijk aanspreekpunt is voor de aanpak van woonoverlast.

Lees artikel

17 mrt. 2022

Doorontwikkeling PGA Utrecht


De gemeente Utrecht is druk bezig met een doorontwikkeling van de lokale PGA. Eén van de onderwerpen is het op- en afschalen. Want wat zijn de criteria eigenlijk en wat gebeurt er met de rol van de procesregisseur bij opschaling?

Om duidelijkheid te geven over criteria en verantwoordelijkheden bij op- en afschalen heeft Utrecht het AVE-model uitgewerkt (Aanpak ter Voorkoming van Escalatie). Benieuwd? Klik hier om een kijkje te nemen.

Lees artikel

17 mrt. 2022

Tussentijdse update samenwerking ZSM-PGA


Kort geleden kwamen tijdens ‘de (digitale) instuif’ veel collega’s uit de Zorg- & Veiligheidsketen in Midden-Nederland bijeen om van gedachten te wisselen over de samenwerking tussen ZSM en PGA. Tijdens de ‘instuif’ maar ook via de chat en de vooraf invulbare enquête is veel input opgehaald. Het is een flinke klus om alles te verzamelen en te clusteren, maar tegelijk een erg leuke klus. Nu kunnen we immers de punten op de i zetten zodat de werkwijze klopt en de samenwerking soepeler verloopt.  

Lees artikel

17 mrt. 2022

Inventarisatie Veiligheidstrends 2022 nu beschikbaar


In deze inventarisatie zijn de belangrijkste veiligheidstrends in Midden-Nederland bij elkaar gebracht, gebaseerd op diverse trendrapportages en onderzoeken van overheid en wetenschap, kwalitatieve kennis van veiligheidsprofessionals in Midden-Nederland en diverse statistieke bronnen. De trendinventarisatie beschrijft de ontwikkelingen die naar verwachting de komende jaren directe of indirecte invloed hebben op de openbare orde en veiligheid in Midden-Nederland. Zoals bijvoorbeeld de recente gebeurtenissen in Oekraïne. Denk hierbij aan vluchtelingen met alle bijkomende uitdagingen zoals kwetsbaarheid voor mensenhandel, mogelijke cyberaanvallen, desinformatie etc.

Lees artikel

18 feb. 2022

Presentatie 'Online ontspoord' en project buurtambassadeurs ook in Midden-Nederland

- Digitale Veiligheid - 

Het eerste digitale koffiecollege voor cyberburgemeesters ging onder andere over de ‘taxonomie’ van online ontsporingen. In dit item meer over de komende koffiecolleges en een link naar de presentatie. Ook lees je een update over het project buurtambassadeurs dat dit jaar in Midden-Nederland uitgerold wordt.

Lees artikel

17 feb. 2022

Succesvolle inzet Burgernet in maand februari

- Burgernet - 

Burgernetberichten en de daaruit voortvloeiende tips van deelnemers zijn al vaak bewezen succesvol gebleken als het bijvoorbeeld gaat om vermiste personen. Maar ook in meer dreigende, acute situaties kan Burgernet cruciaal zijn. Een drietal recente incidenten laat dit zien.

Lees artikel

17 feb. 2022

Kijk- lees én luistertips:

In dit artikel hebben we verschillende kijk- lees en luistertips voor je op een rijtje gezet. Van podcasts over Taghi, tot een zestelige VPRO-serie van Sander Schimmelpenninck over de vermogens- en kansenongelijkheid in ons land. Benieuwd naar meer? Lees snel verder.

Lees artikel

17 feb. 2022

Instuif PGA-ZSM, ontwikkelingen privacy en gegevensdeling, lees- en luistertips en meer.

- Veiligheid en Zorg - 

In deze nieuwsbrief een terugblik op een onstuimige maar waardevolle online instuif, lees je over de hervorming van de hoorplicht in de WvGGZ en over het Strategisch Omgevingsbeeld van het Ministerie van JenV.

Lees artikel

17 feb. 2022

Screening gemeenteambtenaren en advies Raad van State evenredigheidstoets Wet Damocles

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit - 

Screening gemeenteambtenaren; handreiking beschikbaar en VOG als optie

 Inmiddels is de in december aangekondigde handreiking met betrekking tot de screening van gemeenteambtenaren beschikbaar.

Lees artikel

17 feb. 2022

Digitaal event casus Courgette groot succes

Die integrale controles? Ga het maar gewoon doen!

Hoe organiseer je in coronatijd een netwerkevent waarbij de integrale partners elkaar op een interactieve manier kunnen ontmoeten én elkaars mogelijkheden beter leren kennen? Door een fictieve integrale controle uit te voeren bij een pizzeria. De controle, op zeker moment gevolgd door ruim 100 partners, bevatte tal van signalen en spoorde de deelnemers aan om gezamenlijk tot de beste interventie(s) te komen. Je leest het in het verslag van casus Courgette.

Lees artikel

17 feb. 2022

Podcastdrieluik en nieuwe ‘Wist-je-dat’

Verdient iemand die veroordeeld wordt voor drugshandel een tweede kans en daarmee hoop op een beter leven? In het podcastdrieluik ‘Misdaad en mededogen in de drugshandel’ hoor je het verhaal van de veroordeelde Mo, zijn vrouw Nora en officier van justitie Bart Nitrauw. Hoe kwam het zo ver met Mo en waarom besloot Bart Nitrauw hem te helpen? En waarom zijn juist Snapchat en Telegram populaire social media om in te zetten voor drugshandel? Je leest het in de ‘Wist-je-dat’ van februari.

Lees artikel

17 feb. 2022

Veiligheid in Beeld-cijfers niet op tijd gereed

Als gevolg van een verandering in de gegevensaanlevering is het noodzakelijk om binnen het ViB-dashboard aanpassingen door te voeren.

Lees artikel

17 feb. 2022

Rapport woninginbraken

Alhoewel we al jaren een daling van het aantal woninginbraken zien, zijn er nog steeds concentraties van woninginbraken. De aanpak van woninginbraken kan beter door deze af te stemmen op de factoren die lokaal samenhangen met het woninginbraakrisico. 

Lees artikel

24 jan. 2022

Podcast drieluik: ‘Misdaad & mededogen in de drugshandel’

-Straatwaarde(n)-

De verdachte, zijn vrouw en de officier aan het woord
Mo wordt in het najaar van 2020 aangehouden. Er ligt zeven ton cash in zijn wagen. Op hetzelfde moment verschaft de politie zich toegang tot zijn woning, waar zijn vrouw Nora wordt aangehouden. In dat huis ligt nog eens twee ton in bankbiljetten, plus een flinke hoeveelheid middelen om cocaïne te versnijden.

Lees artikel

19 jan. 2022

Maak jij het verschil in casus Courgette? Ga (digitaal) mee op pad voor maximale impact!

Herken jij de signalen van ondermijning? En weet jij optimaal gebruik te maken van de (integrale) mogelijkheden in de aanpak van ondermijning?
Ga dan op 3 februari van 15.00 – 16.30 uur (digitaal) mee op pad en laat zien wat je in huis hebt tijdens een integrale controle in casus Courgette.

Na de controle kijken we terug met een integraal panel en geven je (nog meer) inzicht in de moeilijkheden maar uiteraard ook de mogelijkheden.

Lees artikel

19 jan. 2022

Instuif PGA-ZSM, ontwikkelingen privacy en gegevensdeling, lees- en luistertips en meer

- Veiligheid en Zorg - 

Regionale en landelijke actualiteiten op het snijvlak van Veiligheid en Zorg
In deze editie; Praat mee op maandag 31 januari over de werkwijze tussen de Persoonsgerichte aanpak en ZSM. Ook lees je over ontwikkelingen op het vlak van privacy en gegevensdeling, wijzigingen in de Wet BRP en over maatwerkplannen voor huishoudens met multiproblematiek. Tot slot hebben we weer interessante lees- en luistertips.

Lees artikel

19 jan. 2022

Casusproces Gooi en Vechtstreek TNO, nieuwsbrief ‘Veilig buitengebied’ Bunnik en nieuwe wetgeving mensenhandel

- Georganiseerde ondermijnende criminaliteit - 

In deze nieuwsbrief lees je hoe een casusaanpak in district Gooi en Vechtstreek met behulp van door TNO begeleide workshop vlot is getrokken. De begeleiding -waarbij TNO uiteraard niet over inhoudelijke informatie beschikte- resulteerde in voor alle partners concrete doelen en acties. Verder meer over nieuwe wetgeving op het gebied van betaalde seks met slachtoffers van mensenhandel en een goed voorbeeld van hoe de gemeente Bunnik haar inwoners betrekt bij de aanpak van een veilig buitengebied.

Lees artikel

19 jan. 2022

Eerste hulp bij online haat en cybersecurity

- Digitale veiligheid - 

Heb jij wel eens te maken gehad met online haters? Waarschijnlijk was het intimiderend en weet je even niet zo snel wat te doen. Het project ‘Eerste hulp bij online haat’ biedt handvatten hoe hiermee om te gaan. Ook in deze nieuwsbrief een (bundeling van) onderzoek naar cybersecurity in het MKB en antwoord op de vraag: Wat weten we nou eigenlijk over cybersecurity?

Lees artikel