Kennisuitwisseling

Wat doen we?

Om de complexe drugswereld beter te kunnen begrijpen bevordert Straatwaarden kennisuitwisseling met en tussen partners. Straatwaarden zet in op het leren van elkaar en helpen onderhouden van een regionaal en landelijk lerend netwerk van professionals. Zo gaan we in samenwerking met de andere partijen en initiatieven binnen ons vakgebied, waaronder ‘Preventie met gezag’, verder aan de slag met het ontwikkelen van een landelijke learning community jonge aanwas.

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van bijvoorbeeld nieuwe Q-colleges? Stuur een e-mail naar straatwaarden@riec-mn.nl om je aan te melden. 

Q-Colleges

Via de Q-colleges verbinden we de wetenschap met de praktijk, zodat actuele kennis beschikbaar en toepasbaar wordt voor professionals en ondersteuning biedt voor het inrichten van een aanpak. Aan bod komen thema's zoals het voorkomen van jonge aanwas en online/offline leefwerelden. Voor volgende Q-colleges houd onze LinkedIn-pagina in de gaten of meld je aan voor de mailing via straatwaarden@riec-mn.nl.

Denktank 

Via onze denktanks verbinden we verschillende partijen, vakgebieden en professionals om hun netwerk te versterken, kennis op te doen over een specifiek thema en te reflecteren op bestaande aanpakken en nieuwe mogelijkheden. Dit vormt een creatieve samenwerking met verschillende wetenschappers die kritisch reflecteren en op deze manier innovatieve ideeën vanuit professionals op de thematiek van Straatwaarden samenbrengen. Voor vragen hierover mail ons via straatwaarden@riec-mn.nl.

Life story podcasts 

Straatwaarden maakt podcasts waarin het (levens)verhaal van jongeren uit het criminele (drugs)milieu centraal staat. Het gaat om een manier van kennisdeling die ingaat op de subjectieve beleving, ervaring, beweegreden(en), sociale context en krachtbronnen die betekenisvol zijn.

Kenniskring ‘Jeugd en drugsgerelateerde criminaliteit’

Straatwaarden investeert in het opzetten van een praktijkgerichte onderzoekskringen waarin onderzoekers hun kennis en kunde delen/verbinden ten behoeve van inzicht, een aanpak en de programmadoelen. Met de landelijke kenniskring ‘Jeugd en drugsgerelateerde criminaliteit’, die Straatwaarden in samenwerking met de Politie Eenheid Amsterdam organiseert, creëren we de mogelijkheid voor onderzoekers om onderling kennis te delen, afstemming te zoeken en nieuwe onderzoeksthema’s te verkennen. Deelnemers zijn onderzoekers uit diverse regio's en van verschillende partijen die de Straatwaarden thematiek raken. Doel hiervan is het bewerkstelligen van afstemming, synergie en versterking op methodiek en inhoud. Voor vragen hierover mail ons via straatwaarden@riec-mn.nl.

Wist je datjes

Er is veel wetenschappelijke aandacht voor de aard, omvang en aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit. Deze kennis wordt verzameld en gedeeld met professionals en belangstellenden. Door het samenvoegen van diverse inzichten wordt beoogd om de wetenschappelijke kennis omtrent jeugd & drugscriminaliteit toegankelijk te maken en verdieping aan te bieden voor de lezer.

 

Documenten en links

Wist je datjes van januari 2021

Datum:

Auteur:

Straatwaarde(n)

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Wist je dat van februari 2021

Datum:

Auteur:

Straatwaarde(n)

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Wist je dat van maart 2021

Datum:

Auteur:

Straatwaarde(n)

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

De Wist je dat van april 2021

Datum:

Auteur:

Straatwaarde(n)

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Wist je dat van mei 2021

Datum:

Auteur:

Straatwaarde(n)

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Wist je dat van juni 2021

Datum:

Auteur:

Straatwaarde(n)

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Wist je dat van juli 2021.

Datum:

Auteur:

Straatwaarde(n)

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Wist je dat van september 2021.

Datum:

Auteur:

Straatwaarde(n)

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Wist je dat van oktober 2021.

Datum:

Auteur:

Straatwaarde(n)

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Wist-j-datjes van Februari 2022

Datum:

Auteur:

Straatwaarden

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Wist-je-datjes van April 2022

Datum:

Auteur:

Straatwaarde(n)

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Nieuws

Bijeenkomsten en evenementen | 4 okt. 2023

Werkt voorlichting als interventie?

Deze vraag stond centraal tijdens de laatste bijeenkomst van de Denktank ‘jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit’. Onder de noemer ‘Baat het niet, dan schaadt het wel…?’ spraken professionals, ervaringsdeskundigen en experts met elkaar over de mate van effectiviteit van interventies op gedragsverandering. Zet bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne over de gevaren van de drugscriminaliteit een jongere aan het denken? Of zijn juist interventies als individuele begeleiding en coaching bij deze doelgroep effectiever?

Lees artikel