Straatwaarden

In Midden-Nederland speelt de drugshandel een grote rol. Het is een harde wereld vol geweld. Kwetsbare en vaak jonge mensen betreden deze wereld gemotiveerd door geld, status, spanning en de drang naar erkenning. Ze zien een geromantiseerd beeld, gecreëerd door criminelen die aantrekkingskracht uitoefenen met dure auto’s, sieraden en aanzien.

Samen met onze partners willen we deze jongeren laten zien dat de illusie van roem en rijkdom door de criminaliteit, uiteindelijk vervaagt door de verwoestende gevolgen van crimineel gedrag. 

Veilig opgroeien is de basis

Dit complexe vraagstuk begint bij de basisvoorwaarden van een veilige jeugd: betrokken ouders, zinvolle dagbesteding en voldoende kansen in werk en studie. Als deze basis wankelt, worden jongeren vatbaarder voor de criminaliteit. Risicofactoren als verslavingen, schulden, schooluitval en ‘verkeerde’ vrienden kunnen dit versterken.

Samenwerken

Preventie en het creëren van een veilige omgeving is cruciaal. Door er vroeg bij te zijn, is helpen makkelijker. En dat bereiken we alleen als we ons samen inspannen. De sterke samenwerking met gemeenten, politie, OM en andere partners uit ons zorg- en veiligheidsnetwerk staat dan ook centraal in onze aanpak.

Lokale ambities versterken

Vanuit ruime ervaring en expertise ondersteunt en adviseert Straatwaarden op verzoek gemeenten en andere partners. Met oog voor de lokale en regionale context en ambities.

Dit doen wij door de kennis van professionals te vergroten en hen met elkaar te verbinden. Zodat ze met en van elkaar leren hoe ze jongeren beschermen tegen criminele invloeden. Ook adviseren we in aanpakken en interventies van onze partners.  

Effectieve aanpak

Kennis doen we op door zelf onderzoek te doen en wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de praktijk. We blijven kritisch op de effectiviteit van onze aanpak en nemen wetenschappelijke inzichten zo veel mogelijk als uitgangspunt in de advisering. 

Dichtbij de doelgroep

De doelgroep en hun sociale omgeving kennen en begrijpen is essentieel in de aanpak. We blijven zoeken naar effectieve(re) manieren om hen te bereiken en te helpen: van boodschap tot boodschapper. Zo sluiten we het systeem beter aan bij de straat.

Bouwen aan een veilige toekomst

Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin misdaad niet langer aantrekkelijk is voor jongeren. En waar zij de kansen krijgen die ze verdienen. Niet alleen voor de jongeren van vandaag, maar ook voor de generaties die nog komen. 

 

Nieuws

Bijeenkomsten en evenementen | 4 okt. 2023

Werkt voorlichting als interventie?

Deze vraag stond centraal tijdens de laatste bijeenkomst van de Denktank ‘jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit’. Onder de noemer ‘Baat het niet, dan schaadt het wel…?’ spraken professionals, ervaringsdeskundigen en experts met elkaar over de mate van effectiviteit van interventies op gedragsverandering. Zet bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne over de gevaren van de drugscriminaliteit een jongere aan het denken? Of zijn juist interventies als individuele begeleiding en coaching bij deze doelgroep effectiever?

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Nieuwe koers voor programma Straatwaarden

Vanaf het moment dat Straatwaarden een plek kreeg in het eerste actieplan Wie praat, die gaat (2018), heeft het programma een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Stonden de eerste jaren in het teken van pionieren en het kweken van urgentiebesef voor het probleem, inmiddels weten we nu steeds beter wat wel en niet werkt. Op basis van alle opgedane inzichten kunnen we daarmee steeds effectievere interventies ontwikkelen en onze partners beter adviseren. Inmiddels is de urgentie ook breed doorgedrongen, iets wat blijkt uit de grote vraag vanuit gemeenten naar advies over de aanpak van jonge aanwas. Deze positieve ontwikkeling vraagt daarmee om een nieuwe koers. 

Lees artikel

5 apr. 2023

Werkbezoek Italië: een indrukwekkende maatschappelijke strijd tegen de maffia

Symposium Il metodo Italiano 
Het is een druilerige koude avond in oktober 2022. Wij, Jan van Wijck en Henk Goldsteen van RIEC MN hebben in Rotterdam een afspraak met collega’s van Libera een organisatie in Italie, die zich bezighoudt met de preventieve aanpak van de Italiaanse maffia. Lichtelijk zenuwachtig of ons Engels voldoende is, lopen we naar het hotel waar de Italiaanse delegatie verblijft. De volgende dag organiseren we samen met deze collega’s op het symposium “Il Metodo Italiano” een workshop over Libera en over ons programma Straatwaarde(n). Onze taak is om de Italiaanse situatie te vertalen naar de Nederlandse context. Onze programma’s lijken ergens wel op elkaar.

Lees artikel