Bijeenkomsten en evenementen | 21 apr. 2023

Succesvol cyberevent ‘Digitaal veilig ondernemen’ maakt ondernemers bewust van risico’s

Dinsdag 28 maart vond het grote cyberevent: ‘Digitaal veilig ondernemen’ plaats in stadion Galgenwaard in Utrecht. Maar liefst 180 deelnemers kwamen af op het door de gemeente Utrecht, de Rabobank en het Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland georganiseerde én geslaagde event. Kees van der Spek trapte de avond af met een praktijkvoorbeeld van cybercriminaliteit waarin hij een verdachte van CEO-fraude opspoorde.

Lees artikel

Plannen van aanpak | 21 apr. 2023

Nieuwe regionale veiligheidsstrategie vastgesteld

Op 12 april heeft het Regionaal Veiligheidscollege de Veiligheidsstrategie 2023-2026 vastgesteld. In deze Veiligheidsstrategie hebben de 38 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland prioriteiten gesteld om samen focus te kunnen aanbrengen op de regionale inzet van politie en haar partners in het veiligheidsdomein. De volgende thema’s zijn als gezamenlijke prioriteit benoemd: de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid en cybercrime en maatschappelijke onrust.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 21 apr. 2023

Terugblik Webinar

Deze maand stelt Mitsi van Zundert van het PGA-Lab zich voor. Ook vind je in deze nieuwsbrief een terugkoppeling van het webinar op- en afschaling

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 21 apr. 2023

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 6% in het eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2023 stijgt de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 6% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij vijftien gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan negen gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijgingen in type criminaliteit in het eerste kwartaal van dit jaar, zien we bij zakkenrollen (53%), winkeldiefstal (15%), drugscriminaliteit (12%), brom-, snor- en fietsdiefstal (10%) en verkeersongevallen (10%).  De dalende trent in woninginbraken zet zicht echter ook voort.

Lees artikel

Tips | 21 apr. 2023

Kijk- lees en luistertips

Met deze maand een rapport over de kenmerken en risicofactoren van delinquente meisjes en jongvolwassen vrouwen, een webinar over woonoverlast en een reeks van drie webinars over de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Lees artikel

5 apr. 2023

Werkbezoek Italië: een indrukwekkende maatschappelijke strijd tegen de maffia

Symposium Il metodo Italiano 
Het is een druilerige koude avond in oktober 2022. Wij, Jan van Wijck en Henk Goldsteen van RIEC MN hebben in Rotterdam een afspraak met collega’s van Libera een organisatie in Italie, die zich bezighoudt met de preventieve aanpak van de Italiaanse maffia. Lichtelijk zenuwachtig of ons Engels voldoende is, lopen we naar het hotel waar de Italiaanse delegatie verblijft. De volgende dag organiseren we samen met deze collega’s op het symposium “Il Metodo Italiano” een workshop over Libera en over ons programma Straatwaarde(n). Onze taak is om de Italiaanse situatie te vertalen naar de Nederlandse context. Onze programma’s lijken ergens wel op elkaar.

Lees artikel

Campagnes | 17 mrt. 2023

Grip krijgen op digitale ontwrichting? Ga aan de slag met het interactieve oefenpakket!

Om gemeenten te helpen zich voor te bereiden op een digitale crisis hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) een cyberoefenpakket ontwikkeld. Regelmatig oefenen is niet alleen wenselijk, maar bij de toenemende digitale dreiging ook noodzakelijk. Want wie doet wat in het geval van een crisis?  

Lees artikel

Tips | 17 mrt. 2023

Leren van elkaar: Lessen uit de praktijk over jeugdcriminaliteit

Professionals uit verschillende vakgebieden, zoals veiligheid, onderwijs of het sociaal domein, kijken met verschillende brillen naar jeugdcriminaliteit. Dat maakt samenwerking soms zo lastig. In het digitale magazine Jeugdcriminaliteit – Lessen uit de praktijk deelt het NJi zeven geleerde lessen. Deze kunnen helpen om samen met partners te werken aan een veilige omgeving voor kinderen en jongeren. De professionals die aan het woord komen, werken dagelijks met kinderen en jongeren, en zoeken daarin de samenwerking op. Naast inspiratie vanuit de verhalen, bevat het magazine ook tips van ervaringsdeskundige Berry en praktische adviezen en handvatten voor de eigen dagelijkse praktijk.

Lees artikel

17 mrt. 2023

Webinar op- en afschaling 18 april: meld je nu aan

Wat maakt het moeilijk om op te schalen? Wanneer durf je af te schalen of los te laten? En hoe draag je dit eigenlijk over? De zoektocht naar antwoorden op deze vragen begint door het gesprek hierover aan te gaan tijdens een webinar op 18 april. Met elkaar en met enkele professionals uit het veld.  De webinar vindt plaats van 15.00 – 16.30 uur, via MS Teams.

Lees artikel

17 mrt. 2023

Conferentie Schakelen in Zorg en Veiligheid op 20 april

Na het succes van vorig jaar vindt opnieuw een conferentie plaats op de Hogeschool Utrecht. Doel is om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en antwoord te krijgen op vragen als: Wat moeten opleidingen bieden op het gebied van zorg en veiligheid? Welke thema’s spelen er in het brede veld van zorg en veiligheid? Begin april is het volledige programma bekend.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 17 mrt. 2023

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 4%

In februari 2023 is de totaal geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 4% gestegen ten opzichte van februari 2022. Van de 38 gemeenten in de regio is bij achttien gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan elf gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De grootste stijgingen in type criminaliteit in februari zien we bij zakkenrollen (34%), overlast van jongeren (23%), brom-, snor- en fietsdiefstal (20%) in vergelijking met 2022. Bekijk voor gedetailleerde informatie de tabel. Naast cijfers over geregistreerde criminaliteit zoomt Veiligheid in beeld ook in op ontwikkelingen op het gebied van werk- en inkomen, het handelsregister etc.. Deze maand: de ontwikkeling van het aantal eenmanszaken.

Lees artikel

17 mrt. 2023

Werkbijeenkomst “Hoe maak je effectief preventiebeleid radicalisering?”

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt jou uit voor een werkbijeenkomst over de preventie van radicalisering. Op donderdag 20 april van 9.00 tot 17.00 uur ben je van harte welkom in Den Haag. Deze bijeenkomst is bedoeld voor gemeentelijke beleidsmedewerkers OOV en uit het sociaal domein

Lees artikel

20 feb. 2023

Campagne ‘Word geen geldezel’ beschikbaar voor gemeenten in Midden-Nederland

Een van de manieren voor internetoplichters en cybercriminelen om hun illegale vermogen wit te wassen is met behulp van geldezels. De gemeente Amersfoort ontwikkelde een snel inzetbare campagne die inwoners wijst op de gevaren zich hiervoor te lenen. Andere gemeenten mogen de campagne ook gebruiken. Een tweede onderwerp in dit nieuwsartikel is een door de VNG ontwikkelde checklist digitale veiligheid voor raadsleden.

Lees artikel

20 feb. 2023

RIEC Caribisch Nederland nieuwe loot aan de stam van het RIEC-LIEC bestel

Met het symbolisch digitaal doorknippen van een lint hebben de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz-Zegerius en de Gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, in zijn rol als voorzitter van de stuurgroep RIEC CN, het startsein gegeven voor de verdere doorontwikkeling van de bestuurlijke en integrale bestrijding van ondermijnende criminaliteit binnen Caribisch Nederland. Het RIEC-LIEC bestel is sinds die datum uitgebreid met het RIEC CN.

Lees artikel

20 feb. 2023

Gemeenten: ga aan de slag met aanpak mensenhandel

Alle gemeenten in Nederland moeten sinds 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel hebben. De Veiligheidscoalitie ondersteunt gemeenten in Midden-Nederland bij het opstellen van een dergelijk beleid, onder andere met verschillende beleidsmodellen. En loop jij in je dagelijkse praktijk aan tegen Bibob-vraagstukken? Neem dan deel aan de Bibob-leerkring op 10 maart.

Lees artikel

20 feb. 2023

Martijn Simons nieuwe regioadviseur samenwerkingsplatform sociaal domein

In deze nieuwsbrief lees je over het samenwerkingsplatform sociaal domein. Dit samenwerkingsplatform wil de lokale overheid versterken en de uitvoeringskracht van gemeenten naar een hoger plan brengen. Ook vind je meer informatie over de Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams) die recent is ingediend bij de Tweede Kamer. 

Lees artikel

20 feb. 2023

Eerste ster voor werkgroep Veilig buitengebied in Bunnik

Op 25 januari heeft de werkgroep veilig buitengebied uit Bunnik de eerste ster van het KIWA in ontvangst genomen. Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid Marc van Kooten nam namens de hele werkgroep de ster in ontvangst. Robert Snel –de auditor van KIWA– beoordeelde de uitslag van de audit positief en benoemde dat de samenwerking werkt. Het keurmerk Veilig Buitengebied brengt publieke en private partijen bij elkaar om gezamenlijk criminaliteit aan te pakken en de veiligheid in het buitengebied te verbeteren.

Lees artikel

20 feb. 2023

Update PGA-Lab

Noteer alvast in je agenda: het webinar op- en afschalen op 18 april. En we gaan van start met intervisie. De data en onderwerpen per datum zijn bekend.

Lees artikel

20 feb. 2023

Kijk- lees en luistertips

Deze maand een uitgebreid aanbod aan tips; van podcast tot talkshow waarin de hoofdcommissaris van de politie Midden-Nederland zijn zorgen uitspreekt over de toenemende betrokkenheid van jonge kinderen bij heftige geweldsincidenten. 

Lees artikel

20 feb. 2023

Forse stijging aantal ongevallen op de weg

In januari 2023 stijgt de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 13% ten opzichte van januari 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij negentien gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan tien gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De grootste stijgingen in type criminaliteit in de maand januari, in vergelijking met 2022, zien we bij zakkenrollen (115%), ongevallen op de weg (33%) en winkeldiefstal (30%). 

Lees artikel