Straatwaarden

In Midden-Nederland speelt de drugshandel een grote rol. Het is een harde wereld vol geweld. Kwetsbare en vaak jonge mensen betreden deze wereld gemotiveerd door geld, status, spanning en de drang naar erkenning. Ze zien een geromantiseerd beeld, gecreëerd door criminelen die aantrekkingskracht uitoefenen met dure auto’s, sieraden en aanzien.

Samen met onze partners willen we deze jongeren laten zien dat de illusie van roem en rijkdom door de criminaliteit, uiteindelijk vervaagt door de verwoestende gevolgen van crimineel gedrag. 

Veilig opgroeien is de basis

Dit complexe vraagstuk begint bij de basisvoorwaarden van een veilige jeugd: betrokken ouders, zinvolle dagbesteding en voldoende kansen in werk en studie. Als deze basis wankelt, worden jongeren vatbaarder voor de criminaliteit. Risicofactoren als verslavingen, schulden, schooluitval en ‘verkeerde’ vrienden kunnen dit versterken.

Samenwerken

Preventie en het creëren van een veilige omgeving is cruciaal. Door er vroeg bij te zijn, is helpen makkelijker. En dat bereiken we alleen als we ons samen inspannen. De sterke samenwerking met gemeenten, politie, OM en andere partners uit ons zorg- en veiligheidsnetwerk staat dan ook centraal in onze aanpak.

Lokale ambities versterken

Vanuit ruime ervaring en expertise ondersteunt en adviseert Straatwaarden op verzoek gemeenten en andere partners. Met oog voor de lokale en regionale context en ambities.

Dit doen wij door de kennis van professionals te vergroten en hen met elkaar te verbinden. Zodat ze met en van elkaar leren hoe ze jongeren beschermen tegen criminele invloeden. Ook adviseren we in aanpakken en interventies van onze partners.  

Effectieve aanpak

Kennis doen we op door zelf onderzoek te doen en wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de praktijk. We blijven kritisch op de effectiviteit van onze aanpak en nemen wetenschappelijke inzichten zo veel mogelijk als uitgangspunt in de advisering. 

Dichtbij de doelgroep

De doelgroep en hun sociale omgeving kennen en begrijpen is essentieel in de aanpak. We blijven zoeken naar effectieve(re) manieren om hen te bereiken en te helpen: van boodschap tot boodschapper. Zo sluiten we het systeem beter aan bij de straat.

Bouwen aan een veilige toekomst

Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin misdaad niet langer aantrekkelijk is voor jongeren. En waar zij de kansen krijgen die ze verdienen. Niet alleen voor de jongeren van vandaag, maar ook voor de generaties die nog komen. 

Agenda

21 mei 2024
14:00 - 17:00 UUR | Provinciehuis Utrecht

Q-College - KNEL in de georganiseerde criminaliteit | Fysieke aanmelding

Meer informatie
21 mei 2024
14:00 - 17:00 UUR | Volgt

Q-College - KNEL in de georganiseerde criminaliteit | Online aanmelding

Meer informatie

Nieuws

Onderzoeken en rapporten | 1 feb. 2024

Uniek onderzoek naar liquidaties: wat brengt betrokkenen tot hun daad?

Onderzoek bevestigt het belang van een vroegsignalerende aanpak op jeugdcriminaliteit en het begrijpen wat schutters tot hun daden brengt.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 22 jan. 2024

Doorontwikkeling Kapot Sterk onderwerp tijdens intervisie en lerend netwerk-bijeenkomst

Op 7 december 2023 kwamen twaalf gemeenten samen in de Social Impact Factory in Utrecht voor een bijeenkomst over de nieuwste ontwikkelingen rondom het preventieve lesprogramma Kapot Sterk. Alle aanwezigen zijn of willen aan de slag met Kapot Sterk. Tijdens de bijeenkomst vertelde het projectteam van Kapot Sterk, samen met de pedagogen van Oké op School en de onderzoekers van Andersson Elffers Felix (AEF), EPIC en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, over de doorontwikkeling van het lesprogramma.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 20 dec. 2023

Straatwaarden blikt terug op 2023: een zoektocht en koerswijzigingen

Het afgelopen jaar stond bij Straatwaarden in het teken van hard werken en soms juist stilstaan. Van doorpakken met volle overtuiging tot twijfelend reflecteren of we wel het goede doen in de aanpak van jonge aanwas. Deze zoektocht heeft geleid tot een koerswijziging waarin we jullie graag meenemen. Ook in dit nieuwsartikel twee interessante podcasts, o.a. over hoe jongeren betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit.

Lees artikel

Tips | 23 nov. 2023

Nieuwe podcast: Hoe raken jongeren betrokken bij de georganiseerde criminaliteit?

Explosieven plaatsen, coke uithalen en drugs dealen. Wat bezielt jonge jongens om dit soort feiten te plegen? Zijn ze geronseld, worden ze gedwongen of hebben ze zichzelf aangeboden en wat is hun motief? Het antwoord hoor je in onze podcast op Spotify!

Lees artikel

Achtergrondinfo | 24 okt. 2023

“Toch niet of toch wel?’ Deel ik zorgelijke signalen die ik zie?

“Toch niet… of toch wel?” het zijn de woorden van een wijkagent over het delen van zorgelijke signalen die professionals soms zien bij jongeren op straat. Het is een bekend dilemma: wanneer ga je in gesprek met anderen over je vermoedens, hoeveel ruimte is daarvoor en mag je die informatie wel uitwisselen met iemand anders? Onder andere dit onderwerp stond centraal in de bijeenkomst die Straatwaarden verzorgd heeft in Stichtse Vecht op 28 september. Ook in deze nieuwsbrief een verslag van de denktank met als onderwerp ‘Werkt voorlichting als interventie.’

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 4 okt. 2023

Werkt voorlichting als interventie?

Deze vraag stond centraal tijdens de laatste bijeenkomst van de Denktank ‘jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit’. Onder de noemer ‘Baat het niet, dan schaadt het wel…?’ spraken professionals, ervaringsdeskundigen en experts met elkaar over de mate van effectiviteit van interventies op gedragsverandering. Zet bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne over de gevaren van de drugscriminaliteit een jongere aan het denken? Of zijn juist interventies als individuele begeleiding en coaching bij deze doelgroep effectiever?

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Nieuwe koers voor programma Straatwaarden

Vanaf het moment dat Straatwaarden een plek kreeg in het eerste actieplan Wie praat, die gaat (2018), heeft het programma een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Stonden de eerste jaren in het teken van pionieren en het kweken van urgentiebesef voor het probleem, inmiddels weten we nu steeds beter wat wel en niet werkt. Op basis van alle opgedane inzichten kunnen we daarmee steeds effectievere interventies ontwikkelen en onze partners beter adviseren. Inmiddels is de urgentie ook breed doorgedrongen, iets wat blijkt uit de grote vraag vanuit gemeenten naar advies over de aanpak van jonge aanwas. Deze positieve ontwikkeling vraagt daarmee om een nieuwe koers. 

Lees artikel

5 apr. 2023

Werkbezoek Italië: een indrukwekkende maatschappelijke strijd tegen de maffia

Symposium Il metodo Italiano 
Het is een druilerige koude avond in oktober 2022. Wij, Jan van Wijck en Henk Goldsteen van RIEC MN hebben in Rotterdam een afspraak met collega’s van Libera een organisatie in Italie, die zich bezighoudt met de preventieve aanpak van de Italiaanse maffia. Lichtelijk zenuwachtig of ons Engels voldoende is, lopen we naar het hotel waar de Italiaanse delegatie verblijft. De volgende dag organiseren we samen met deze collega’s op het symposium “Il Metodo Italiano” een workshop over Libera en over ons programma Straatwaarde(n). Onze taak is om de Italiaanse situatie te vertalen naar de Nederlandse context. Onze programma’s lijken ergens wel op elkaar.

Lees artikel