Kapot Sterk

'Kapot Sterk’ is een preventief onderwijsprogramma voor leerlingen van groep 8. Het doel van dit programma is om de jonge jeugd weerbaarder te maken tegen de verleidingen van criminaliteit, zodat zij hun dromen en ambities kunnen verwezenlijken.  

Waarom wordt Kapot Sterk op school aangeboden? 

Jongeren komen soms al vroeg in aanraking met verschillende vormen van criminaliteit (bijvoorbeeld zakjes drugs op het schoolplein, op straat en/of op social media. Heel soms worden ze zelfs gevraagd om eraan deel te nemen (bijvoorbeeld door dubieuze pakketjes rond te brengen). Uit de praktijk blijkt dat dit vaak onbesproken blijft, waardoor zowel de kinderen als de ouders niet weten wat er gebeurt. Weerbaarheid start met het bespreekbaar en inzichtelijk maken van het probleem, zowel thuis als op school. De leerlingen krijgen tips en tricks hoe hiermee om te gaan en leren o.a. de jeugdwerker en wijkagent kennen 

Met Kapot Sterk willen de scholen en de veiligheidspartners bij leerlingen op jonge leeftijd een begin maken met het bouwen aan weerbaarheid tegen negatieve invloeden in een voor hen vertrouwde omgeving op school. Een eerste positieve kennismaking met de veiligheidspartners is een belangrijk onderdeel daarvan. 

Alle kinderen Kapot Sterk

Kinderen van groep 8 weten na Kapot Sterk beter wat criminaliteit is en hoe ze dit kunnen herkennen en bespreekbaar kunnen maken. Daarnaast weten ze beter hoe groepsdruk werkt, hoe ze hiermee om moeten gaan en wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes. Aan het einde van het programma hebben ze nagedacht over eigen waarden, ambities en dromen en hoe ze deze kunnen bereiken.  

Opbouw van de lessen 

Het lesprogramma bestaat uit vijf lessen. In de eerste vier lessen komen onder andere groepsdruk, (drugs)criminaliteit in de buurt en handhaving aan bod. Deze lessen worden verzorgd door lokale partners, zoals de wijkagent, Halt, de officier van justitie en jongerenwerk. De laatste les gaat over dromen, gegeven door een positief rolmodel. Het programma kan worden aangepast, zodat dit het beste aansluit bij de kinderen.

Ondersteuning bij implementatie 

Het programma kan worden aangepast, zodat dit het beste aansluit bij de kinderen, de wijk en/of de gemeente. Vanuit Kapot Sterk bieden wij inhoudelijke ondersteuning. Ook bieden wij tot eind 2024 financiële ondersteuning aan gemeenten die van start willen met Kapot Sterk. Meer informatie over het implementeren van Kapot Sterk vind je via het implementatieplan. 

Sport en spel

Galdino Haimé van Showcase basketball leert jongeren middels sport & spel leren hoe ze verleidingen kunnen weerstaan. Hij verzorgt workshops voor Kapot Sterk in gemeente Lansingerland. "Na het omkleden komen nog tientallen kinderen me bedanken voor de superleuke dag. De workshop wordt zelfs ‘de leukste gymles ooit’ genoemd. Kinderen geven aan zich zelfverzekerder te voelen en te hebben geleerd voor zichzelf op te komen. Ze hebben plezier gehad en ze waren in verbinding met zichzelf én elkaar. De workshop is daarmee geslaagd te noemen. Oftewel: KAPOT STERK!" vertelt hij in zijn blog over zijn ervaring. 

Enthousiasme bij leerlingen 

Zowel kinderen als docenten waren enthousiast tijdens de lessen. De deelnemende kinderen lijken zich al bewust te zijn van dingen die ‘niet oké’ zijn in hun wijk. Dat blijkt uit de voorbeelden die zij geven over situaties die mogelijk niet veilig zijn. Een leerling: “Bijvoorbeeld als de buurman niet thuis is en een onbekende bezorger vraagt of wij een pakketje willen aannemen. Omdat je niet weet wat er in het pakketje zit. Misschien wel drugs ofzo. Dan twijfel ik.. Als ik het dan aanneem dan hebben wij het in huis!” Bekijk het fragment van het NOS Jeugdjournaal over het lesprogramma hier: 

Meer informatie?

Alle informatie over Kapot Sterk vind je in deze flyer. 

Vragen? 

Heb je vragen? Weet jij scholen of gemeenten met interesse in Kapot Sterk of wil je het onder de aandacht brengen?  

Neem contact met ons op via: y.jansen@riec-mn.nl en/of j.krasenberg@riec-mn.nl