23 jan. 2023

Weet jij welke gegevensdashboards beschikbaar zijn voor informatiegestuurde aanpak?

Terugblik online kennissessie ‘ondermijning en informatiegestuurde aanpak’

Op 8 december vond online de eerste kennissessie ‘ondermijning en informatiegestuurde aanpak’ plaats voor gemeenten, georganiseerd door de provincie Utrecht en het RIEC Midden-Nederland. Het doel van de sessie was om kennis van beschikbare gegevensdashboards te vergroten en om praktische tips mee te geven hoe gemeenten de dashboards kunnen gebruiken bij de aanpak van ondermijning. Tijdens de sessie werd uitgebreid stilgestaan bij drie dashboards. 

Lees artikel

23 jan. 2023

Geregistreerde criminaliteit stijgt in 2022 met 3%, grootste stijger zakkenrollen

In het jaar 2022 (januari t/m december) stijgt in Midden-Nederland de totaal geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van 2021. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij vier gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daartegenover staan acht gemeenten waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De grootste stijgingen in type criminaliteit over het gehele jaar zien we bij zakkenrollen (62%), winkeldiefstal (+40%) en gewelddadige overval (+30%) in vergelijking met 2021.

Lees artikel

22 dec. 2022

Aanvullende toelichting gewijzigde wet Bibob beschikbaar

Op 1 oktober 2022 is de gewijzigde Wet Bibob (tweede tranche) in werking getreden. De wetswijziging leidt onder andere tot een verruiming van de mogelijkheden tot informatiedeling tussen het Landelijk Bureau Bibob (LBB) en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling. Zo is nu een tipfunctie tussen bestuursorganen onderling ingesteld en zijn de mogelijkheden op het gebied van het eigen Bibob-onderzoek verruimd. 

Lees artikel

22 dec. 2022

Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Gooi en Vecht gaat ook in 2023 door

Het BIT is succesvol. Daarom vindt in 2023 doorontwikkeling plaatst. Ook geldt vanaf 2023 een uitgebreid lachgasverbod. Dit heeft gevolgen voor de APV en effect op de handhaving. Verder in deze nieuwsbrief: een overzichtelijke infographic over jonge aanwas in de drugscriminaliteit.

Lees artikel

22 dec. 2022

Risico voor ondernemers op winkeldiefstal neemt toe

Veel inwoners van Nederland verkeren momenteel in financiële problemen. De torenhoge energierekening en toenemende inflatie zorgen voor een sterke daling van de koopkracht. In sommige gevallen kunnen mensen hierdoor niet meer voorzien in hun basisbehoeften. Daarmee neemt het risico op winkeldiefstal toe. Dit is een bijkomend probleem voor ondernemers die zich geconfronteerd zien met een opeenstapeling van ontwikkelingen. Velen van hen kampen nog met schulden naar aanleiding van de coronacrisis. Maar ook personeelstekorten en de eveneens torenhoge energierekening spelen een rol. Het vergrote risico op winkeldiefstal is voor hen dus een extra tegenslag.

Lees artikel

22 dec. 2022

Werk jij met mensen met een LVB? Je ziet het niet, dus leer het zien!

Ondersteun jij als professional jeugdigen of volwassenen in het sociaal domein, het onderwijs, bij politie of justitie of een financiële instelling? Dan werk je misschien zonder dat je het doorhebt met iemand met een LVB. Maar ken jij alle signalen? En weet je ze te herkennen? Om je daarbij te helpen heeft het Landelijk Kenniscentrum LVB nu een nieuwe tool ontwikkeld.

Lees artikel

22 dec. 2022

Overheid lanceert landelijke vuurwerkcampagne rond jaarwisseling

Na de algehele vuurwerkverboden van de afgelopen twee jaar is het nu (in delen van Nederland) weer toegestaan vuurwerk af te steken. Om dit zoveel mogelijk in goede banen te leiden lanceert de overheid een landelijke vuurwerkcampagne.

Lees artikel

22 dec. 2022

PGA-Lab – update december: kijk nu het webinar terug

Privacy en gegevensdeling zijn belangrijke elementen binnen de PGA. Het webinar van 22 november biedt jou handvatten om hier op de juiste wijze mee om te gaan. Je kan het webinar nu terugkijken. En weet jij wat een DPIA is en hoe je deze uitvoert? Er is nu een handig stappenplan dat je hierbij ondersteunt. Maak verder kennis met de medewerkers van het projectteam. Deze maand is dat Marc van Loon. Tot slot meer info over een tweede regionale intervisiebijeenkomst op 10 januari.

Lees artikel

22 dec. 2022

Kijk- lees en luistertips

Deze maand extra veel tips voor de komende vrije dagen waaronder de indringende documentaires ‘Verloren kinderen’ en ‘Moeders’. Ook vind je hier een interessant rapport onder de titel ‘Stop de in- en doorgroei van jongeren’(Bureau Beke).

Lees artikel

22 dec. 2022

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 2%; stijging winkeldiefstal wederom sky-high

In de maanden januari tot en met november 2022 stijgt in Midden-Nederland de totaal geregistreerde criminaliteit met 2% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij drie gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan tien gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde.

De grootste stijgingen in type criminaliteit zien we (wederom) bij zakkenrollen (54%), winkeldiefstal (+42%) en gewelddadige overval (+23%).

Lees artikel

22 dec. 2022

Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026 klaar voor consultatie

Op woensdag 14 december heeft het Regionaal Veiligheidscollege van Midden-Nederland de consultatieversie van de nieuwe Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026 vastgesteld.

Deze versie is in digitale vorm naar alle burgemeester in Midden-Nederland gestuurd waarmee zij in de gelegenheid zijn om hun gemeenteraad  te consulteren. Definitieve vaststelling van de Regionale veiligheidsstrategie vindt plaats op 12 april 2023 door het Regionaal Veiligheidscollege.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 23 nov. 2022

Blijf in ontwikkeling: congressen en bijeenkomsten

Enkele interessante tips voor congressen en bijeenkomsten rondom het thema Veiligheid en zorg.

Lees artikel

23 nov. 2022

Flevoland proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Maak kennis met de proeftuin in Flevoland over toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, het Centrum seksueel geweld start een landelijke campagne, bijzonder nieuws uit Urk.

Lees artikel

Tips | 23 nov. 2022

Groeiende dreiging ransomware aanvallen bij gemeenten

Het dreigingsbeeld informatiebeveiliging constateert dat de risico’s voor gemeenten groeien. De VNG biedt op verschillende manieren support aan gemeenten door ondersteuning van OOV-ers en gesprekken tussen bestuurders en experts. Wellicht ook interessant voor jouw gemeente? Je leest er meer over in dit nieuwsitem. 

Lees artikel

23 nov. 2022

PGA-Lab – update november 2022

Heb jij het webinar van 22 november gemist? En hoe kunnen Straatwaarde(n) en het PGA-Lab elkaar versterken? Ook gaat het PGA-Lab onderzoeken hoe ervaringsdeskundigheid ingezet kan worden in de PGA en wordt gewerkt aan intervisie voor PGA-coördinatoren. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 23 nov. 2022

Nieuw dreigingsbeeld terrorisme beschikbaar

In deze nieuwsbrief: Sinds begin november is het 57e Dreigingsbeeld terrorisme Nederland (DTN) beschikbaar. Dit gold eerder al voor de Risicoanalyse Nationale Veiligheid. Lees meer over beide in dit item.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 23 nov. 2022

Criminaliteitscijfers: sterke stijging zakkenrollen, criminaliteit overall stijgt met 3%

In de maanden januari tot en met oktober 2022 stijgt in Midden-Nederland de totaal geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij vier gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan acht gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde.

De grootste stijgingen in type criminaliteit zien we bij zakkenrollen (58%), winkeldiefstal (+42%) en brom-, snor-,fietsdiefstal (+24%).

Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel.

Lees artikel

Campagnes | 23 nov. 2022

Mobiele escaperoom drugs draagt bij aan vergroten bewustwording en meldingsbereidheid

Een flyer met tips om criminaliteit tegen te gaan kan effectief zijn. Maar steeds vaker blijkt dat beleving ook belangrijk is. Zo heeft in oktober de mobiele escaperoom drugslab verschillende gemeenten in Oost-Utrecht bezocht. En organiseerden we een bijeenkomst in het buitengebied. Of zet eens een animatie in om de bewustwording te stimuleren. In deze nieuwsbrief vind je animaties over verschillende ondermijningsthema’s. Tot slot aandacht voor een kennissessie informatiegestuurde aanpak voor OOV-ers.

Lees artikel

Tips | 23 nov. 2022

Trainingen signaalherkenning mensenhandel voor verschillende branches

De aanpak van allerlei vormen van criminaliteit -waaronder mensenhandel- is allang geen taak meer van de overheid alleen. De website No place for sextrafficking.org biedt diverse branches gratis trainingen aan op het gebied van herkenning van signalen van mensenhandel. Gemeenten in Gooi en Vechtstreek stimuleren hotels in hun gemeente de training te volgen.

Lees artikel

23 nov. 2022

Blijf in ontwikkeling: congressen en bijeenkomsten

Enkele interessante tips voor congressen en bijeenkomsten rondom het thema Veiligheid en zorg.

Lees artikel