Geregistreerde criminaliteit stijgt met 4%

Veiligheid in Beeld
Veiligheid in Beeld
Cijfers
Veiligheid in Beeld
Geregistreerde criminaliteit stijgt met 4%

In februari 2023 is de totaal geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 4% gestegen ten opzichte van februari 2022. Van de 38 gemeenten in de regio is bij achttien gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan elf gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De grootste stijgingen in type criminaliteit in februari zien we bij zakkenrollen (34%), overlast van jongeren (23%), brom-, snor- en fietsdiefstal (20%) in vergelijking met 2022. Bekijk voor gedetailleerde informatie de tabel. Naast cijfers over geregistreerde criminaliteit zoomt Veiligheid in beeld ook in op ontwikkelingen op het gebied van werk- en inkomen, het handelsregister etc.. Deze maand: de ontwikkeling van het aantal eenmanszaken.

Nader bekeken: de ontwikkeling van het aantal eenmanszaken
Het Veiligheid in Beeld dasboard biedt naast cijfers over de geregistreerde criminaliteit ook op gemeentelijk niveau inzicht in gegevens over bevolking, werk en inkomen, Meld Misdaad Anoniem, Handelsregister, etc. Deze maand kijken we specifieker naar de ontwikkeling van het aantal eenmanszaken in Midden-Nederland.

Nederland versus Midden-Nederland
In totaal zijn er in Nederland 2,2 miljoen bedrijven. Het aantal bedrijven is in de afgelopen tien jaar fors gegroeid. Vooral het aantal bedrijven met één werkzame persoon nam de afgelopen tijd toe.

Wanneer we specifiek kijken naar het aantal opgerichte eenmanszaken in de regio Midden-Nederland, is ook hier een flinke toename te zien ten opzichte van 2022. In 2022 waren er in Midden-Nederland 190.595 eenmanszaken. Dit aantal is inmiddels gestegen naar 205.728; een stijging van 7,9%.

Verschillen per district

Per district verschilt dit groeipercentage. Zo zien we in Gooi en Vechtstreek een stijging van 6,2%, in Oost-Utrecht 7,5% en in West-Utrecht een groeipercentage van 7,1%. In de districten Utrecht-stad en Flevoland ligt dit percentage ruim boven de gemiddelde stijging (Utrecht-stad: + 8,8% (van 38.765 naar 42.186), Flevoland: + 9,9% (36.709 naar 40.343).

Ontwikkeling eenmanszaken per gemeente
De grootste stijging is te zien in de gemeente Almere, Amersfoort, Bunnik, De Ronde Venen, Lelystad, Nieuwegein, op Urk, Utrecht, Veenendaal, Vijfheerenlanden en Woudenberg (minimaal 8,1% tot maximaal 11,7%). De gemeenten Baarn, Eemnes, Laren, Lopik, Oudewater, Renswoude en Wijk bij Duurstede zijn gemeenten met de laagste stijging (tussen de 2,9% en 4,3%).

 In welke branches vindt grootste stijging plaats
In welke branches zien we deze stijging vooral terugkomen? Uit verschillende bronnen blijkt dat er veel nieuwe eenmanszaken zijn die het volgende hebben opgezet: een webwinkel, cateringbedrijven, eenmanszaak in de bouw, een organisatieadviesbureau, een paramedische praktijk, studiebegeleiding en thuiszorg.

Bovenstaande gegevens komen uit het dashboard Veiligheidsbeelden-online als onderdeel van het project ViB (Veiligheid in Beeld). Naast cijfers over de geregistreerde criminaliteit die maandelijks worden geactualiseerd, zijn ook gegevens over bevolking, werk en inkomen, Meld Misdaad Anoniem, Handelsregister, etc. op minimaal gemeentelijk niveau opgenomen.

Wilt u meer informatie over het ViB project, neem dan contact op met Henk van den Driessche of Arjen van Geffen.