Burgemeesters ‘pitchen’ hun onderwerp tijdens Regionaal Veiligheidscollege

Burgemeesters ‘pitchen’ hun onderwerp tijdens Regionaal Veiligheidscollege

Vorige week donderdag 16 november kwamen de leden van het Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland bij elkaar in de raadszaal van de gemeente Amersfoort. Regioburgemeester mw. Sharon Dijksma ging tijdens de opening in op de impact van het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden in onze regio en refereerde vervolgens aan de aangekondigde demonstraties op enkele stationslocaties. In dat kader bood zij aan om uitgelijnde driehoeksvoorstellen met andere burgemeesters te delen als daar behoefte aan is. Daarnaast kwamen verschillende andere onderwerpen aan de orde.

Tekort aan politiecapaciteit
Ook werd uitgebreid stilgestaan bij het tekort aan politiecapaciteit in Midden-Nederland. Ten behoeve van de uitbreiding van capaciteit werd besloten een strategie te volgen voor de korte, middellange en lange termijn. Daarnaast werd het voorstel van politie voor verdeling van de 77 fte (Motie Hermans) over de basisteams en districten vastgesteld. 

Voorzitters bedankt voor bewezen diensten
In het kader van het afronden van de ‘oude RVS 2019-2022’ werd ‘decharge verleend’ aan de taskforce Effectieve verbinding van veiligheid met zorg, de bestuurlijke werkgroep radicalisering en extremisme en het dagelijks bestuur RVS/RIEC. De voorzitters, respectievelijk burgemeester Jansen van Zeist, burgemeester Potters van De Bilt en burgemeester Bouwmeester van Leusden, kregen als dank voor hun inzet het boek ‘Omarm de chaos’ van Jan Rotmans. 

Burgemeesters geven pitches over hun thema’s 
Vervolgens werd de nieuwe manier van regionale samenwerking vastgesteld waarna de nieuw aangestelde voorzitters van de diverse bestuurlijke werkgroepen en stuurgroepen een korte pitch gaven. Het spits werd afgebeten door burgemeester Van den Top van Hilversum, stuurgroep RVS; vervolgens was het de beurt aan burgemeester Röell (Baarn) voor het thema Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit, burgemeester Meerts van Wijk bij Duurstede voor Digitale veiligheid & Cybercrime, burgemeester Van den Bos van Urk voor Maatschappelijke Onrust en tot slot burgemeester Jansen van Woudenberg voor het Platform Veilig Ondernemen (PVO).