Wat kunnen we voor jou betekenen?

Wat doen we? 

 

Missie

Het programma Straatwaarden helpt bij het voorkomen en terugdringen van jongeren in de (drugs)criminaliteit in Midden-Nederland. Met ruime ervaring en expertise op dit gebied ondersteunen en adviseren wij op verzoek gemeenten en andere partners uit ons zorg- en veiligheidsnetwerk in dit complexe vraagstuk. Dit doen wij lokaal door de kennis van professionals te vergroten en hen met elkaar te verbinden. Zodat ze met en van elkaar leren hoe ze jongeren beschermen tegen criminele invloeden. Samen blijven we bouwen aan een toekomst waarin misdaad geen aantrekkelijke optie meer is en jongeren de kansen krijgen die ze verdienen. 

Verhaal van Straatwaarden 

In Midden-Nederland speelt de drugshandel een grote rol. Het is een harde wereld vol geweld. Kwetsbare en vaak jonge mensen betreden deze wereld gemotiveerd door geld, status, spanning en de drang naar erkenning. Ze zien een geromantiseerd beeld, gecreëerd door criminelen die aantrekkingskracht uitoefenen met dure auto’s, sieraden en aanzien.

Samen met onze partners willen we deze jongeren laten zien dat de illusie van roem en rijkdom door de criminaliteit, uiteindelijk vervaagt door de verwoestende gevolgen van crimineel gedrag. 

Veilig opgroeien is de basis

Dit complexe vraagstuk begint bij de basisvoorwaarden van een veilige jeugd: betrokken ouders, zinvolle dagbesteding en voldoende kansen in werk en studie. Als deze basis wankelt, worden jongeren vatbaarder voor de criminaliteit. Risicofactoren als verslavingen, schulden, schooluitval en ‘verkeerde’ vrienden kunnen dit versterken.

Samenwerken

Preventie en het creëren van een veilige omgeving is cruciaal. Door er vroeg bij te zijn, is helpen makkelijker. En dat bereiken we alleen als we ons samen inspannen. De sterke samenwerking met gemeenten, politie, OM en andere partners uit ons zorg- en veiligheidsnetwerk staat dan ook centraal in onze aanpak.

Lokale ambities versterken

Vanuit ruime ervaring en expertise ondersteunt en adviseert Straatwaarden op verzoek gemeenten en andere partners. Met oog voor de lokale en regionale context en ambities.

Dit doen wij door de kennis van professionals te vergroten en hen met elkaar te verbinden. Zodat ze met en van elkaar leren hoe ze jongeren beschermen tegen criminele invloeden. Ook adviseren we in aanpakken en interventies van onze partners.  

Effectieve aanpak

Kennis doen we op door zelf onderzoek te doen en wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de praktijk. We blijven kritisch op de effectiviteit van onze aanpak en nemen wetenschappelijke inzichten zo veel mogelijk als uitgangspunt in de advisering. 

Dichtbij de doelgroep

De doelgroep en hun sociale omgeving kennen en begrijpen is essentieel in de aanpak. We blijven zoeken naar effectieve(re) manieren om hen te bereiken en te helpen: van boodschap tot boodschapper. Zo sluiten we het systeem beter aan bij de straat.

Bouwen aan een veilige toekomst

Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin misdaad niet langer aantrekkelijk is voor jongeren. En waar zij de kansen krijgen die ze verdienen. Niet alleen voor de jongeren van vandaag, maar ook voor de generaties die nog komen.